DISCLAIMER

De informatie op de website "De Nieuwe Dokters" is bedoeld als algemene informatie. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheid situatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. Inhoudelijk betekent dit, dat wij geen garantie kunnen geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Onderaan elke pagina staat dan ook vermeld: “Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts”.

Wanneer u deze site raadpleegt, gaat u ermee akkoord dat u niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan.

Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak aan u als bezoeker, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op die externe sites.

Er wordt bij bepaalde bijeenkomsten een bijdrage aan u gevraagd en de bekende niet goed geld terug garantie aan u aangeboden. Deze niet goed geld terug garantie houdt voor u in dat u op dezelfde dag van de betreffende bijeenkomst uw bijdrage kunt terug ontvangen. Voorwaarde is echter wel dat u dat kenbaar maakt op dezelfde dag van de betreffende bijeenkomst. Heeft u aan deze voorwaarde niet voldaan vervalt automatisch het aanbod van de niet goed geld terug garantie en kan er geen aanspraak en of teruggave van uw bijdrage meer plaatsvinden.

Wij zullen er alles aan doen om het probleem van virussen te vermijden, doch we kunnen niet garanderen dat de nieuwsbrief of download bestanden die u aangeboden worden als bezoeker van deze site, vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven zijn zich hierbij bewust dat zij dit doen geheel op eigen risico. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes.

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.