De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Hulda Clark

Een Revolutionaire Techniek Ter Behandeling van Chronische Ziekten door Hulda Clark

Hulda Clark heeft grote naam gemaakt op het gebied van kruidengeneeskunde, biofysica en fysiologie. Zij heeft kruiden kuur, darmreinigingskuur en schimmel ontwikkeld, evenals een nier- lever- en darmreinigings programma. Door haar onder-zoeken en publicaties op het gebied van kruidengeneeskunde, biofysica en fysiologie ontdekte zij dat een groot aantal ziekten en aandoeningen ontstaan door aanwezigheid van parasieten, bacteriën en andere schadelijke indringers.

Dr Hulda Clark

Hulda Clark De Nieuwe Dokters

Zij ontdekte dat een groot aantal ziekten en aandoeningen ontstaan door aanwezigheid van parasieten, bacteriën en andere schadelijke indringers. Uit een zorgvuldig gekozen programma van Hulda Clark om het lichaam en de leefomgeving van belastende stoffen te ontdoen, is de "Parasieten Kruidenkuur" ontwikkeld, evenals een nier- lever- en darm reinigingsprogramma. Clark adviseert eerst met de Parasieten Kruidenkuur te beginnen, daarna met de nierreiniging (eventueel ook de gebitssanering), alvorens met de leverreiniging wordt begonnen.

Handboek Zelf Genezing

Hulda Clark Handboek Sylvie van Rooijen de nieuwe dokters

Hier kunt U meer lezen in de website van Hulda Clark

Of lees meer in deze link Hulda Clark's "Cure for All Cancers"

Testen en Meten

De mens is de meest gecompliceerde computer die er bestaat. Wij zijn antennes voor natuurlijke- en kunstmatig geproduceerde elektromagnetische straling. Weliswaar bezitten wij krachtige beschermingsfuncties, maar deze zijn gevormd tijdens een lange periode van evolutie.

Het laat zich raden dat ons lichaam steeds meer moeite heeft met het zich instellen op de gevolgen van de technische vooruitgang, die sinds een jaar of vijftig onze dagelijkse woon- en werkomgeving in toenemende mate doet veranderen. Resultaat hiervan is, dat steeds meer mensen overgevoelig raken waardoor biologische processen dermate worden beïnvloed dat er resistentie kan ontstaan tegen bijvoorbeeld medicijnen en therapieën.

In talrijke, wereldwijd gepubliceerde onderzoeksrapporten worden vooral de volgende stoornissen vermeld: Vermoeidheid, slaapproblemen, verzwakking van het immuunsysteem, voedselallergie‘n en vormen van depressie. Overbelasting wordt -al dan niet in combinatie- gevormd door: kunstmatig opgewekte straling, bijvoorbeeld elektriciteit afkomstig uit voedingskabels, magnetische velden, Gsm-telefoons, zendapparatuur, hoogspanningsmasten, computer, magnetron en televisie.

Natuurlijke stralingsvormen zijn bijvoorbeeld geopatische straling, radioactieve straling en diagonale veldstraling. Daarnaast spelen factoren als ventilatie, ionisatie, overisolatie en een tekort aan zonlicht een belangrijke rol.

Een bekend voorbeeld is de slaapplaats waar de mens gemiddeld een derde van zijn leven doorbrengt. Deze belangrijke plek, bedoeld om uit te rusten en bij te tanken, wordt maar al te vaak onnodig verstoord door slecht, of geheel niet, geaarde waterbedden, halogeenverlichting en aanwezigheid van elektronische apparatuur zoals wekker (radio) en televisie.

De risico-inventarisatie wordt uitgevoerd met zowel subtiele meetmethoden als geavanceerde technische apparatuur. Oplossingen worden aangedragen op praktisch-, technisch- en energetisch niveau.

Voor de analyse van de werk- en woonomgeving werken we samen met Home & Living, Home & Living is een onderzoeks - en adviesbureau voor bewust en gezond wonen. Het heeft ruime ervaring met het meten, analyseren en ontstoren van woon- en werkplekken. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken naar verschillende vormen van omgevingsbelasting. Omgevingsbelasting wordt - al dan niet in combinatie - gevormd door;

1- Kunstmatig opgewekte velden: bijvoorbeeld elektromagnetische straling of
    elektrische wisselvelden afkomstig van stroomkabels, hoogspanningsmasten,
    computers, GSM telefoons, magnetrons en TV‘s.

2- Natuurlijke velden: bijvoorbeeld veranderingen in het aardmagnetisch veld
    door verstoringen in de bodemstructuur, gedempte sloten, actievewateraders,
    aardstralen en de verstoringen in de diverse netten, die over onze aarde lopen.

Daarnaast kunnen we kijken naar factoren als; ventilatie, ionisatie, overisolatie, gasvorming (formaldehyde, radon) de lichtbalans en de energetische conditie van woon- en werkplekken.

Home & Living voert alle gewenste onderzoeken uit, dit wordt zowel gedaan met geavanceerde technische apparatuur als met subtiele meetmethodes m.b.v. de wichelroede en de Bio Tensor.

Home & Living werkt in opdracht van medische centra, artsen, therapeuten en voor particulieren, bedrijven en overheid. Om woningen te behandelen, ontstoren, en weer in balans te brengen worden onder andere gebruik gemaakt van:

Biotensor

Biotensor de nieuwe dokters

De wichelroede is een empirisch instrument waarmee u diverse energie‘n en algemene belastingen kunt meten en opsporen. De wichelroede wordt voor vele doeleinden gebruikt. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van mensen die water kunnen opsporen met behulp van de wichelroede. Vroeger deden mensen dat met zo'n gevorkte tak van vers hazelaarhout. In tegenstelling tot wat velen denken, blijkt dat iedereen met een wichelroede kan werken.

Concentratie en oefening zijn de enige vereisten. Voorbeelden van zaken die u met de wichelroede kunt opsporen zijn; aardstralen, leylijnen, wateraders, elektriciteitsleidingen, rioolbuizen en gasleidingen.

Tevens kan de geoefende wichelroedeloper positie bepalen van bijvoorbeeld de windrichting (Noord- of Zuidpool).

Er is gekozen voor de handgemaakte gelagerde “allermans” wichelroede. Deze is met gemak te hanteren en geeft een zuivere waarneming dankzij het ontwerp met de kogellager. Met deze kogellager is de wichelroede zelf dus niet te sturen.

Toepassing

Het is werkelijk de moeite waard om te ervaren hoe belangrijk de Shuman frequentie is. Het gebruik van de Earth Frequency Generator geeft rust, een gevoel van welbehagen, kinderen worden rustiger en kunnen zich beter concentreren. Pijn verdwijnt en men voelt zich vitaler.

De Earth Frequency Generator kan worden ingezet om woningen te ontstoren van geopatische stress of elektro stress en het verdient zeker aanbeveling om de Earth Frequency Generator te plaatsen in de ruimte waarin u verblijft of werkt.

De technologie van het Teslar instrument werd ontwikkeld door de arts Dr. Andrija Puharich in de U.S.A. gedurende de periode 1976 - 1984. Hij verrichtte onderzoek naar de gevaarlijke werking van zwakke elektromagnetische straling, alsmede straling die vrijkomt bij een aantal giftige chemicaliën, soms m.b.v. een zogenaamde “donker-veld-micsroscoop” (met een resolutie van 15 nanometers, of 15 Angstrom bij een vergroting van 140.000 maal), ontwikkeld door Gaston Naessens uit Sherbrook, Quebec (Canada).

Zijn observaties lieten zien dat bepaalde frequenties in staat waren de schadelijke celgroei effectief om te keren. Een heilzame frequentie is de resonantie trilling van het aardmagnetisch veld (bijna 8 Hz), waardoor het genezingsproces wordt bevorderd. Dr. Puharich omschreef “genezing” als “een ordenend en herstellend proces bij biologische systemen”.

