Het Huwelijk Tussen Hemel En Aarde

Het Huwelijk Tussen Hemel En Aarde

De Geschiedenis Van Ons Universum En Het Ontstaan Van De Mens

Deep Tibetan Meditation Music

Beste Lezer,

Eens voordat er tempels, piramiden en kerken in het universum waren bestond er geen verschil tussen de geest, ziel en lichaam.

Deze waren samen EEN en dezelfde.

Eens voordat er een scheiding plaatsvond tussen kerk, volk en staat bestond er geen verschil tussen geest en wetenschap.

Deze waren samen EEN en dezelfde.

Eens toen Alles nog met Alles verbonden was en door ieder mens, dier, plant en mineraal ademde bestond er geen verschil tussen heden, verleden en toekomst.

Alles was NU.

Aan het einde van deze creatie cyclus zullen Geest, Ziel en Lichaam, Kerk, Volk en Staat, Heden, Verleden en Toekomst zich wederom verenigen tot de enige ware Geestelijke Wetenschap die wederom door alles en iedereen zal stromen waardoor het licht weer de ruimte krijgt die het eens had.

Een Geestelijke Wetenschap die geen tempels, piramiden en kerken meer nodig heeft omdat De Wetenschappelijk Geest in Alles en Iedereen zal rondwaren 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en voorbij de kunstmatige scheiding van leven en dood.

Wat uw wetenschappers vandaag de Big Bang noemen is in werkelijkheid de Big Crunch die nu bijna voltooid is voor deze cyclus.

Wat uw geestelijken vandaag de Vier Ruiters van de Apocalyps noemen zijn in werkelijkheid vier energievormen die uw innerlijke transformatie in puur en zuiver licht weer op gang brengen.

En dit Essentiële Licht welke in ieder mens, dier, plant en mineraal aanwezig is geweest vanaf het begin tot het einde van deze cyclus zal u roepen om weer EEN met Alles te worden.

Zonder tussenstations en tussenpersonen.

U en Alles weer samen EEN en dezelfde.

Nu zijn er mensen die weleens een Bijna Dood ervaring hebben gehad op aarde en terug zijn gekomen met verhalen over Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews en de Beslissing om al dan niet terug te keren op aarde.

Besef dat er aan het einde van deze cyclus geen uiterlijke Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews zijn om u terug naar huis ofwel de oorsprong van Alles te brengen. U draagt immers zelf al AL HET LICHT IN U.

Zodra U beseft dat U al AL Het LICHT BENT dan zijn omwegen naar de bron niet meer nodig, dan zijn incarnaties overbodig, dan zijn cycli niet meer dan een tijdelijk spel dat buiten de eenheid gespeeld wordt.

En dat is het grote geschenk van de komende tijd.

De tijd dat De Hurricane, Tornado, Draaikolk, Maalstroom van uw tijdelijke universele creaties buiten de eenheid in het Oog van De Storm ofwel In De Eenheid volledig tot STILstand komt.

Uw tijdelijke universum draait immers op dit moment naar binnen en versnelt steeds meer zodra het dichter bij het Oog van de Storm ofwel De Eenheid en Enige Waarheid komt.

U allen bent op dit moment al zeer dichtbij.

En het gaat sneller en sneller naar het 0 Punt toe.

Steeds sneller totdat alles opeens volledig STIL wordt.

In deze Stilte kunt u gebruik maken van de Transformatie, Volledige Verbinding en Opgaan in De Essentie.

Uw Innerlijke Essentie weer volledig verbonden met De Essentie die Alle Essenties tegelijkertijd is en met elkaar verbind.

Zowel binnen als buiten ruimte en tijd.

Zowel aan deze kant als aan de andere kant.

De vraag is of U van deze STILTE gebruik gaat maken.

Ja, dat is uw KEUS.

U kunt ook rustig wachten totdat Het Oog Der Stilte en Eenheid wederom aan u voorbijtrekt en deelnemen aan een volgende creatie cyclus.

Een Big Bang zouden uw wetenschappers zeggen.

Een Nieuw Begin ofwel Creatie zouden uw Geestelijken zeggen.

Maar wat zegt U vandaag en straks in De Stilte van de Storm van Uw Eigen Tijdelijke Creatie.

Wat zegt U die zich wederom bewust is dat hij/zij alles weer IS.

Wat Zegt U NU!

Gaat u wachten op deze STILTE om U Heen.

