Levenskracht

Eenduidige, Onwankelbaar, Constante, Evenwichtige Nulpunt Energie Die Alles Weer Mogelijk Maakt

Levenskracht Eenduidige, Onwankelbaar, Constante, Evenwichtige Nulpunt Energie Die Alles Weer Mogelijk Maakt

Beste Lezer,

Nadat u de volledige innerlijke stilte bereikt heeft weet u dat het Al-Een De Ene is die door u heen leeft en de rest van uw ideeën, gedachten en zoeken tijdelijke illusies zijn.

Eenduidige, onwankelbaar, constante, evenwichtige nulpunt-energie die alles weer mogelijk maakt. Nulpuntsenergie die alle illusies van verleden en toekomst inclusief eenzaamheid, tweedracht, ziekte, ongeluk, ouderdom en dood in het NU oplost tot niets.

U begrijpt NU de werkelijkheid en realiteit van het ware leven en ziet dat u tijdelijk verdwaald was in een wereld van eenzaamheid, gescheidenheid, verwarring, chaos en angst.

Tijd en ruimte zijn geheel verdwenen waardoor u van een subjectieve in een alomvattende en alwetende objectieve wereld bent (weder) geboren.

Wanneer u al eerder in staat was geweest naar uw fijnere, zes plus, zintuigen te luisteren die al vanaf uw geboorte op aarde op uw levenspad zijn gekomen zou u veel leed bespaard zijn gebleven. Deze praktische levenslessen kan u nu doorgeven aan uw naasten opdat zijn in de laatste minuten van deze cyclus versneld tot inzicht en leven kunnen komen.

Als jonge man of jonge vrouw vond u, zoals de meerderheid van de mensheid, dat er maar een leven te leiden viel en dat was het constant zoeken naar genot en bevrediging. Egoïsme, machtswellust, hebzucht en begeerte waren misschien wel uw voornaamste richtsnoeren in dit en vele levens.

Door deze constante zoektocht naar zelfbevrediging verspilde u de levenssappen van uw lichaam waardoor er na verloop van jaren alleen een leeg, ziek en oud omhulsel overbleef.

Wij beschouwen tegenwoordig ouderdom en het daarbij behorende grijze haar en gegroefde gezichten als tekenen van wijsheid en levenservaring terwijl het in feite tekenen zijn van de slijtage van een lichaam dat een gebrek heeft aan levenssappen.

De tijd is daarom gekomen om de voorraad en stroom van deze essentiële levenssappen te herstellen en conserveren waardoor de levenskracht weer in u geboren zal worden.

Levenskracht die ervoor zorgt dat ziekte en ouderdom uit uw leven zullen verdwijnen waarna de totale verjonging van uw lichaam een feit zal zijn.

Om dit proces van totale verjonging te begrijpen nemen we de levensloop van een mens van geboorte tot en met wedergeboorte in ogenschouw.

Wanneer een baby geboren wordt is het zich nog niet bewust van het leven in stand houdende vocht dat door zijn of haar lichaam stroomt. In de overgangsfase van baby naar kind in welke het aardse leven volledig ingedaald is en de levenssappen geactiveerd en gestimuleerd worden neemt de levenskracht steeds meer toe. In de volgende overgangsfase van kind naar puber gaat een bewust kind beseffen dat deze levenssappen niet oneindig aangemaakt worden maar ook op kunnen raken door het constant zoeken naar bevrediging.

Het kan dan ook al in de puberteit gebeuren dat zich de eerste tekenen van veroudering beginnen voor te doen en zich manifesteren in ziekte en ongeluk. Een bewuste puber en/of de bewust ondersteunende ouders kunnen nu nog eenvoudig ingrijpen in dit verouderingsproces omdat de schade aan het lichaam nog minimaal is. Het grootste geschenk wat ouders hun kinderen in de puberteit kunnen geven is het voorbeeld zijn.