De Personal Earth Frequency Generator zorgt ervoor dat schadelijke hoge of lage frequenties in een ruimte vermengd worden met de natuurlijke frequentie-emissie van de hersenen. Tevens is in deze generator een micro-chip ingebouwd, die frequenties stuurt en genereert d.m.v. verschillende programma's. Deze programma's kunnen variëren van slaap- naar aarde- frequenties of kunnen alleen op aarde- of slaap- frequenties ingesteld worden.

De handige, kleine uitvoering is bijzonder geschikt om bij u te dragen. Met name mensen, die veel reizen of in onregelmatige-, of ploegendienst werken, hebben last van een verstoord bioritme.

Hierdoor ontstaan klachten zoals bijvoorbeeld slapeloosheid, geïrriteerdheid, hyperactiviteit of vermoeidheid op ongelegen momenten. Ook verschijnselen bekend als “jet lag” kunnen met deze “Personal Earth Frequency Generator” worden bestreden.

NB. De generator is micro controlled gestuurd en makkelijk in te stellen op de gewenste frequenties.

Polarizer Antenne

Polarizer Antenne de nieuwe dokters

De levensveld-polariseerder is het resultaat van vele jaren wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van de neutraliserende werking van toermalijnkristal. De Polarizer Antenne is een antennesysteem dat een onbegrensd breed gamma van golflengten absorbeert, concentreert, hergroepeert en opnieuw uitstraalt.

Het beschermt biologische systemen tegen schadelijke straling en geopatische belasting. De Polarizer Antenne biedt een krachtige aanvulling op andere ontstoringsmiddelen, waaronder zwarte toermalijnkristallen en Super Ontstoringsets. Het gebruik van de Polarizer kan zowel uw vitaliteit verbeteren als uw concentratie en rust.

De Polarizer Lichtnet werkt op hetzelfde principe als de Polarizer Antenne, maar deze wordt in het stopcontact gestoken. Deze Polarizer harmoniseert de elektriciteit en de elektrosmog van bedrading in de muren en het elektrische netwerk, dat aangesloten is op uw meterkast.

Earth Frequency Generator

Dankzij de onderzoeken van de arts Dr. Andrija Puharich, Nikola Tesla, Moebius en Shuman is de “Earth Frequency Generator” ontwikkeld.

Het principe van de Earth Frequency Generator schuilt in de helende frequenties van de aarde. Shumann ontdekte dat de aardbol, de dampkring en ook onweer een golflengte uitzenden van 7.8 Hertz, net onder het bereik van het menselijk gehoor.

Dit “natuurlijke” geluid van moeder aarde is van grote invloed op de natuurlijke groei en harmonie van alle organismen. De laatste 30 jaar is de elektronische vervuiling enorm toegenomen door aanwezigheid en gebruik van televisie, hoogspanningskabels, TL- en halogeen verlichting, radar, computers en mobiele telefonie, waardoor er nu een kakofonie van lichaamsvreemde frequenties is ontstaan. Deze verstoren de hersenfrequenties tussen 3Hz en 20 Hz, en daarmee onze gezondheid en levenskracht.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die gebruik maken van een waterbed, elektrische deken, wekker radio, of naast andere elektrische storingsbronnen slapen, vaak onrustiger zijn, overgevoelig kunnen worden en daardoor vatbaarder kunnen worden voor ziekten. Dit geldt ook voor mensen die langdurig voor een monitor zitten te werken.

De Earth Frequency Generator is een simpel en tevens vernuftig toestel, dat de aarde frequentie (Shuman frequentie) uitzendt. Het toestel wordt gevoed door een 9 volts batterij, die wekenlang meegaat en het u daardoor mogelijk maakt om het apparaat overal mee naar toe te nemen.

De Parasieten-kruidenkuur

Een revolutionaire techniek ter behandeling van chronische ziekten. Parasieten kunnen zich op velerlei manieren in het lichaam nestelen; via huisdieren, het eten van rauw vlees, of kunnen worden doorgegeven via het bloed, speeksel, sperma of borstvoeding.

Door het lichaam regelmatig te reinigen van talrijke parasieten en bacteriën kunnen volgens Hulda Clark vele ziekten en aandoeningen worden voorkomen. Indien het lichaam ziek is, kan het vernietigen van deze ongewenste belastende elementen vaak bijdragen aan herstel. Om het lichaam te ontdoen van meer dan 100 soorten parasieten is de “Parasieten Kruidenkuur” ontwikkeld. Deze kuur is samengesteld uit de drie kruiden: Zwarte Walnoottinctuur, Wormkruid van o.a. de Artemisiaheester en Vermalen kruidnagel.

Deze kruiden dienen samen gebruikt te worden. De groene schil van de zwarte walnoot doodt, samen met het wormkruid, de volwassen exemplaren en de ontwikkelingsstadia van meer dan 100 parasieten. De vermalen kruidnagel doodt de eitjes van deze parasieten. De kuur duurt ongeveer drie weken om de parasieten in al zijn stadia te vernietigen. Geadviseerd wordt om de parasietenkuur 1 x per jaar te doen; indien u echter veel in aanraking komt met dieren dan wordt 2 x per jaar aanbevolen. Om ervoor te zorgen dat de parasieten niet opnieuw terugkomen, is het aan te bevelen eenmaal per week de onderhoudsdosering te nemen.

Hiervoor kunt u de onderste drie programma's gebruiken kruidenkuur Schema en Onderhoudsprogramma Parasietenprogramma voor Kinderen
Parasietenprogramma voor Dieren

Kidney Cleanse (reiniging van de nieren) Niergruis, nierstenen, blaasgruis en blaasstenen kunnen worden gevormd door fosfaten, oxaalzuur en urinezuur. Gruis of stenen kunnen bij mensen aanwezig zijn, zonder dat men er iets van merkt. Echter, dit kan wel aanleiding geven tot ontstekingen en onaan- gename ziekteverschijnselen. Steenvorming kan veroorzaakt worden door over Parasieten matig eten van fosfaatrijk voedsel zoals: brood, vlees, granen, meelspijzen en het drinken van veel frisdrank of juist te weinig water. Met name zwarte thee en cacao bevatten een grote hoeveelheid oxaalzuur. Dr. Clark adviseert het gebruik van deze producten te verminderen en meer gekookte melk, fruit en groenten te nuttigen en minimaal 1 liter water per dag te drinken. Overbelaste nieren zorgen vaak voor onderrugpijn door opstapeling van kristallen. Met behulp van de nierkuur worden de nieren volledig gereinigd. Om de giftige of belastende stoffen uit het nierstelsel te verwijderen is de Kidney Cleanse 3 kruiden mix ontwikkeld, op basis van de volgende ingrediënten. Gedroogde Hortensiawortel (Hydrangea arborescens), Gedroogde Leverkruidwortel (Eupatorium purpureum) en Gedroogde Heemstwortel (Althaea officinalis).

Ter completering van de kuur wordt Ginger Root (gember), Uva ursi, Vitamine B6 en Magnesium Oxide ingezet. Deze worden na de maaltijd ingenomen om oprispingen te voorkomen.

De Leverreiniging

Een van de belangrijkste taken van de lever is om ongeveer 0,7 liter gal per etmaal te produceren. Het door de lever geproduceerde gal komt via talrijke galgangen, de grote leverbuis en de galblaasbuisjes terecht in de galblaas. Zodra de dunne darm gal nodig heeft voor de vertering van vetten, trekt de galblaas zich samen en stroomt de opgeslagen gal in de twaalfvingerige darm.

Volgens Dr. Clark vindt bij veel mensen vorming van steentjes in de galgangen plaats, zonder dat men dit merkt. Omdat galsteentjes poreus zijn kunnen bacteriën, virussen en parasieten zich nestelen en op deze manier een haard vormen voor infecties. Sommige dragers van deze galsteentjes ontwikkelen een allergie of een of andere huidziekte. Aanleiding hiervoor zijn veranderingen in de samenstelling van gal, galstuwing, een te hoog cholesterolgehalte of stofwisselingsziekten, evenals chronische ontstekingen aan de galwegen. Er zijn meerdere soorten galsteentjes. De steentjes kunnen zwart, rood, wit, groen (door gal) of bruin zijn. Sommige hebben langwerpige groefjes, andere zijn samengesteld uit vele kleine groefjes.