Of wordt U vandaag al de Innerlijke Stilte die geen Uiterlijke Stilte meer nodig heeft om wederom in Alles te Transformeren.

Ja, dat zijn Levensvragen van het Grootste Belang.

Ja, dat zijn Levensvragen die vragen zoals:

Wie Ben Ik

Waar Kom Ik Vandaan en

Waar Ga Ik Naartoe

Eenvoudig vandaag al kunnen beantwoorden.

Nou ja, als U al Gelooft dat U Al Alles Bent en Altijd Bent Geweest.

Wij wensen u een behouden reis door de stilte.

Want Eens zal NU weer ZIJN

You Only Have To Mary With Your Full Self Again To Understand All

De Geboorte Van Sterren en Planeten

417 Hz Frequency Undoing Situations and Facilitating Change

Full Chakra Restoration Cleansing

Uit De Essentie werd uw uiterlijke schepping geboren.

Eerst De Centrale Zon in het Centrum van Uw Universum

En uit deze Centrale Zon de vele Zonnen die nog steeds In U Zijn.

Uit De Zonnen werden de planeten geboren een voor een.

Zo werd uit onze Zon eerst de planeet Pluto geboren die in een aardse baan om de zon kwam en net zoals onze huidige aarde leven voortbracht in vele kleuren, klanken, geuren en pracht.

Nadat Pluto haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Neptunes werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Pluto waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Nadat Neptunes haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Saturnus werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Neptunes waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Nadat Saturnus haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Jupiter werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Saturnus waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Nadat Jupiter haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Mars werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Jupiter waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Nadat Mars haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Aarde werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Mars waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Nadat de planeet Aarde haar transformerende functie vervult zal hebben zal zij haar baan verlaten en plaats maken voor de planeet Venus die net zoals de aarde nu, leven zal herbergen en transformeren.

En na Venus zal Mercurius en nog een drietal planeten uit onze Zon volgen om het Transformatieproces in het ons bekende deel van de Melkweg te voltooien.

Ons zonnestel heeft namelijk de taak op zich genomen om te dienen als Eind- ofwel laatste transformator van een sterfelijk naar een onsterfelijk bewustzijn in het ons bekende deel van onze Melkweg voor vergelijkbare Zonnestelsels zoals we die vandaag in de 12 sterrenbeelden kunnen vinden.

Leven dat op zijn of haar geheel eigen manier getransformeerd dient te worden afhankelijk van de aard van een dergelijk sterrenbeeld, zonnen, planeten en hun bewoners.

Het is dan ook daarom dat niet alle planeten rondom onze Zon hetzelfde zijn maar qua aard, karakter, kleur, klank, geur, grootte, samenstelling, zwaartekracht, mineralen, manen, natuur en (menselijk) leven van elkaar verschillen.

Voor ieder van de 12 sterrenbeelden moest immers een passende transformator ontwikkeld worden.

Een passende transformator met daarbij passende Manen.

Want uit iedere planeet worden weer de Manen geboren die nodig zijn om de planeet in balans te houden en er maandelijks voor zorgen dat de overtollige energie (stress) geabsorbeerd wordt waardoor de gemoederen op een transformerende planeet niet al teveel oplopen tijdens het transformatieproces.

Tevens komen er met de regelmaat van de Universele klok kometen en andere energievormen langs die een en ander wakker schudden, verhelderen en zo nodig versnellen of verzachten.

Zo heeft alles keurig zijn functie en plaats in de orde van het geheel.

En de Mens, waar kwam die ook alweer vandaan.

Nou, die kwam net zoals De Centrale Zon en alle Zonnen, Planeten, Manen, Kometen, Dieren, Planten en Mineralen uit Alles ofwel De Essentie vandaan.

En De Mens heeft net zoals al het andere dat De Essentie uit zichzelf geschapen heeft zijn of haar functie en taak in het geheel.

En zo ademt De Essentie in en door alles heen.

En zo verbind De Essentie Alles en Ieder-EEN

En zo zal het zijn in de werveling van De Schepping.

De Schepping die Tijdelijke om zichzelf heen Wervelt en Speelt, Ja zelfs Danst om en voor De Bron van al het leven.

DO You Feel The Breath Of Silence In Your Veins

De Adem Van De Goden

528 Hz Frequency Transformation and Miracles (DNA Repair)

Iedereen is dus De Vertegenwoordiger van God op Aarde.