Het voorbeeld zijn in het herstellen en conserveren van de levenssappen.

Naast het leven vanuit het eenheidsbewustzijn, talentontwikkeling en zelfhelend vermogen is het herstellen en conserveren van de levenssappen dus het grootste cadeau wat ouders als voorbeeld aan hun kinderen en familie in aandacht kunnen meegeven in dit leven.

Wanneer de puber en zijn of haar verzorgers het bovenstaande niet onderdeel maken van het opvoedingsproces van baby, kind, puber naar volwassene zal stap voor stap de glans uit de ogen van de puber verdwijnen, de soepelheid van spieren verkrampen, gelaatstrekken verstrakken en de algehele schoonheid, lenigheid en gratie verschrompelen.

Wanneer de puber onbewust volwassen wordt en ongeschoold in deze levensles het ouderlijk huis verlaat gaat het aftakelingsproces in versneld tempo door. Na een aantal jaren dienen de eerste kwalen zich aan die wanneer de levenssappen nog verder uitgeput worden uiteindelijk leiden tot de zogenaamde welvaartsziekten. Lichamelijke welvaartsziekten die dus hun grondslag hebben in het eindeloos verspillen van de levenssappen waardoor het zelfhelend vermogen geen levensenergie meer krijgt om zichzelf te helen en herstellen.

Als u ook in de fase van volwassenheid het herstellen en conserveren van levenssappen niet tot uw lifestyle maakt verliezen ook uw hersenen hun coördinerend vermogen en worden totale uitputting, krachtloosheid en vele welvaartsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer etc. chronisch en deel van uw leven wat nu lijden en overleven is geworden.

Kijk nu naar iemand die NU besluit alle levenssappen te herstellen en conserveren en zie hem of haar letterlijk in dagen, weken, maanden tien of meer jaar lichamelijk verjongen.

Zie hoe deze mens zijn gezondheid en levensgeluk geheel natuurlijk terugkrijgt.

Zonder hulpmiddelen, pillen of operaties.

Natuurlijke jeugdigheid ook als je 50+ bent.

Zelfs wanneer je alleen maar besluit dat je vanaf NU je levenssappen gaat conserveren en geen enkele aandacht besteed aan eenheidsbewustzijn, talentontwikkeling en zelfhelend vermogen dan toch nog bent u als mens in staat om 100+ in volle gezondheid te worden.

Dit is dan ook het grote geheim van alle gezonde 100+ ers op deze aarde.

Doet u allebei, ja dan wordt u al in dit leven wedergeboren in volledige innerlijke stilte.

Het is niet eens zolang geleden dat onze geleerden begonnen te begrijpen wat de functie van onze (slag)aders, lymfe en bloedsomloop in ons lichaam was. Het zou een medische doorbraak zijn wanneer onze geleerden in de 21e eeuw zouden begrijpen dat er een tweede veel gevoeliger en verfijnder circulatiesysteem door ons lichaam stroomt. Een systeem van zenuwen die volledig gevoed wordt door de levenssappen die ons lichaam als we jong zijn natuurlijk en in grote hoeveelheden produceert en conserveert. Een levenssappen circulatiesysteem dat iedere cel, elektron en atoom van Levenskracht voorziet.

Voordat deze opgewekte levenssappen optimaal hun werk kunnen doen worden ze eerst naar de hersenen geleid alwaar ze gekoppeld worden aan groepen cellen die ieder verantwoordelijk zijn voor een specifieke functie c.q. orgaan in het lichaam. Deze gespecialiseerde cellen distribueren de passende levenssappen naar het desbetreffende orgaan waarbij ze direct verouderde cellen door nieuwe cellen vervangen. Kortom een constant verjonging- en regeneratie systeem dat uw lichaam jong en vitaal houdt.

Een levenssappen circulatie- verjonging- en regeneratiesysteem dat ook nog een uw zenuwen beschermd en gezond houdt waardoor stress, overspannenheid en depressie voorgoed tot het verleden behoren.

Wanneer u uw lichaamssappen door constante genotzucht en (zelf)bevrediging) verspilt worden de verouderde lichaamscellen door het gebrek aan deze levenssappen niet meer vervangen en verstarren en verharden de oude cellen steeds meer, waarna ziekte optreed.

Dit is het begin van alle veroudering in ons lichaam welke niet om te draaien is door het dagelijks slikken van extra aminozuren, eiwitten, mineralen, enzymen en vitaminen.

Dit is het begin van het grote vluchten in (nog meer) seks, alcohol, drugs, sigaretten, koffie etc. om het algehele gevoel van onbehagen kortstondig te compenseren.

Dit is het begin van alle stress, overspannenheid, depressie, allergieën, diabetes II en daaruit voortkomende welvaartsziekten.

Dit is het begin van een langzaam stervend lichaam dat door geen enkele technologie of therapie gered kan worden van de ineenstorting en daarbij behorende lijden.

In een gezond lichaam ofwel een lichaam dat rijk is aan levenssappen worden de oude cellen net zo snel door nieuwe cellen vervangen bij een 7 jarig kind als bij een 100+ jarige.

Voordat u tot inzicht over het ware leven vanuit de volledige innerlijke stilte kwam heeft u de voorraad van deze krachtige levenssappen nagenoeg opgebruikt en veranderde uw lichaam in een leeg krachteloos omhulsel dat zit te wachten op de verlossing van de dood.

De dood die niet meer dan het begin van een volgend leven inluid waar u wederom de kans krijgt om tot inzicht en inkeer te komen en het leven te omarmen zoals het eens bedoeld was en u het geleefd heeft. Want ook U was eens volledig bewust, gezond en gelukkig.

Het wordt de hoogste tijd dat u gaat begrijpen dat de levenssappen vele malen belangrijker zijn dat een overeenkomstige hoeveelheid zuiver bloed in uw lichaam.

Het wordt de hoogste tijd dat u uw levenssappen gaat herstellen en conserveren.

Want ook U bent het waard om uzelf weer tot leven te wekken.

En als u uzelf weer tot leven gewekt heeft bent u in staat om alles en ieder-een het leven in te blazen ofwel schepper en hersteller van leven op aarde te worden.

Combineert u deze overvloedige levenskrachtige levenssappen met het eenheidsbewustzijn, talentontwikkeling en zelfhelend vermogen dat rijkelijk vanuit de volledige innerlijke stilte ofwel De ENE c.q. nulpunt opborrelt dan bent u het voorbeeld van leven op aarde geworden.

Want u bent het leven en het leven zal U zijn.

Tot slot wil ik u die nu al het leven op aarde zijn wijzen op het gevaar van de (terug)val.

Want zij die weer het leven op aarde zijn en wonderen kunnen verrichten.

Wonderen die geen wonderen zijn omdat ze gewoon deel van het ware leven zijn.

Deze lichtwezens op aarde, waar het lichaam en al haar cellen een steeds fijnere structuur heeft gekregen, kunnen nog steeds terugvallen door seksuele begeerte en hartstocht welke de grote verspillers zijn van de levenssappen. De lichamelijke terugval van deze lichtere wezens zal echter vele malen sneller plaatsvinden dan van hen die nog niet op bovenstaande manier zijn wakker geworden en eigenlijk nog in de illusie van duisternis leven.

Zij die echter onwankelbaar zijn geworden in hun eenheidsbewustzijn, talentontwikkeling, zelfhelend vermogen en conserveren van levenssappen zullen voor het eerst de grootste vreugde proeven die het kortstondige genot van seks en begeerte verre zal overstijgen.

De vreugde van de Zeven liefdes die evenwichtig genoten kunnen worden op aarde.

Bent u al klaar voor deze Zeven liefdes op aarde.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.