De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Na 2012 - 6

AANGERAAKT DOOR DE EENHEID

EEN ANDERE KIJK OP NATUURLIJKE ZELF- EN WERELDGENEZING

Iedereen die in de afgelopen 16 jaar de werken van De Nieuwe Dokters gelezen en gedaan heeft is NU op een punt aangekomen dat hij of zij nog maar een mogelijkheid heeft zichzelf in het aardse spel te genezen, overstijgen en weer EEN te worden met de Eenheid in alles en iedereen.

En dat is De ENE in U voortaan voor en door U te laten spreken en doen.

Wat wordt hiermee bedoeld zult u zich afvragen.

Zoals u weet zit in alles en ieder-EEN nog steeds een vonk van De Eenheid.

Deze vonk van De Eenheid in U is de afgelopen jaren en versneld in de afgelopen maanden van 2011-2012 gaan groeien en bloeien.

Dit heeft ervoor gezorgd dat u stap voor stap uw lijden ook wel aardse spel  ego, vijf zintuigen, vastpakken van gedachten en eindeloos zoeken naar antwoorden aan het loslaten bent.

Dit loslaten heeft ertoe geleidt dat u schijnbare zekerheden van het aardse spel en daarbij behorende familie, vrienden, vriendinnen, huisdieren, woning, auto, geld, werk, hobby’s etc. langzamerhand bent kwijtgeraakt.

Soms lijkt het er wel op dat u alles bent kwijt geraakt en er weer helemaal AL-EEN voorstaat. En laat nu juist dit moment van wanhoop en desperatie het moment zijn dat de Vonk in U tot volledige ontbranding komt.

U had immers geen keus meer!

Was het nodig dat u al het aardse eerst moest kwijtraken.

Natuurlijk niet.

Wanneer U De ENE in U vanaf uw (fysieke) geboorte op aarde al voor en door U heen had laten spreken en doen dan had u al deze aardse zaken niet hoeven kwijt te raken om tot eenheidsrealisatie te komen in dit spel.

U had al uw aardse familie, vrienden, vriendinnen, huisdieren, huis, auto, geld, werk, hobby’s etc. gewoon nog kunnen houden omdat u voorafgaande aan het aardse spel wist dat ze nooit kon bezitten maar er al-een tijdelijk gebruik van kon maken voor de tijd en ruimte van uw persoonlijke spel.

Voor velen onder U op aarde stond uw Persoonlijke Ego Spel (ook wel uw Identiteit genoemd), vijf zintuigen, vastpakken van gedachten en het eindeloos zoeken naar antwoorden tussen het Ware Eenheidsleven en Overleven, ook wel Overvloed versus Schaarste genoemd.

Allemaal zaken die u vasthielden in het tijdelijke aardse spel van illusies.

Of u nu geboren bent met dit inzicht of de lange weg bent gegaan van illusie naar vrijheid in het eenheidsbewustzijn kunt u voor uzelf beantwoorden.

Welke weg u naar de eenheid gelopen bent maakt immers niet uit.

We komen er immers allemaal vandaan en gaan er vroeg of laat allemaal weer naar terug.

Het is immers uw weg c.q. tijdelijke spelervaring op deze aarde geweest.

Maar stel dat u vandaag tot de zelfrealisatie gekomen bent dat u altijd De ENE zelf bent geweest en tijdelijk wat kleding aangetrokken hebt om uw aardse spel te spelen, kortom uw volledige zelf in meer detail te ervaren, en deze kleding volgens u NU tot op de draad versleten is.

Ja, dan kunt u een laatste stap maken.

De stap door De ENE, die u eens zelf was toen u nog thuis in het eenheidsbewustzijn was, voortaan voor en door U te laten spreken en doen.

Overgave aan uzelf. Dit heeft u al vaker van John Goodman (*) gehoord.

ALS DE VONK IN U VANDAAG TOT VOLLEDIGE ONTBRANDIG C.Q ZELFREALISATIE IS GEKOMEN

Dan heeft u het mooiste geschenk aan de wereld te geven dat ooit een mens, dier, plant, aarde ofwel de ge-heelde natuur aan zichzelf kan geven.

Het geschenk dat u De Eenheid IN U iets of iemand laat aanraken.

Iets of iemand waarvan u nu weet dat dit uw volledige ware eenheidszelf is.

Dus zonder de tussenkomst van uw tijdelijke Aardse Illusie Rol in de vorm van uw Persoonlijke Ego Rol, vijf zintuigen, gedachten en zoeken naar antwoorden die nooit zullen komen in dit aardse spel. Immers als u antwoorden op uw vragen zou vinden zou het spel ogenblikkelijk uit zijn. Er daar zit je meestal niet op te wachten als je aan dit tijdelijke aardse spel begint. Dan wil je er in volle teugen van genieten en/of aan lijden.