Nu kunt u zich afvragen wanneer we begonnen zijn om God op te splitsen in meerdere Goden.

Nou dat begon toen De Mens Rangen en Standen begon uit te vinden.

Kortom de Eenheid ging vervangen door Verdeel en Heers.

En bij iedere Rang en Stand hoorde een of meer Goden.

Dit liep in de tijd van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen zo uit de hand dat er wel voor alles en nog wat een God was.

En voor iedere God moest wel een Brood en Spelen ceremonie, ritueel en feestje gebouwd worden met de daarbij behorende mythen, symbolen, relikwieën, dogma’s en attributen om het geheel wat luister bij te zetten en het gewone volk te imponeren met wat trucjes en goochelarij.

Kortom die Egyptenaren, Grieken en Romeinen waren het contact met De Essentie in zichzelf net zoals wij al bijna geheel kwijt en hadden het Eenheidsbewustzijn ingeruild voor hoofdzakelijk uiterlijk vertoon.

Maar er was een verschil met de huidige Westerse Tijd.

Omdat de meeste Farao’s en Hogepriesters stekenblind waren en absoluut geen flauw benul meer hadden van wat het leven na de dood nu precies inhield maakte zij gebruik van de Bijna Dood Ervaringen van Jonge Priesteressen en Slaven om een kijkje te nemen aan de andere kant.

De Orde ofwel Cultus van Osiris (Van Sirius De Ster) was, tot groot ongenoegen van de eerste Farao op aarde genaamd Osiris, geboren en regelmatig werden wat jongelui in een sarcofaag voor rond de 8 minuten opgesloten om ze daarna levend met Bijna Dood Ervaring of gewoon dood er weer uit halen. Ja, de oude machthebber van Egypte waren een lekker stelletje blinden bij elkaar en hebben er systematisch voor gezorgd dat alles wat met De Andere Kant en dus ook De Bijna Dood Ervaringen te maken had werd gemonopoliseerd door De Elite van Het Land. Het zou immers bijzonder vervelend zijn wanneer Het Volk erachter zou komen dat al die Farao’s en Hogepriesters gewoon een stelletje blinde oplichters waren die De Ware Boodschap van De Essentie ofwel Osiris voor het Gewone Volk verborgen hielden voor eigen gewin en voordeel.

Direct Contact With Your Inner Essence Is The Only Way Home

Wanneer De Hemel Op Aarde Komt

852 Returning To Spiritual Order

Er is maar een oorzaak van alle angst, ziekte, pijn, ellende en verwarring en dat is dat U zich verwijderd heeft van De Essentie In Uzelf.

U kunt de hele dag schreeuwen wat U Wilt.

U kunt de hele dag huilen wat U Wilt.

U kunt de hele dag smeken wat U Wilt.

U kunt de hele dag bidden wat U Wilt.

Er zal niets maar dan ook helemaal niets aan uw situatie veranderen wanneer U zelf niet begint om de innerlijke weg weer naar huis te lopen.

En de enige manier waarop dit gaat is middels het veranderen van de Focus van Uw Gedachten, Woorden en Daden.

Want het zijn deze tegenstrijdige onevenwichtige op uw uiterlijke wereld gerichte gedachten, woorden en daden die u gevangen houden In Uw Storm die Uw Creatie heet.

U Bent De Onveranderlijke.

Ieder-EEN is De Onveranderlijke

Return To Your True Self. It Is Inevitable in the End

The Party Is Over Again

1 hour Pineal Gland Activation with 936Hz Solfeggio Meditation Music

En als je het spel dan eindelijk door hebt is het feest opeens over.

U bent van het ene op het andere moment van een onbewuste sterfelijke speler een bewuste onsterfelijk speler geworden.

U ziet voor het eerst weer echt wat er In U aan de hand is.

In U wat zich buiten u constant manifesteert.

En dan wordt het opeen stil in U.

En daarna wordt het automatisch stil buiten U.

U en de onveranderlijke zijn weer EEN en dezelfde.

U kijkt nog wat rond in uw tijdelijke schepping en verbaast zich over het feit dat een mens zichzelf zolang voor de gek kan houden.

Maar ja wanneer je jezelf bijna je hele geheugen aan De Essentie hebt ontnomen dan kan het even door hebben voordat je door hebt wie je daadwerkelijk echt bent.

Maar het is dan eindelijk zover.

Play It Again Or Stay At Home This Time

The Silence Of The Universe Is Close To You

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.