De Dans Der Planeten

Symbolen van een Onbekende Hemel

De dans der planeten, zo regelmatig en voorspelbaar dat je zou denken dat het zo altijd was.

Wat een verschil met de opvattingen van de eerste astronomen uit het oude Mesopotamië en de vele culturen die volgden.

Ze volgden de planeetbewegingen met angstige voorgevoelens.

Waarom zouden ervaren astronomen volhouden dat de planeten, de goden waren uit oudere tijden?

Planeten beschikken over het lot van Koningen en koninkrijken, en waren de vertegenwoordigers van de dag des oordeels, het einde van de wereld.

Maar waarom riepen planeten zulk een verering en angst op?

De Babylonische priester en astronoom Berossus beweerde dat planeten langs andere banen bewogen, en een wereldomvattende ramp veroorzaakten.

In het gedachtegoed van de Grieken, Romeinen en in de Gnosis was dit ekpyrosis, de rampzalige ontmoeting tussen de planeten.

Maar de herinnering aan de planetaire chaos worden aangehaald in vele oeroude bronnen.

Plato sprak erover, er is ook sprake van in de zoroastrische leer. De Mahabharata van het Hindoeïsme, de Taoïstische leer, en de Chinese Bamboe annalen.

Buiten alle belangstelling worden vragen over planetaire geschiedenis, onderzocht door moderne onderzoekers. Ze komen uit zeer verschillende achtergronden,van ver-gelijkende mythologie, planeetonderzoek en plasmafysica.

Ze vragen zich af of ons zonnestelsel in het verleden misschien instabiel was, gevuld met elektrische activiteit.

Door het stellen van zulke vragen wordt de deur op een kier naar een nieuw begrip van onze geschiedenis gezet, de planetaire geschiedenis en het ontstaan van de beschaving zoal we die kennen.

Lees Meer

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.