Dit is de aanraking in de meest zuivere vorm die er op aarde bestaat.

Eenheidsaanraking ook wel Ware Onbaatzuchtige Liefde genoemd.

Wat is er praktisch voor nodig om hier wat mee te doen.

Helemaal niets.

Het kost geen geld

U heeft er geen titel of diploma voor nodig

Het is zelf energieneutraal omdat u gedragen wordt door de Eenheid In U.

Het enige wat wij u vragen is te beseffen dat OOK U het Kan.

Jawel, hoe groot De Vonk ofwel Eenheids Essentie In U is maakt in wezen helemaal niet uit. De aanraking wordt alleen krachtiger ofwel zorgt voor meer resultaat wanneer u uw Aardse Illusie Rol in de vorm van uw Persoonlijke Ego Spel, vijf zintuigen, gedachten en zoeken naar antwoorden zonder dat u ooit antwoorden krijgt al geheel of gedeeltelijk overstegen bent.

Kortom Al-Weer geheel(d) of gedeeltelijk EEN bent met De Ene.

Zo nu U weer WEET dat Ieder-EEN Het Kan gaan we aan de slag.

Stap 1: U voelt intuïtief of weet dat iets of iemand hulp nodig heeft in uw
            omgeving.

Stap 2: U vraag De Eenheid om dat iets of iemand in hun Persoonlijke
           Eenheids Vonk ofwel Essentie aan te raken en het beste voor deze
           situatie of persoon te doen. U hoef dus niets specifieks te vragen!

    Hierdoor gaat de eenheids vonk in deze situatie of persoon groeien en bloeien waardoor problemen en ziektes opgelost en overstegen
    worden in het eenheidslicht.

Stap 3: Die is er niet. Kan het nog eenvoudiger!

Op deze manier kunt u De Eenheid ofwel Alles, De Essentie, God, Al etc. vragen om mensen, dieren, planten, bomen, aarde en al haar elementen aan te raken op gebieden zoals:

Uw EGO, waardoor deze zal oplossen in het niets tot Alles.

Uw Vijf Zintuigen, waardoor deze weer op zullen gaan in Alle zintuigen van De Ene waardoor u alles weer weet en ziet.

Uw Gedachten, waardoor deze steeds rustiger en eenheidsgerichter worden.

Uw Zoeken, waardoor u zoveel tijd en ruimte c.q. levensenergie overhoudt waardoor u weer eens echt gaat leven.

Uw Lichaam, waardoor alles weer in haar natuurlijke ordening en stroming teruggeplaatst zal worden en het leven zonder fysiek lijden begint.

Jawel, U mag in het bovenstaande eerst wat voor uzelf vragen.

Waarom?

Omdat U Een met Alles bent.

Kortom als U Uzelf Eerst geneest, geneest de wereld automatisch om u heen.

Natuurlijk kunt U De Eenheid ook vragen om:
Uw man, vrouw, kind, familieleden, vriend, vriendin, huisdier etc. aan te raken op de manier welke voor hen het beste is.

  • Uw huisdier, boom, plant, aarde en al haar elementen etc. aan te raken op de manier welke voor hen het beste is.
  • Uw relatie, bedrijf, werk, carrière, geldsituatie etc. aan te raken op de manier wat daarvoor het beste is.
  • Uw Universum, Zonnestelsel, Aarde, Land, Provincie, Stap, Dorp, Wijk, Buurt, Huis etc. aan te raken op de manier wat daarvoor het beste is.
  • De Wereld NA 2012 NU aan te raken op de manier waardoor u letterlijk de wereld om u heen zal zien veranderen en de aardse illusies verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De Eenheid In U weet het, het beste.

Alles wat u denkt, droomt en zoekt is een tijdelijke aardse illusie.

Dus blijf er met uw EGO fantasieën vanaf en geef De Eenheid IN U een Kans.

Bijvoorbeeld voor een periode van 30 dagen en zie dan wat voor wonderbaarlijk dingen er in en om u heen gaan gebeuren.

Wij hopen dat u uzelf en Ieder-EEN om u heen in de komende dagen, weken, maanden, jaren vele geschenken middels De Eenheidsaanraking zult geven.

Zo, nu bent U Daadwerkelijk EEN Nieuwe Dokter geworden.
We Zijn Allemaal EEN voor, tijdens en na van uw tijdelijke scheppingen.

De Wereld NA 2012

(*) Voor nadere uitleg verwijzen wij U naar de John Goodman Vertellingen.
Lees hier meer over de John Goodman Vertellingen

P.S.1. De Wereld NA 2012 wordt vandaag IN U geboren als u dat wilt.

P.S.2. In juli 2012: Interviews met mensen die DE Wereld NA 2012 vandaag al aan het bouwen zijn op aarde. Heeft u ook zo’n verhaal te vertellen, laat het ons dan even weten.

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts