De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Beyond Reality

beyond reality de nieuwe dokters

HET TIJDPERK
VAN HET LICHT
IS BEGONNEN

In The Morning Light – Yanni

Wist U dat zelfs het kleinste licht de grootste duisternis kan oplossen.

Dus al is uw Innerlijke Licht nog maar een vonkje groot dan is zelfs dit minuscule lichtje in staat om eenheid, harmonie, schoonheid, vertrouwen overvloed, gezondheid en levensgeluk uit te stralen en verspreiden in uzelf en de nu geheelde schepping om u heen.

Druk op De KNOP en Zet Het Licht In Uzelf AAN!

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

You Only Have To Turn On The Light Inside Yourself
To Be Free Again


THE ERA OF INNER LIGHT  HAS BEGUN de nieuwe dokters

HET LICHT IN
ALLES EN
IEDER-EEN

10CC – Ready To Go Home

Vanaf uw geboorte op aarde wordt u geleerd om eerst de duisternis in alles en iedereen te zien.

En zo groeide u op in een illusie wereld van angst, schaarste, wantrouwen, strijd, ziekte, ongeluk en onwetendheid ver verwijderd van Het Licht IN U.

Het gehele universum ofwel schepping bestaat immers uit licht.

Prachtig, schitterend, stralend LICHT.

Licht dat als U het van binnen naar buiten weer laat groeien en bloeien overal om u heen gaat stralen alsof het nooit anders is geweest.

Ditzelfde licht is al te zien hoog in de bergen.

Want iedereen die wel eens in de Himalaya’s, Andes, Alpen etc. geslapen heeft weet dat de hemel volledig gevuld is met sterren ofwel licht.

Want iedereen die wel eens een ruimtereis of droomreis gemaakt heeft buiten de dampkring weet dat de hemel en alle zonnen en planeten volledig gevuld zijn met licht en uitbundig stralen.

Het is dan ook niet voor niets dat wij op aarde alleen maar ex-lichtwezens zien rondlopen.

Want ook op deze prachtige aarde schijnt het licht in alles en Ieder-EEN.

Waarom herkennen deze ex-lichtwezens hun eigen licht en het licht van alle anderen om hen heen nog niet zult u zich afvragen.

Dat heeft te maken met uw Focus en Afstemming.

Focust U zich op het licht in alles en iedereen dan ziet u Het Licht.

Geeft U AL-EEN nog maar aandacht aan eenheidsgerichte, harmonieuze, schone, positieve levenservaringen dan ziet u Het Innerlijke Licht.

Open uw 5 zintuigen eens op een lichte manier.

Open uw 9+0 zintuigen eens op een onsterfelijk lichte manier.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Are You Ready To Go Home

THE ERA OF INNER LIGHT
 HAS BEGUN

THE ERA OF INNER LIGHT  HAS BEGUN de nieuwe dokters

WEES HET
VOORBEELD
BRENG HET
INNERLIJKE
LICHT

MOBY – In This World

Iedereen gaat naar Het Licht.

Want Alles en Ieder-EEN komt uit Het Innerlijke Licht vandaan.

Soms direct maar ook wel eens via een omweg

Het is maar wat u wilt ervaren.

Maar als u eenmaal weer de weg naar Uw Innerlijke Licht ingeslagen bent.

Dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen IN en OM u heen.

Wonderbaarlijke dingen die geen wonderen zijn

Want Uw Innerlijke Licht is Het Licht dus Alles

En in Alles zijn wonderen heel gewoon.

Wees dus het voorbeeld voor de wereld in woorden, daden en gedachten.

Want AL-EEN door Het Voorbeeld Te Zijn Wordt U Het Licht.

Wees dus het voorbeeld voor uw eigen schepping.

Uw schepping ofwel woorden, daden en gedachten is immers uw kind.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

See The World as Immortals See It

THE ERA OF INNER LIGHT
 HAS BEGUN

See The World as Immortals See It de nieuwe dokters

DE
DROOMWERELD

The Piano – Amazing Short – Animation by Aidan Gibbons

In uw droomwereld is bijna alles mogelijk.

U kunt vliegen.

U kunt hele werelden creëren.

U kunt de ruimte verkennen en beleven.

U kunt de toekomst en het verleden van de aarde veranderen.

Maar een ding kunt u niet in uw dromen.

En dat is de waarheid achter al deze illusies zien.

De waarheid ofwel eenheid c.q. essentie achter al uw dromen.

Want dromen bestaan alleen maar in uw EGO wereld der 5 zintuigen.

De wereld van de tegenstrijdige gedachten.

De wereld die de hele dag en nacht beweegt tussen liefde en angst.

De gemiddelde mens droomt dan ook 24 uur per dag.

Dag in dag uit

Een heel droomleven lang.

Incarnatie na incarnatie dus zelfs levenslang.

Dromen dat iemand anders zijn Persoonlijke Droomwereld ook ziet.

Dromen dat iemand anders haar Persoonlijke Droomwereld echt begrijpt.

Dromen dat iemand anders je Onvoorwaardelijk Eeuwig Lief zal hebben.

Dromen dat je met iemand anders samen EEN kan zijn.

Samen dezelfde droom dromen.

Zou dat niet mooi zijn.

Maar net zoals U zitten alle andere mensen om u heen gevangen in hun Persoonlijke Droom die niemand anders ziet, begrijpt en lief kan hebben.

U bent alleen in uw Persoonlijke Droomwereld.

6 miljard zielen op aarde die eenzaam, dag in dag uit, nacht in nacht uit, hun eenzame droom dromen in de hoop om samen weer EEN te zijn.

Al was het maar met een man of vrouw op aarde.

Een man of vrouw buiten u die u werkelijk ziet, begrijpt en onvoorwaardelijk eeuwig lief heeft.

Een man of vrouw buiten u die al uw angsten, vrezen, strijd en twijfel wegneemt.

Een man of vrouw buiten u die u vertelt wie u bent, waar u vandaan komt en waar u na de fysieke dood naartoe gaat.

Hoe vaak heeft u deze droom, wens en verlangen al in dit leven gehad.

Het verlangen dat iets buiten U, u wel komt redden.

Maar tot de dag van vandaag is het niet gebeurd.

En zal het ook nooit gebeuren.

Stop met dromen en wordt volwassen.

Overstijg uw Ego en 5 zintuigen.

Laat uw denken los.

En zie De Wereld van We Zijn Allemaal EEN verschijnen.

Dan gaat u voor het eerst weer eens echt samen leven.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Stop Dreaming and Start Living

THE ERA OF INNER LIGHT
HAS BEGUN

Stop Dreaming and Start Living de nieuwe dokters

REMEMBER

MOBY – Dream About Me

Herinner wie u eens was.

Herinner de tijd zonder tijden.

Herinner de ruimte zonder ruimte

Herinner De Innerlijke Essentie van waaruit alles weer mogelijk is.

Herinner U als Alles en EEN.

Hoor Het Licht in u roepen.

Zie Het Licht in u schijnen.

Voel Het Licht groeien en bloeien en uw droomwereld overstijgen.

Focus op Het Licht In U.  

Verlang naar Het Licht In U.

Geef Aandacht aan Het Licht In U.

Wordt wakker uit uw droom.

Vergeef Uzelf en Alles en Ieder-EEN

Elk Leven

Elke Keuze

Elk Pad

Want Alles is en was Goed

Want Alles is EEN

In de wereld van de onsterfelijken.

Kunt u al uw levens opnieuw doen.

Kunt u al uw keuzes opnieuw maken.

Kunt u al uw paden veranderen.

Alle fouten, die geen fouten zijn, recht zetten.

Tenminste als u dit nog nodig vind.

Want er zijn geen fouten in Alles.

Alles is Perfect.

Uw aardse spel is maar even.

Tenminste als u de dromen en illusies los kunt laten.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Remember You Are The Light

THE ERA OF INNER LIGHT
HAS BEGUN

Remember You Are The Light de nieuwe dokters

WE WERE
NEVER SUPPOSED
TO
LEAVE  

Radical Face – Welcome Home

Als Alles Alles is dan is Alles Goed, Slecht en Neutraal Tegelijkertijd.

Als Alles Alles is dan is Alles Onsterfelijk, Sterfelijk en Niets Tegelijkertijd.

Als Alles Alles is dan is Alles Dader, Slachtoffer en Toeschouwer Tegelijkertijd

Als Alles Alles is bestaat er geen verschil tussen Goed, Slecht en Neutraal.

Als Alles Alles is bestaat er geen verschil tussen Sterfelijk, Onsterfelijk en Niets.

Als U zich weer van Alles bewust bent stopt het gevecht In en Om U Heen omdat vechten tegen uzelf onzin is.

Alles kent immers geen (af)scheiding, dualiteit, verwarring, strijd, ruimte, tijd ofwel grenzen in bewustzijn en leven.

Alles is Alles.

Alleen zei die zich tijdelijk afgescheiden hebben van Alles kunnen net doen of ze maar EEN rol spelen i.p.v van Alle rollen tegelijkertijd.

Alleen zei die zich tijdelijk afgescheiden hebben van Alles kennen Angst, Vrees, Verwarring, Schaarste, Crisis, Strijd en de Illusie Dood

GOD

Maar hoe kan het dan zijn dat GOD die ook Alles is Al-EEN maar GOED kan zijn.

Dit is AL-EEN maar te begrijpen vanuit het Alles ofwel het Onsterfelijke perspectief dat Alles over Alles dus ook deze schepping heeft.

Vanuit het onsterfelijke perspectief bestaat er immers geen verschil.

GOD = GO(E)D ofwel GOD = GOD ofwel Alles en EEN

Stel nu dat Alles zich EEN Ideaal gesteld heeft voor U als mens om een einde te maken aan al die sterfelijke van de eenheid (af)gescheiden alzheimer spelletjes en de daaruit voortkomende angst, strijd, schaarste, crisissen en verwarring.

EEN Ideaal om ook U als schijnbaar sterfelijk mens dit onsterfelijke bewustzijn en leven al op aarde te laten ervaren.

EEN Ideaal om Uzelf al in dit leven te overstijgen.

EEN Ideaal dat Alles Al-EEN maar GOD ofwel GO(E)D kon noemen anders zou geen sterveling het meer begrijpen laat staan nastreven op aarde.

Want welke sterveling met een sterfelijk bewustzijn zou er Goed, Slecht en Neutraal tegelijkertijd willen zijn laat staan kunnen nastreven.

Dit zou alles alleen nog maar verwarren op weg naar Alles IS EEN.

Dus daarom is er voor U door Alles het GOD Ideaal geschapen.

En God is altijd Goed

Gewoon voor u als streven om De Weg Naar Huis Te Vereenvoudigen

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Alles is Goed als U begrijpt Wat Ik Bedoel

Alles is Goed als U begrijpt Wat Ik Bedoel de nieuwe dokters

IK SPEEL
AL-EEN IK
SPEEL SAMEN

“Until The Last Moment” - Yanni

Ik speel, ik speel AL-EEN

Ik speel, ik speel Samen

Ik speel, ik speel alleen

Ik speel dus Ik Ben

Ik speel dus Ik Denk

Ik speel dus Ik Droom

Maar om echt samen te spelen zult u net zoals Alles onsterfelijk bewust moeten worden als EEN

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen en John Goodman Sta Op!

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Play Or Not To Play
Dream Or Not To Dream
That Is The Eternal Question

THE ERA OF INNER LIGHT
 HAS BEGUN

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts