De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Escape

De Onsterfelijke spreken

Zoals iedereen weet die de verhalen van De Nieuwe Dokters de afgelopen 20 jaar heeft gelezen kan je niet ontsnappen aan je eigen scheppingsverhaal ofwel het levensverhaal dat je uit je ware zelf gecreëerd hebt om binnen ruimte en tijd tijdelijk te ervaren.

Dus ja, dan blijft er maar een keuze over in het komend jaar.

Transformeren in een Onsterfelijk Eenheidsbewust Lichtwezen!

Transformeren heeft op deze aarde echter heel veel betekenissen gekregen.

Zo is er een clubje van Tovenaars, Magiërs en Alchemisten die zich met Transmutatie bezighouden op deze aarde ofwel het kunnen manipuleren, beheersen en controleren van de elementen. Iets wat natuurlijk nooit zal lukken wanneer je niet weet wie je zelf bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat.

Zo is er een clubje van (Keizer/Koning) Filosofen die zich sinds het ontstaan van de steden (Grieks: polis) op deze aarde bezighouden met de Fysica, Logica en Ethica om de wereld, menselijke relaties en hoe de ideale wereld eruit zou moeten zien te onderzoeken, begrijpen, manipuleren, beheersen en controleren. Iets wat natuurlijk nooit zal lukken wanneer je niet weet wie je zelf bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat.

Zo is er een clubje van Technocraten, Chemici en Wetenschappers die zich met Transhumanisme bezighouden op deze aarde ofwel het kunnen manipuleren, beheersen en controleren van de mens (mind), natuur en kosmos middels allerlei technische, chemische en mechanische zaken. Iets wat natuurlijk nooit zal lukken wanneer je niet weet wie jezelf bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat.

Transformeren in de ware betekenis van het woord is het volledig loslaten van je illusie zelf waarna je ware zelf weer volledig naar voren komt c.q. opstaat.

Kortom je illusie Creatie c.q. Persoonlijkheid ofwel Maskers volledig overstijgt

Het is namelijk deze illusie Ego Persoonlijkheid die je

Eenzaamheid
Onwetendheid
Sterfelijkheid
Angsten
Verdriet
Ziekten
Pijn
Etc.

eindeloos in je hoofd (mind) herhaalt en vasthoudt!

Iemand met een onsterfelijk bewustzijn weet immers dat sterfelijkheid, angst, verdriet, pijn etc. alleen onderdelen c.q. ervaringen zijn in en van de tijdelijke schepping uit je ware zelf en geen enkele bestaansgrond hebben dan in je tijdelijke illusie creatie gedachten, woorden en daden zelf.

Het is dan ook niet voor niets dat zelfs het ergste verdriet en pijn in de loop van de jaren slijt al ware deze er nooit geweest.

Totdat er dus niets meer van over is.

En je weer door kan gaan met leven.

Verdriet en pijn hebben immers niets met het leven te maken

Verdriet en pijn zijn onderdelen van je levenservaring ofwel levensspel

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts