Open Brief

De Schoonheid Van De Mens

Een open brief aan alle mensen, gezinnen en families op deze wereld die met vragen zitten over familie relaties, conflicten en mogelijke oplossingen

Besef dat iedere crisis een kans is om als mens, gezin, familie in menselijkheid en bewustzijn te groeien zoals de chinezen zeggen

Ieder mens maakt wel eens conflict situaties mee in relatie tot zijn/haar partner, gezin en/of familie relaties gedurende zijn/haar leven. Vaak ligt de oorzaak van dergelijke conflict situaties bij de trauma’s en frustraties die een mens in zijn/haar leven heeft opgedaan en nog niet uitgewerkt zijn in zichzelf.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij de mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Laten we de meest voorkomende problemen, conflicten en frustraties van de mens eens op een rijtje zetten. Problemen die op latere leeftijd altijd naar boven komen en vragen om opgelost te worden. En wel NU!

Ik ben zonder vader of moeder (of allebei) opgegroeid en heb nooit de liefde, aandacht, waardering gehad die ik als kind verdiende.
Ik heb nooit een man/vrouw gehad die me echt waardeerde, begreep, lief had.
Ik heb als vrouw nooit dezelfde kansen gehad als andere mannen.
Ik heb nooit de kinderen gehad die mij echt waardeerde, begrepen etc.
Ik heb nooit eigen kinderen en 9 maanden zwangerschapservaring gehad.
Ik heb nooit echt contact gehad met mijn schoondochter, schoonzoon, schoonvader, schoonmoeder en hun kinderen en kleinkinderen.
Ik ben nooit door mijn collega’s gewaardeerd, begrepen, gezien.
Ik heb nooit de opleiding gehad waardoor ik succesvol kon worden.
Ik heb nooit mezelf mogen zijn van mijn vader/moeder maar moest altijd klusjes en werk doen wat ik zelf niet leuk vond.
Ik heb nooit het perfecte lichaam, verstand en kansen gehad van de mensen die je heimelijk bewondert maar veroordeeld om hun zogenaamde voordelen.
Ik heb nooit de vrouw, kinderen, carrière gehad waarover ik gedroomd had.
Ik heb nooit in de auto gereden, huis gewoond, waarvan ik gedroomd had.
Ik heb nooit de vakanties genoten waarover ik gedroomd had.
Ik heb nooit mijn droom kunnen realiseren door al deze beperkingen. Etc. etc.
Ik voel me daarom de hele dag minderwaardig, jaloers en gefrustreerd richting mensen die hun dromen wel gerealiseerd hebben in dit leven.

Hoe los je deze veel voorkomende menselijke problemen in de gezinssituatie en/of familiesituatie het eenvoudigst op.

A. Door te beseffen dat ieder huisje wel z’n kruisje heeft opgedaan.
B. Door te beseffen dat er geen perfecte andere (betere) mensen zijn.
C. Door te beseffen dat uw vijanden vaak uw grootste leermeesters zijn.
D. Door te beseffen dat de illusie van de marketing en social media de mens een volledig verknipt beeld van de werkelijkheid geven.
E. Door te beseffen dat in onze huidige illusie de ego/ik cultuur onze gezins- en familie banden op allerlei manieren worden verbroken.
F. Door hierna allereerst te kijken welke problemen voor jou gelden.
G. Door te accepteren dat het jouw problemen en frustraties zijn.
H. Door te accepteren dat het dus over jou en niet over de ander gaat.
I. Door te beseffen dat problemen zich eindeloos in gedachten herhalen.
J. Door je af te vragen of dit een reëel of fantasie mug/olifant probleem is
K. Door afspraken met jezelf te maken hoe je dit probleem kunt oplossen.
L. Door hierna je problemen bespreekbaar te maken in je gezins- en/of familie situatie en hier wekelijks en/of maandelijks over door te praten.
M. Door alle irreële problemen nu voor goed en altijd los te laten en door te gaan met je echte leven. Een leven wat het waard is om te leven.
N. Door een vaste gezins- of familie dag per maand/kwartaal te organiseren omdat voorkomen beter is dan genezen. Tijdens deze dagen kan alles preventief  besproken worden waar een mens, gezin, familie mee zit. En natuurlijk ook veel plezier maken samen! Het moet wel gezellig blijven.

Besef ook dat angst, begeerte, trots, hebzucht, jaloezie en onwetendheid de grootste verleiders zijn, welke ons leven ongelukkig en ongezond maken. Dat uit deze verleiders zaken voortkomen als oordelen en niet kunnen vergeven welke de angel zijn van ieder relatie probleem.

Doet u dit niet dan vervalt u door de jaren heen in chronische boosheid, die leidt tot chronische kwaadheid, die leidt tot chronische woede, die leidt tot chronische haat, die leidt tot zelfs chronische wraakgevoelens met als resultaat dat deze mens zichzelf letterlijk (chronisch) ziek denkt van blinde woede/haat. Lees ook meer over het Trauma "Narcisme"

HET EINDE VAN DE SCHULDVRAAG

De tijd van de schuldvraag is dan ook voorbij. Dat is immers alleen maar naïef, subjectief gedrag dat niet past bij een volwassen mens. Het heeft immers geen enkele zin om iets of iemand de schuld te geven terwijl je innerlijk weet dat je niet het fijne c.q. achtergrond van deze situatie kent. Begin dan ook bij iedere crisis met een objectief zelfonderzoek en luister SAMEN naar alle betrokken partijen. Zo nodig met een ervaren mediator die iedereen kent en vertrouwt. Splits deze besprekingen nooit in aparte groepen omdat dit alleen maar leidt tot nog meer verwarring en de escalatie van de problemen ofwel dat er door niet uitgewerkte individuele emoties en frustraties van heden en verleden van muggen olifanten gemaakt worden. Het oordelen over situaties waar je niet het fijne van weet lijdt alleen maar tot familieruzies, en daar zijn er al genoeg van op deze aarde, en zelfs revoluties en oorlogen. Weest volwassen en verstandig en geef het voorbeeld in je woorden, daden en gedachten.

DE KANS VAN EEN FAMILIECRISIS

Zie een ontstane menselijke, gezins- en/of familiecrisis dan ook altijd als een kans. De kans om er als mens, gezin, familie beter uit te komen. De kans om onze jarenlang onderdrukte emoties, frustraties, niet gewaardeerd, niet gezien worden gevoelens te kunnen omdraaien in iets moois. Het doel van deze open brief aan alle mensen, gezinnen, families in deze wereld is dan ook om iedere crisis te gaan zien om onze eigen menselijkheid en schoonheid te vergroten.

Laten we er als volwassen mens, gezin, familie mooier uitkomen wanneer alles SAMEN uitgesproken, uitgehuild en zo nodig uitgeschreeuwd is.

Wanneer je vandaag begint om niet meer te oordelen over de anderen en jezelf en de anderen te vergeven is er een mooi begin gemaakt aan VREDE.

Ieder mens heeft schoonheid van binnen. Focus daarop! Lees ook meer over het Trauma "Narcisme"

Note van de Redactie: Deze Open Brief is geschreven door (evert jan beverwijk) een persoon (zie ook informatie Bron: PateoPedia) die niet alleen te maken heeft met een Persoonlijkheidsstoornis maar ook te maken heeft met Stemmingswisselingen. Hij hoort zichzelf dan ook graag spreken (noemt zichzelf van oorsprong een ziener, verhalen verteller om zo de aandacht, respect en waardering (door afdwingen) te krijgen en dat is precies wat hij hard nodig heeft. De aandacht houdt zijn broze zelfbeeld in stand en dat is van levensbelang voor hem. Om die aandacht te krijgen, kwetst hij al gauw mensen die het dichtst bij hem staan zoals de partner en kinderen. Met zijn Charmante Acteren zal evert jan beverwijk altijd prooien (volgelingen) zoeken zoals kwetsbare, naïeve of minder ontwikkelde mentaal zwakke personen. Bron: PateoPedia Johan Oldenkamp

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.