Waaraan Herken Je "De Narcist"?

Hij voelt zich graag belangrijk, houdt van macht en Leiding nemen en breekt meer af dan dat hij investeert.

The psychology of narcissism - W. Keith Campbell Nederlands ondertiteld

Hij zal altijd prooien zoeken zoals kwetsbare, naïeve of minder ontwikkelde mentaal zwakke personen.

Hij zal altijd de mensen in zijn directe omgeving afhankelijk maken zodat hij de macht (controle) kan krijgen en dus de leiding heeft.

Ieder mens maakt wel eens conflict situaties mee in relatie tot zijn/haar partner, gezin en/of familie relaties gedurende zijn/haar leven. Vaak ligt de oorzaak van dergelijke conflict situaties bij de trauma’s en frustraties die een mens in zijn/haar leven heeft opgedaan en nog niet uitgewerkt zijn in zichzelf.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij de mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Een van de moeilijkste Trauma verwerking is het oplossen van Narcisme “Persoonlijkheidsstoornis”.

Narcisme is een psychische stoornis.

Narcisme "Persoonlijkheidsstoornis" wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde "Grootsheids Waanzin", een grote behoefte aan bewondering met een heel klein percentage  "Empathie". inlevingsvermogen. De narcist is dan ook altijd opzoek naar slachtoffers. Zwakkere die hij helemaal kan inpakken met zijn charme en dat kan zo ver gaan dat ook superieuren misbruikt kunnen worden door hem.

Lees Meer

Transformatie

It’s not a Prophecy anymore…. It’s Happening NOW

NASA’s SDO Captures Brilliant Solar Eruption

Wat Is Er In Hemelsnaam Aan De Hand Op Aarde

Aan Deze Kosmische Veranderingen Kan Geen Enkel Onbewust Mens Iets Doen

Al meer dan 23 jaar bereiden De Nieuwe Dokters je voor op de transformatie naar Eenheidsbewustzijn.

In de afgelopen jaren vonden er steeds meer Zonneuit-barstingen plaats die de energie en het weer op Aarde steeds meer beïnvloeden.

Vandaag zal er niemand meer op Aarde zijn die ontkent dat het tempo der veranderingen in een steeds hoger tempo plaatsvindt.

Aan deze kosmische veranderingen kan geen enkel onbewust mens iets doen.

De laatste keer dat een dergelijke Solar Super Storm plaatsvond was in 1859. Een tijdperk met een zeer beperkte technologische infrastructuur waar toch het media netwerk in vuur en vlam stond ondanks het feit dat ze afgekoppeld waren van de infrastructuur.

Kosmische gezien zorgen al deze energetische veranderingen in ons zonnestelsel ervoor dat het de mens eenvoudiger gemaakt wordt om te transformeren.

Alle creatie is trilling. Alle trillingen komen voort uit onze gedachten.
Bezint voordat u met scheppen, herhalen en ervaren begint.

Lees Meer

De Hopi Indianen

The Hopi Blue Kachina/Red Kachina Prophecy

De Hopi vormen een indianenvolk in het noordoosten van Arizona in de Verenigde Staten van Amerika.

Hopi is de afkorting van de term die het volk zelf gebruikt, Hopituh Sinom, ofwel "de mensen van Hopi".

Vroeger werden de Hopi ook wel als Moki of Moqui betiteld. De Hopi spreken een dialect uit de taalfamilie der Uto-Azteekse talen.

Het volk woont midden in het reservaat van de Navajo.

Er zijn ongeveer 18.000 Hopi verdeeld over elf autonome dorpen, die wonen in hun karakteristieke, in terrassen gebouwde, Pueblo-gebouwen.

Lees Meer

De Dans Der Planeten

Symbolen van een Onbekende Hemel

De dans der planeten, zo regelmatig en voorspelbaar dat je zou denken dat het zo altijd was.

Wat een verschil met de opvattingen van de eerste astronomen uit het oude Mesopotamië en de vele culturen die volgden.

Ze volgden de planeetbewegingen met angstige voorgevoelens.

Waarom zouden ervaren astronomen volhouden dat de planeten, de goden waren uit oudere tijden?

Planeten beschikken over het lot van Koningen en koninkrijken, en waren de vertegenwoordigers van de dag des oordeels, het einde van de wereld.

Maar waarom riepen planeten zulk een verering en angst op?

De Babylonische priester en astronoom Berossus beweerde dat planeten langs andere banen bewogen, en een wereldomvattende ramp veroorzaakten.

In het gedachtegoed van de Grieken, Romeinen en in de Gnosis was dit ekpyrosis, de rampzalige ontmoeting tussen de planeten.

Maar de herinnering aan de planetaire chaos worden aangehaald in vele oeroude bronnen.

Plato sprak erover, er is ook sprake van in de zoroastrische leer. De Mahabharata van het Hindoeïsme, de Taoïstische leer, en de Chinese Bamboe annalen.

Buiten alle belangstelling worden vragen over planetaire geschiedenis, onderzocht door moderne onderzoekers. Ze komen uit zeer verschillende achtergronden,van ver-gelijkende mythologie, planeetonderzoek en plasmafysica.

Ze vragen zich af of ons zonnestelsel in het verleden misschien instabiel was, gevuld met elektrische activiteit.

Door het stellen van zulke vragen wordt de deur op een kier naar een nieuw begrip van onze geschiedenis gezet, de planetaire geschiedenis en het ontstaan van de beschaving zoal we die kennen.

Lees Meer

Is Diabetes Welvaart Ziekte Nummer Eén Aan Het Worden In De Wereld?

Diabetes is hard op weg om Volksziekte nummer één te worden. Het aantal gevallen neemt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd snel toe. In Noord Amerika wordt het inmiddels de grootste bedreiging voor de volksgezondheid genoemd en er wordt in sommige publicaties zelfs gevreesd voor onbeheersbare effecten die het dadelijk gaat hebben op de Nationale begrotingen voor de volksgezondheid. Het is een interessant studieonderwerp voor epidemiologen, wetenschappers die zich bezig houden met het bestuderen van het voorkomen en uitbreiden (of inkrimpen) van ziektepatronen over grote groepen mensen.

Wat Is Diabetes, En Hoe Ga Je Er Mee Om!

Lees Meer

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.