The End Of Suffering Is Following Your Own Natural Flow

The End Of Suffering Is Following Your Own Natural Flow De Illusie Van Het Lijden Op Aarde

De Illusie Van Het Lijden Op Aarde

Beste Lezer,

Iedereen komt er op een gegeven moment achter dat het spel dat we al 6000 jaar spelen op aarde zijn langste tijd gehad heeft.

Het aardse spel van EGO, 5 beperkende zintuigen en tegenstrijdige gedachten.

Het spel van STRAFFEN en LIJDEN

Het spel dat je alleen door straffen en lijden de eenheid kunt bereiken.

Het spel van straffen en lijden dat je EGO tot de grond toe afbrand waarna een eenheidsgericht mens als een feniks uit het as weer kan weder-opstaan.

Het spel dat uitermate populaire is in het Verre Oosten en in de 60ér-70ér jaren voor de zoveelste keer door het Westen werd geïmporteerd.

Geïmporteerd tijdens het hoogtepunt van de Vietnam oorlog ofwel de tijd waar het straffen en lijden van zowel vriend als vijand het hoogste was en niemand meer wist wat te doen.

En zoals op aarde dan wel vaker gebeurt slaat men door van het ene naar het andere uiterste ofwel men verruilde extreem kwaad voor extreem goed.

Van een extreem aarde gericht bewustzijn naar een extreem spiritueel gericht bewustzijn die, zoals het met alle extremen bewegingen gaat, elkaar te vuur en zwaard bestrijden.

De Militaire Oorlogsmachine versus De Flower Power beweging.

Met als resultaat dat de strijd en het daaruit resulterende straffen en lijden gewoon doorging. De Vietnam oorlog werd vervangen door de Irak Oorlog, de Irak oorlog door de Joegoslavië oorlog, De Joegoslavië oorlog door de Irak oorlog, de Afghanistan oorlog, War On Terror en de honderden kleine en grote oorlogen die we sinds de 60ér jaren over onszelf afgeroepen hebben.

Waren we de 1e en 2e wereldoorlogen dan zo snel weer vergeten. Waren we vergeten dat we iedere keer door ONS OORDEEL over iets of iemand eerst de oorlog in onszelf creëren waarna door onze afscheiding van de eenheid (We Zijn Allemaal EEN) beginnen om onze natuurlijke boze gevoelens te onderdrukken waardoor de oorlog in onszelf groter en groter wordt en uiteindelijk buiten onszelf afgereageerd moet worden.

Maar laten we eens STIL worden en naar deze geschiedenis van onderdrukte emoties en gevoelens kijken zonder oordeel.

Wat weet Je nu 100% zeker in dit (over) Leven.

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Waar heb je 100% de controle over in dit (over) Leven

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Welke gedachten en dromen zijn 100% waar in dit (over) Leven

Helemaal niets.

Nul.Nul

Nada

Kortom Je weet HELEMAAL NIETS ZEKER

En

NIEMAND OM JE HEEN WEET OOK IETS 100% ZEKER

Dus als je nog de illusie hebt dat er iets of iemand buiten jou op weg kan helpen naar de waarheid, ja dan blijf je ZOEKEN naar antwoorden op levensvragen die nooit komen zullen.

Zoeken in wijze boeken die door verwarde mensen geschreven zijn.

Zoeken naar meesters die zelf ook niet weten waar het over gaat.

Zoeken in het Verre Oosten waar men het Zelfkastijding, Lijden en eindeloos Karma tot levenswijze heeft verheven.

Zoeken bij de Sterren, Lemuriers, Atlantiers, Dogon, Maya’s, Inca’s, Aborigines, Maori’s, Inuit, Indianen, Christenen, Boeddhisten, Hindoes, Moslims, Zen etc. etc. etc.

Zoeken, zoeken, zoeken.

Zoeken totdat je er uitgeput bij neervalt.

Goed, stel nu dat je vanaf NU accepteert dat Je helemaal NIETS 100% ZEKER WEET. Schept dat geen ruimte, stilte en vrijheid in jezelf?

De ruimte, stilte en vrijheid om het aardse spel eens vanuit een geheel ander gezichtspunt te bekijken.

Het gezichtspunt van VREUGDE i.p.v. Lijden

Want stel nu dat in De Wereld De Weg Naar Eenheid alleen gelopen kan worden middels vreugdevolle, gelukkige en gezonde gebeurtenissen en beloningen.

De weg van BELONEN als je weer eens wat vreugdevols, gelukkigs en gezonds voor jezelf en de wereld om je heen gedaan hebt.

Dat alleen door vreugdevolle, gelukkige en gezonde gebeurtenissen en beloningen uw EGO, beperkende 5 zintuigen en tegenstrijdige gedachten vanzelf oplossen in het NIETS.

Maar wat is dan vreugdevol, gelukkig en gezond zul je je afvragen?

Vreugdevol, gelukkig en gezond is wanneer je de illusies, spelregels, waarden en normen van het aardse spel van professioneel straffen en lijden loslaat.

Want nogmaals, het is maar een tijdelijk spel.

Een spel waaruit Je vandaag al kan opstaan wanneer Je besluit om wat anders te gaan spelen of misschien wel een keertje helemaal niets.

Dus in De Wereld hoef je niet meer te Lijden om Bewust te worden.

In De Wereld mag je er 100% zeker vanuit gaan dat Vreugde, Geluk en Gezondheid de enige weg is naar Eenheid Bewustzijn ofwel We Zijn Allemaal EEN.

Natuurlijk houden wij je hier een beetje voor de gek.

Als 6000 jaar speel je het spel van door straffen en lijden de eenheid, waarheid en vrijheid te vinden c.q. bereiken.

Wij vragen je in de komende 6000 jaar een ander spelletje te gaan spelen. Het spelletje waar je alleen door vreugde, geluk, gezondheid en belonen de eenheid, waarheid en vrijheid kunt bereiken.

Let OP! Het zijn allebei illusie spelletjes maar misschien vind je het leuk om in de komende cyclus van 6000 eens een andere weg naar huis (Eenheid) te nemen.

Want zowel de weg van straffen en lijden en de weg van belonen en vreugde leiden allebei naar het gewenste doel van eenheid, waarheid en vrijheid.

Maar misschien heb je in dit leven de weg van straffen en lijden wel gekozen omdat je de afgelopen keren de weg van belonen en vreugde heeft gekozen als spelprincipe. Eindeloos dezelfde weg naar huis lopen kan immers behoorlijk saai worden en omdat iedereen al alles is wil dit alles zich ook wel eens op een andere manier c.q. weg naar huis ervaren.

Dat heet vrije wil.

Vrije wil die je natuurlijk helemaal niet hebt wanneer je jouw idee, bewustzijn en geloof hebt ingekapseld (in the box) van een aards leven met een EGO, 5 beperkende zintuigen en tegenstrijdige gedachten. Dan veranderd jou oorspronkelijke vrije wil in iets heel anders genaamd een marionet die tijdelijk even meedoet in een gezamenlijk uit de eenheid getreden spelcollectief. Een community of netwerk van illusie met bewustzijn limiterende spelregels zou je tegenwoordig op deze aarde zeggen, waarin iedereen een tijdelijke beperkte schijnbaar van de eenheid afgescheiden rol speelt die hij of zij voorafgaande aan de komst in dit aardse spel zelf uit vrije wil gekozen heeft. Uit Vrije Wil in de eenheid kiezen om jezelf op aarde tijdelijk de vrije wil te ontnemen.

Natuurlijk kun je STIL te worden van binnen door te stoppen met het vastpakken van je tegenstrijdige gedachten.

Tegenstrijdige gedachten die er altijd voor zorgen dat jou aardse spel van straffen, lijden en illusies, als een CD-rom, eindeloos blijft doordraaien.

Te stoppen met het geloven dat je een EGO heeft want er bestaat helemaal geen EGO. Een EGO is iets dat we tijdelijk verzonnen hebben om dit c.q. je aardse spel in stand te houden.

Eindeloos alsof er geen einde aan schijnt te komen.

Te stoppen met het geloven dat je maar 5 zintuigen heeft want er bestaan helemaal geen Zintuigen. Zintuigen zijn iets dat we tijdelijk verzonnen hebben om dit c.q. je aardse spel in stand te houden en blijven spelen.

Eindeloos alsof er geen einde aan schijnt te komen.

Uw EGO, 5 Zintuigen en Tegenstrijdige Gedachten inclusief bijbehorende straffen die ervoor moeten zorgen dat je niet buiten de aardse Spelbox stapt en jou vasthouden in dit c.q. JOUW aardse spel waar Jij De Hoofdrol in speelt.

Want alleen Jij ziet als enige de illusie die je de hele dag bij elkaar fantaseert.

Alle anderen om je heen leven in hun eigen fantasie werelden.

En zolang jij blijft fantaseren zult je nooit iets of iemand laat staan jezelf begrijpen of wakker worden c.q. weder-opstaan uit deze droom.

Maar stel nu dat je de illusie linker weg van het straffen en lijden of de illusie rechter weg van de beloning en vreugde naar de Eenheid, Waarheid en Vrijheid niet meer wilt lopen.

Ja, dan is het tijd om NU Wakker te worden.

Nu Weder Op Te Staan.

Om weer op deze prachtige illusie aarde te wandelen zonder dat je er echt verbonden mee bent. Je bent immers als wandelend op deze prachtige aarde der illusies alleen maar verbonden met de eenheid in jezelf. De eenheid in jezelf die stil is ondanks het oordeel, afscheiding, strijd en verwarring tussen Oorlog en Vrede, Goed en Kwaad, Hemel en Hel.

De Stilte die uw natuurlijke levensstroom is en altijd zal zijn.

Maar goed dan moet je natuurlijk wel even geloven dat je dit vandaag al op aarde kunt bereiken als je nog even wilt wachten en genieten van dit prachtige aardse spel der illusies.

Wees Genadevol voor Jezelf en de wereld om je heen

Ga eens het andere aards spelletje van belonen en vreugde spelen.
OF
Kom gewoon in stilte naar huis om weer eens vanaf de eenheid tribune dit prachtige aardse spel te aanschouwen.

We Zijn tenslotte Allemaal EEN voor, tijdens en na jouw tijdelijke scheppingen.

De Wereld wordt vandaag In Jou geboren als jij dat wilt.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.