Wanneer de steentjes groter worden, of het aantal toeneemt, kan dit een aanleiding zijn voor verminderde galproductie, aandoeningen of ernstige ziekteverschijnselen. Dragers van galstenen hebben vaak last van een trage stoelgang en een hoog cholesterolgehalte. Om de lever in optimale conditie te kunnen houden is de "Leverreiniging" ontwikkeld op basis van de volgende ingrediënten:

Lees verder in het Handboek Zelf Genezing van Hulda Regehr Clark.

Darmreinigingskuur

Parasieten en bacteriën zijn vaak de oorzaak van problemen met de ingewanden zoals darmkrampen, obstipatie en winderigheid. Hoewel de meeste darmbacteriën noodzakelijk zijn voor een goede darmflora, zijn er ook bacteriën die een schadelijke werking hebben zoals bijvoorbeeld de Salmonella, Shigella en Clostridium bacteriën. Een darmreinigingskuur met ontslakken, klisma, darmspoeling en ontgiften is zeker niet onbelangrijk. Darmbacteriën kunnen zich namelijk uitbreiden naar andere delen van het lichaam en daar schade aanrichten. Een van de redenen waarom deze schadelijke darmbacteriën zo moeilijk te vernietigen zijn is dat we ons steeds weer opnieuw infecteren door o.a. vieze handen en vingernagels.

Voor de darmreinigingskuur kan er gebruik gemaakt worden van o.a. de volgende middelen

Tumeric "lees het boek van Hulda Clark"

Fennel Seed "lees het boek van Hulda Clark"

Multiple Digestive Enzyme "lees het boek van Hulda Clark"

Black Walnut Hull tincture "lees het boek van Hulda Clark"

Hanna Kroeger is wereldwijd bekend als expert in kruiden en homeopathische remedies. De Wormwoodcombinatie van Hanna Kroeger (parasietenkuur compleet) is al sinds 17 jaar een best seller en wordt overal ter wereld gebruikt. De Wormwoodcombinatie elimineert de diverse stadia van parasieten en bacteriën in het darmstelsel. De combinatie van Zwarte Walnoot_bladeren, Kruidnagel, Alsem, Quassiaschors en Mannetjesvaren, kan uitstekend gebruikt worden als ondersteuning van een parasietenkuur met de Zapper (TA1000) of de Moleculair Oscillator Resonance Instrument (TA1004). Deze formule kan gebruikt worden om alle vormen en stadia van wormen en bacteriën te elimineren.

Zwarte Walnootbladeren Schimmelwerend, bloedzuiverend en antibacteriële werking. Stimuleert de lever tot reiniging van het lichaam van de opgeslagen gifstoffen. Heeft een kalmerende werking op de darmfuncties. Kruidnagel:Stimuleert de slijmopbouw bij maagzweren door het maagsap te neutraliseren. Elimineert vele stadia van darmparasieten. Alsem: Eetlust bevorderend. Gunstige invloed op galblaas en leverfunctie. Werkt koortsverlagend en wormverdrijvend en stimuleert het eigen afweersysteem. Quassiaschors: Bevordert de maag-, en galafscheiding, de eetlust en de spijsvertering. Werkt bloedzuiverend en wormverdrijvend.

Mannetjesvaren: De stoffen in het mannetjesvaren oefenen een verlammend effect uit op de musculatuur van de worm, zodat deze zich niet meer actief kan bewegen en zich niet langer d.m.v. zuignappen aan de darmwand kan vasthechten.

Lees Ook Voor Meer Informatie
Het GRATIS Boek "De Nieuwe Dokters"

Hulda Clark Gratis boek De Nieuwe Dokters

Bestel hieronder het Gratis boek De Nieuwe Dokters
U bent dan automatisch abonnee op de GRATIS nieuwsbrief

P.S. Na uw inschrijving ontvangt u als eerste een bericht in uw mailbox met het verzoek deze inschrijving te bevestigen.

Uw gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts