Volg Uw Eigen Weg Naar Huis

Volg Uw Eigen Weg Naar Huis  Voor Als U Het Echt Niet Meer Weet

Voor Als U Het Echt Niet Meer Weet

Beste Lezer,

Stromen en aanraken vanuit de Eenheid c.q. Essentie is ook accepteren dat het af en toe even wat minder gaat in je tijdelijke spel op aarde. Dat hoort er nu eenmaal bij want spelletjes c.q. creaties bestaan immers alleen maar bij de gratie van constante beweging ofwel verandering tussen De Eenheid In U en uw tijdelijke persoonlijke gepolariseerde spel van + en –

Uw tijdelijke persoonlijke gepolariseerde spel van + en - is een constante fluctuatie die zich als een slang ofwel golfbeweging om De Eenheid, ofwel enige constante c.q. rechte lijn, in uw spel heen beweegt. Het is deze constante golfbeweging in uw spel die ervoor zorgt dat u dan weer op de TOP van uw kunnen zit, Dan Weer kruist met De Eenheid om vervolgens weer in een DIP terecht te komen en dat herhaalt zich eindeloos totdat u stopt met het vastpakken van uw gedachten en het zoeken naar antwoorden op vragen die toch niet komen. Kortom Uw Spel Stopt Al-EEN als u Innerlijk STIL bent.

Een interessant detail bij deze constante golfbeweging om de eenheid heen is dat de mannelijke energie tegengesteld beweegt aan de vrouwelijke energie. Dus als de man op zijn TOP zit, zit de vrouw vaak in een DIP en omgekeerd om tussen TOP en DIP elkaar weer in volledige Liefde en Overgave tegen te komen wanneer zij beide tegelijkertijd De Eenheid ofwel het 0 punt in hun creaties kruisen. Door deze tegengestelde golfbeweging en het regelmatig weer samenkomen in De Eenheid blijft een relatie in stand en groeit deze in wederzijds begrip en respect tot meer inzicht en Heelheid.

In de huidige spel tijd en ruimte op aarde zijn we de natuurlijke cycli ofwel golfbeweging tussen man, vrouw en De Eenheid, levensfasen in relatie tot De Eenheid, seizoenen in relatie tot De Eenheid echter voor een groot deel vergeten en hebben deze vervangen door systemen en technologieën die erop gericht zijn om deze natuurlijke beweging te beheersen en controleren c.q. bezitten. Het mag duidelijk zijn dat De Eenheid en daaruit voortgekomen natuurlijke cycli niet te beheersen en controleren zijn waardoor er regelmatig correcties plaatsvinden wanneer het spanningsveld tussen De Eenheid In U en het aardse c.q. uw spel te groot zijn geworden. Net als bij elastiek dat te strak gespannen is, is de rek eruit en kunt u verwachten dat u vroeg of laat weer naar huis ofwel De Eenheid getrokken zult worden. Begrijpt u dit principe van natuurlijke expansie en explosie dan zult u daar op een heel natuurlijke manier mee omgaan c.q. in meegaan c.q. in meestromen. Begrijpt u dit natuurlijke principe van inademen en uitademen, eb en vloed niet dan ontstaat er spanning en strijd tussen uw tijdelijke schepping op aarde, De Eenheid IN U en daarbij behorende cycli en golfbewegingen en alles wat daarmee verbonden is zoals relaties, familie, bedrijf, werk, gezondheid, levensgeluk etc. etc. Kortom verzet tegen deze natuurlijke cycli en golfbewegingen is zinloos en lijdt alleen maar tot angst, ellende en pijn.

Het mag duidelijk zijn dat door het steeds intensievere gebruik van aardse systemen en technologieën de spanningen op aarde steeds meer zullen toenemen in de komende maanden en jaren. Communiceerden men eens middels direct contact ofwel het direct weten van Alles uit De Eenheid In U, tegenwoordig staan we zover af van De Eenheid In onszelf dat deze directe communicatie vervangen is door allerlei tussenpersonen in de vorm van gedachten communicatie (fantasieën over jezelf en de wereld om je heen) welke verviel tot taalcommunicatie, welke verviel tot schriftcommunicatie, welke verviel tot technologie communicatie. In deze laatste fase van verval zijn het niet meer de mensen die met elkaar communiceren maar systemen en apparaten die met elkaar communiceren waar de mens een soort tweederangs verlengstuk van is geworden. Dit laatste verval waar de mens zichzelf zijn natuurlijke mens-zijn c.q. EEN ZIJN ontneemt zal ervoor zorgen dat de spanningen in de huidige maatschappij onbeheersbaar en oncontroleerbaar zullen toenemen tot een punt dat het zichzelf volledig uitschakelt om weer tot Rust te komen.

Een vanuit deze Rust ofwel Stilte kan dan weer een nieuwe cyclus gestart worden waaraan u al dan niet aan kunt meedoen.
In de spannende (crisis/transformatie) tijden die door de ontmenselijking van de mens tijdelijk wild om zich heen zullen grijpen kunt u soms wel eens het gevoel krijgen dat u het echt niet meer weet. Hoe moet het verder met U, uw familie, vrienden en de rest van de wereld.

Naast het niet meer vastpakken van uw vaak tegenstrijdige gedachten en eindeloos zoeken naar antwoorden op vragen die nooit zullen komen is er een extra hulpmiddel om u door deze turbulente tijden heen te loodsen naar Huis of Het Volgende Spel dat u uit de eenheidsspel videotheek kunt kiezen.

Dit hulpmiddel is: Volg Uw Eigen Weg Naar HUIS

Hiermee wordt bedoeld dat u de wereld even de wereld laat en zich gaat focussen kortom aandacht gaat geven aan Uw Grote Talent.

Jawel, ieder mens op aarde is met EEN groot talent geboren en het denken, doen en spreken van dit talent kan voor veel spelvreugde zorgen in de tijd dat u hier op aarde vertoeft. Het enige probleem dat wij als mens hebben is dat wij ons niet meer focussen op ons eigen grote talent maar de talenten van de anderen om ons heen najagen. En dat maakt gelukkig en gezond door het leven gaan er niet eenvoudiger op. Wanneer u als bakker geboren bent terwijl de hele wereld om u heen wil dat u slager wordt. Ja, dan is uw feest op aarde snel voorbij. Het gaat er niet om wat de wereld en media om u heen zeggen wat (tijdelijk) in de mode is, goed voor u is, verstandig is etc. Het gaat erom te ontdekken met welk groot talent u op aarde geboren bent om mee te spelen. En nogmaals, iedereen op aarde heeft EEN groot talent!

Een Groot Talent.

De schoonheid van uw grote talent is dat deze uw ware natuur op aarde vertegenwoordigd en direct gekoppeld is met De Eenheid. Dus zolang u dit talent volgt c.q. doet in gedachten, woorden en daden stroomt De Eenheid eindeloos door uw en uw talent heen waardoor het zich in perfecte staat tijdelijk manifesteert op deze prachtige spelplaneet. Maar ook bij het beoefenen van uw grote talent op aarde geldt dat u zult moeten accepteren dat het (cyclisch) af en toe even wat minder gaat. Door deze acceptatie kan de eenheid- c.q. oerstoom van uw talent gewoon weer door. Wilt u iedere dag alleen maar perfectie ofwel de TOP ervaren dan blokkeert de stroom en blijft hij op een onnatuurlijke manier beheerst en gecontroleerd ergens hangen waardoor er angst, spanning, stress, ongeluk en ziekte etc. ontstaat in de gedachten, daden en woorden van de mens die zich, als de onnatuurlijke situatie te lang duurt, als ziekte gaan manifesteren in zowel lichaam, ziel en geest.

Besef dat u hier op aarde bent gekomen om tijdelijk te spelen en dat spelen altijd drie kanten heeft. Een positieve kant, een negatieve kant en De Eenheid ofwel STILTE.

Laat deze natuurlijke golfbeweging door uw levensspel stromen zonder deze vast te pakken, te beheersen en/of controleren.

Accepteer dat uw spel altijd in beweging is.

Dan wordt u gelukkig en blijft u gezond.

Morgen is weer een nieuwe speldag waar alles ander kan zijn.

Al-EEN De Eenheid is STIL.

We Zijn Allemaal EEN.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.