De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Na 2012 - 5

THE END OF SUFFERING
IS
FOLLOWING YOUR OWN
NATURAL FLOW

DE ILLUSIE VAN HET LIJDEN OP AARDE

Na 2012 komt iedereen erachter dat het spel dat we al 6000 jaar spelen op aarde zijn langste tijd gehad heeft.

Het aardse spel van EGO, 5 beperkende zintuigen en tegenstrijdige gedachten.

Het spel van STRAFFEN en LIJDEN

Het spel dat je alleen door straffen en lijden de eenheid kunt bereiken.

Het spel van straffen en lijden dat je EGO tot de grond toe afbrand waarna een eenheidsgericht mens als een feniks uit het as weer kan wederopstaan.

Het spel dat uitermate populaire is in het Verre Oosten en in de 60ér-70ér jaren voor de zoveelste keer door het Westen werd geïmporteerd.

Geïmporteerd tijdens het hoogtepunt van de Vietnam oorlog ofwel de tijd waar het straffen en lijden van zowel vriend als vijand het hoogste was en niemand meer wist wat te doen.

En zoals op aarde dan wel vaker gebeurt slaat men door van het ene naar het andere uiterste ofwel men verruilde extreem kwaad voor extreem goed.

Van een extreem aarde gericht bewustzijn naar een extreem spiritueel gericht bewustzijn die, zoals het met alle extremen bewegingen gaat, elkaar te vuur en zwaard bestrijden.

De Militaire Oorlogsmachine versus De Flower Power beweging.

Met als resultaat dat de strijd en het daaruit resulterende straffen en lijden gewoon doorging. De Vietnam oorlog werd vervangen door de Irak Oorlog, de Irak oorlog door de Joegoslavië oorlog, De Joegoslavië oorlog door de Irak oorlog,  de Afghanistan oorlog, War On Terror en de honderden kleine en grote oorlogen die we sinds de
60ér jaren over onszelf afgeroepen hebben.

Waren we de 1e en 2e wereldoorlogen dan zo snel weer vergeten. Waren we vergeten dat we iedere keer door ONS OORDEEL over iets of iemand eerst de oorlog in onszelf creëren waarna door onze afscheiding van de eenheid (We Zijn Allemaal EEN) beginnen om onze natuurlijke boze gevoelens te  onderdrukken waardoor de oorlog in onszelf groter en groter wordt en uiteindelijk buiten onszelf afgereageerd moet worden.

Maar laten we eens STIL worden en naar deze geschiedenis van onderdrukte emoties en gevoelens kijken zonder oordeel.

Wat weet U nu 100% zeker in dit (over) Leven.

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Waar heeft u 100% de controle over in dit (over) Leven

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Welke gedachten en dromen ijn 100% waar in dit (over) Leven

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Kortom U weet HELEMAAL NIETS ZEKER

En

NIEMAND OM U HEEN WEET OOK IETS 100% ZEKER

Dus als u nog de illusie heeft dat er iets of iemand buiten u op weg kan helpen naar de waarheid, ja dan blijft u ZOEKEN naar antwoorden op levensvragen die nooit komen zullen.

Zoeken in wijze boeken die door verwarde mensen geschreven zijn.

Zoeken naar meesters die zelf ook niet weten waar het over gaat.

Zoeken in het Verre Oosten waar men het ZelfKastijding, Lijden en eindeloos Karma tot levenswijze heeft verheven.

Zoeken bij de Sterren, Orionieten, Lemuriers, Atlantiers, Dogon, Maya’s, Inca’s, Aborigines, Maori’s, Inuit, Indianen, Christenen, Boeddhisten, Hindoes, Moslims, Zen etc. etc. etc.

Zoeken, zoeken, zoeken.

Zoeken.

Zoeken totdat je er uitgeput bij neervalt.

Goed, stel nu dat u vanaf NU accepteert dat U helemaal NIETS 100% ZEKER WEET. Schept dat geen ruimte, stilte en vrijheid in uzelf.

De ruimte, stilte en vrijheid om het aardse spel eens vanuit een geheel ander gezichtspunt te bekijken.

Het gezichtspunt van VREUGDE i.p.v Lijden

Want stel nu dat in De Wereld NA 2012 DE WEG NAAR EENHEID alleen gelopen kan worden middels vreugdevolle, gelukkige en gezonde gebeurtenissen en beloningen.

De weg van BELONEN als u weer eens wat vreugdevols, gelukkigs en gezonds voor uzelf en de wereld om u heen gedaan heeft.

Dat alleen door vreugdevolle, gelukkige en gezonde gebeurtenissen en beloningen uw EGO, beperkende 5 zintuigen en tegenstrijdige gedachten vanzelf oplossen in het NIETS.

Maar wat is dan vreugdevol, gelukkig en gezond zult u zich afvragen.

Vreugdevol, gelukkig en gezond is wanneer u de illusies, spelregels, waarden en normen van het aardse spel van professioneel straffen en lijden loslaat.

Want nogmaals, het is maar een tijdelijk spel.

Een spel waaruit U vandaag al kan opstaan wanneer U besluit om wat anders te gaan spelen of misschien wel een keertje helemaal niets.

Dus in De Wereld NA 2012 hoef je niet meer te Lijden om Bewust te worden.

In De Wereld NA 2012 mag je er 100% zeker vanuit gaan dat Vreugde, Geluk en Gezondheid de enige weg is naar Eenheids Bewustzijn ofwel We Zijn Allemaal EEN.

Natuurlijk houden wij u hier een beetje voor de gek.

Als 6000 jaar speelt u het spel van door straffen en lijden de eenheid, waarheid en vrijheid te vinden c.q. bereiken.

Na 2012 vragen wij u in de komende 6000 een ander spelletje te gaan spelen. Het spelletje waar u alleen door vreugde, geluk, gezondheid en belonen de eenheid, waarheid en vrijheid kunt bereiken.

Let OP! Het zijn allebei illusie spelletjes maar misschien vind u het leuk om in de komende cyclus van 6000 eens een andere weg naar huis te nemen.

Want zowel de weg van straffen en lijden en de weg van belonen en vreugde leiden allebei naar het gewenste doel van eenheid, waarheid en vrijheid.

Maar misschien heeft u in dit leven de weg van straffen en lijden wel gekozen omdat u de afgelopen keren de weg van belonen en vreugde heeft gekozen als spelprincipe. Eindeloos dezelfde weg naar huis lopen kan immers behoorlijk saai worden en omdat iedereen al alles is wil dit alles zich ook wel eens op een andere manier c.q. weg naar huis ervaren. Dat heet vrije wil. Vrije wil die u natuurlijk helemaal niet heeft wanneer u uw idee, bewustzijn en geloof heeft ingekapseld (in the box) van een aards leven met een EGO, 5 beperkende zintuigen en tegenstrijdige gedachten. Dan veranderd uw oorspronkelijke vrije wil in iets heel anders genaamd een marionet die tijdelijk even meedoet in een gezamenlijk uit de eenheid getreden spelcollectief. Een community of netwerk van illusie met bewustzijn limiterende spelregels zou u tegenwoordig op deze aarde zeggen, waarin iedereen een tijdelijke beperkte schijnbaar van de eenheid afgescheiden rol speelt die hij of zij voorafgaande aan de komst in dit aardse spel zelf uit vrije wil gekozen heeft. Uit Vrije Wil in de eenheid kiezen om jezelf op aarde tijdelijk de vrije wil te ontnemen. Dat is nog eens interessant voor nu nog volgers van Sartre en Simone de Beauvoir om eens nader innerlijk te gaan onderzoeken. Dan weet je immers weer waartegen je vecht. Jezelf natuurlijk!

Natuurlijk kunt u ook STIL worden van binnen.

Stoppen met het vastpakken van uw tegenstrijdige gedachten

Tegenstrijdige gedachten die altijd 100% leugens zijn en er alleen maar voor zorgen dat uw aardse spel van straffen, lijden en illusies, als een langspeelplaat, eindeloos blijft doordraaien.

Stoppen met het geloven dat u een EGO heeft want er bestaat helemaal geen EGO. Een EGO is iets dat we tijdelijk verzonnen hebben om dit c.q. uw aardse spel in stand te houden.

Eindeloos alsof er geen einde aan schijnt te komen.

Stoppen met het geloven dat u maar 5 zintuigen heeft want er bestaan helemaal geen ZINTUIGEN.  ZINTUIGEN zijn iets dat we tijdelijk verzonnen hebben om dit c.q. uw aardse spel in stand te houden en blijven spelen.

Eindeloos alsof er geen einde aan schijnt te komen.

Uw EGO, 5 Zintuigen en Tegenstrijdige Gedachten inclusief bijbehorende straffen die ervoor moeten zorgen dat u niet buiten de aardse SPELBOX stapt en u vasthouden in dit c.q. UW aardse spel waar U DE HOOFDROL in speelt.

Want alleen U ziet als enige de illusie die u de hele dag bij elkaar fantaseert.

Alle anderen om u heen leven in hun eigen fantasie werelden.

En zolang u blijft fantaseren zult u nooit iets of iemand laat staan uzelf begrijpen of wakker worden c.q. wederopstaan uit deze droom.

Maar stel nu dat u de illusie linker weg van het straffen en lijden of de illusie rechter weg van de beloning en vreugde naar de Eenheid, Waarheid en Vrijheid niet meer wilt lopen.

Ja, dan is het tijd om NU Wakker te worden

Nu Weder Op Te Staan

Om weer op deze prachtige illusie aarde te wandelen zonder dat u er echt verbonden mee bent. U bent immers als wandelend op deze prachtige aarde der illusies alleen maar verbonden met de eenheid in uzelf. De eenheid in uzelf die stil is ondanks het oordeel, afscheiding, strijd en verwarring tussen Oorlog en Vrede, Goed en Kwaad, Hemel en Hel.

De Stilte die uw natuurlijke levensstroom is en altijd zal zijn.

Maar goed dan moet u natuurlijk wel even geloven dat u dit vandaag al op aarde kunt bereiken of NA 2012 als u nog even wilt wachten en genieten van dit prachtige aardse spel der illusies.

Wees Genadevol voor Uzelf en de wereld om u heen

Ga eens het andere aards spelletje van belonen en vreugde spelen.

OF

Kom gewoon in stilte naar huis om weer eens vanaf de eenheids tribune dit prachtige aardse spel te aanschouwen.

We Zijn Allemaal EEN voor, tijdens en na van uw tijdelijke scheppingen.

Voor meer informatie en praktische oefeningen schrijft u zich in voor Themadag 2

Schrijf u vandaag nog in voor:

Themadag 2: Het Ware Leven en “The End of Suffering”

Deze Themadag is voorbij.

Ga voor meer informatie naar

De Wereld NA 2012

(*) Voor nadere uitleg verwijzen wij U naar de John Goodman Vertellingen.
Lees hier meer over de John Goodman Vertellingen

P.S.1 De Wereld NA 2012 wordt vandaag IN U geboren als u dat wilt.

P.S.2 De volgende maand: Hoe creëer je een nieuwe wereld in en om je heen. Voor iedereen die wel eens wat anders wil ervaren dan die eindeloze herhaling van steeds dezelfde verhalen binnen ruimte en tijd.

P.S.3 En in juli 2012: Interviews met mensen die DE Wereld NA 2012 vandaag al aan het bouwen zijn op aarde. Heeft u ook zo’n verhaal te vertellen, laat het ons dan even weten.

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts