De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Het Huwelijk

HET HUWELIJK TUSSEN HEMEL EN AARDE de nieuwe dokters

HET HUWELIJK TUSSEN
HEMEL EN AARDE

John Goodman vertelt over de geschiedenis van ons universum en het ontstaan van de mens

Deep Tibetan Meditation Music

Eens voordat er tempels, piramiden en kerken in het universum waren bestond er geen verschil tussen de geest, ziel en lichaam.

Deze waren samen EEN en dezelfde.

Eens voordat er een scheiding plaatsvond tussen kerk, volk en staat bestond er geen verschil tussen geest en wetenschap.

Deze waren samen EEN en dezelfde.

Eens toen Alles nog met Alles verbonden was en door ieder mens, dier, plant en mineraal ademde bestond er geen verschil tussen heden, verleden en toekomst.

Alles was NU zonder ruimte en tijd tegelijkertijd.

Aan het einde van deze creatie cyclus zullen Geest, Ziel en Lichaam, Kerk, Volk en Staat, Heden, Verleden en Toekomst zich wederom verenigen tot de enige ware Geestelijke Wetenschap die wederom door alles en iedereen zal stromen waardoor het licht weer de ruimte krijgt die het eens had.

Een Geestelijke Wetenschap die geen tempels, piramiden en kerken meer nodig heeft omdat De Wetenschappelijk Geest in Alles en Iedereen zal rondwaren 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en voorbij de kunstmatige scheiding van leven en dood.

Wat uw wetenschappers vandaag de Big Bang noemen is in werkelijkheid de Big Crunch die nu bijna voltooid is voor deze cyclus.

Wat uw geestelijken vandaag de Vier Ruiters van de Apocalyps noemen zijn in werkelijke vier energievormen die uw innerlijke transformatie in puur en zuiver licht weer op gang brengen.

En dit Essentiele Licht welke in ieder mens, dier, plant en mineraal aanwezig is geweest vanaf het begin tot het einde van deze cyclus zal u roepen om weer EEN met Alles te worden.

Zonder tussenstations en tussenpersonen.

U en Alles weer samen EEN en dezelfde.

Nu zijn er mensen die weleens een Bijna Dood ervaring hebben gehad op aarde en terug zijn gekomen met verhalen over Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews en de Beslissing om al dan niet terug te keren op aarde.

Besef dat er aan het einde van deze cyclus geen uiterlijke Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews zijn om u terug naar huis ofwel de oorsprong van Alles te brengen. U draagt immers zelf al AL HET LICHT IN U.

Zodra U beseft dat U al AL Het LICHT BENT dan zijn omwegen naar de bron niet meer nodig, dan zijn incarnaties overbodig, dan zijn cycli niet meer dan een tijdelijk spel dat buiten de eenheid gespeeld wordt.

En dat is het grote geschenk van de komende tijd.

De tijd dat De Hurricane, Tornado, Draaikolk, Maalstroom van uw tijdelijke universele creaties buiten de eenheid in het Oog van De Storm ofwel In De Eenheid volledig tot STILstand komt.

Uw tijdelijke universum draait immers op dit moment naar binnen en versnelt steeds meer zodra het dichter bij het Oog van de Storm ofwel De Eenheid en Enige Waarheid komt.

U allen bent op dit moment al zeer dichtbij.

En het gaat sneller en sneller naar het 0 Punt toe.

Steeds sneller totdat alles opeens volledig STIL wordt.

In deze Stilte kunt u gebruik maken van de Transformatie, Volledige Verbinding en Opgaan in De Essentie.

Uw Innerlijke Essentie weer volledig verbonden met De Essentie die Alle Essenties tegelijkertijd is en met elkaar verbind.

Zowel binnen als buiten ruimte en tijd.

Zowel aan deze kant als aan de andere kant.

De vraag is of U van deze STILTE gebruik gaat maken.

Ja, dat is uw KEUS.

U kunt ook rustig wachten totdat Het Oog Der Stilte en Eenheid wederom aan u voorbijtrekt en deelnemen aan een volgende creatie cyclus.

Een Big Bang zouden uw wetenschappers zeggen.

Een Nieuw Begin ofwel Creatie zouden uw Geestelijken zeggen.

Maar wat zegt U vandaag en straks in De Stilte van de Storm van Uw Eigen Tijdelijke Creatie.

Wat zegt U die zich wederom bewust is dat hij/zij alles weer IS.

Wat Zegt U NU!

Gaat u wachten op deze STILTE om U Heen.

Of wordt U vandaag al de Innerlijke Stilte die geen Uiterlijke Stilte meer nodig heeft om wederom in Alles te Transformeren.

Ja, dat zijn Levensvragen van het Grootste Belang.

Ja, dat zijn Levensvragen die vragen zoals:

    Wie Ben Ik.
    Waar Kom Ik Vandaan en
    Waar Ga Ik Naartoe

Eenvoudig vandaag al kunnen beantwoorden.

Nou ja, als U al Gelooft dat U Al Alles al Bent en Altijd Bent Geweest.

Wij wensen u een behouden reis door de stilte en tot binnenkort.

Want Eens zal NU weer ZIJN

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties en John Goodman The 4 Comets of The End Time

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

You Only Have To Mary With Your Full Self Again To Understand All

THE SILENCE OF THE UNIVERSE
IS CLOSE TO YOU

sterren en planeten THE SILENCE OF THE UNIVERSE IS CLOSE TO YOU de nieuwe dokters

Geboorte Van Sterren en Planeten

DE GEBOORTE
VAN DE
STERREN EN
PLANETEN

417 Hz Frequency Undoing Situations and Facilitating Change

Full Chakra Restoration Cleansing

Uit De Essentie werd uw uiterlijke schepping geboren.

Eerst De Centrale Zon in het Centrum van Uw Universum

En uit deze Centrale Zon de vele Zonnen die nog steeds In U Zijn.

Uit De Zonnen werden de planeten geboren een voor een.

Zo werd uit onze Zon eerst de planeet Pluto geboren die in een aardse baan om de zon kwam en net zoals onze huidige aarde leven voortbracht in vele kleuren, klanken, geuren en pracht.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (1 of 7)

Nadat Pluto haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Neptunes werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Pluto waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (2 of 7)

Nadat Neptunes haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Saturnus werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Neptunes waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (3 of 7)

Nadat Saturnus haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Jupiter werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Saturnus waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (4 of 7)

Nadat Jupiter haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Mars werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Jupiter waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (5 of 7)

Nadat Mars haar transformerende functie vervult had verliet zij haar baan om plaats te maken voor de volgende transformator van sterfelijk naar onsterfelijk bewustzijn.

De planeet Aarde werd uit De Zon geboren en nam de plaats en rol in van Mars waarna het waardevolle werk van transformatie in dit zonnestelsel kon blijven plaatsvinden.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (6 of 7)

Nadat de planeet Aarde haar transformerende functie vervult zal hebben zal zij haar baan verlaten en plaats maken voor de planeet Venus die net zoals de aarde nu, leven zal herbergen en transformeren.

Singing Bowls For Balancing The Energy Centers (7 of 7)

En na Venus zal Mercurius en nog een drietal planeten uit onze Zon volgen om het Transformatieproces in het ons bekende deel van de Melkweg te voltooien.

Ons zonnestel heeft namelijk de taak op zich genomen om te dienen als Eind- ofwel laatste transformator van een sterfelijk naar een onsterfelijk bewustzijn in het ons bekende deel van onze Melkweg voor vergelijkbare Zonnestelsels zoals we die vandaag in de 12 sterrenbeelden kunnen vinden.

Leven dat op zijn of haar geheel eigen manier getransformeerd dient te worden afhankelijk van de aard van een dergelijk sterrenbeeld, zonnen, planeten en hun bewoners.

Het is dan ook daarom dat niet alle planeten rondom onze Zon hetzelfde zijn maar qua aard, karakter, kleur, klank, geur, grootte, samenstelling, zwaartekracht, mineralen, manen, natuur en (menselijk) leven van elkaar verschillen.

Voor ieder van de 12 sterrenbeelden moest immers een passende transformator ontwikkeld worden.

Een passende transformator met daarbij passende Manen.

Want uit iedere planeet worden weer de Manen geboren die nodig zijn om de planeet in balans te houden en er maandelijks voor zorgen dat de  overtollige energie (stress) geabsorbeerd wordt waardoor de gemoederen op een transformerende planeet niet al teveel oplopen tijdens het transformatieproces.

Tevens komen er met de regelmaat van de Universele klok kometen en andere energievormen langs die een en ander wakker schudden, verhelderen en zo nodig versnellen of verzachten.

Zo heeft alles keurig zijn functie en plaats in de orde van het geheel.

En de Mens, waar kwam die ook alweer vandaan.

Nou, die kwam net zoals De Centrale Zon en alle Zonnen, Planeten, Manen, Kometen, Dieren, Planten en Mineralen uit Alles ofwel De Essentie vandaan.

En De Mens heeft net zoals al het andere dat De Essentie uit zichzelf geschapen heeft zijn of haar functie en taak in het geheel.  

En zo ademt De Essentie in en door alles heen.

En zo verbind De Essentie Alles en Ieder-EEN

En zo zal het zijn in de werveling van De Schepping.

De Schepping die Tijdelijke om zichzelf heen Wervelt en Speelt, Ja zelfs Danst om en voor De Bron van al het leven.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties en John Goodman The 4 Comets of The End Time.

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

DO You Feel The Breath Of Silence In Your Veins

THE SILENCE OF THE UNIVERSE
IS CLOSE TO YOU

de adem van de gaden THE SILENCE OF THE UNIVERSE IS CLOSE TO YOU de nieuwe dokters

DE ADEM VAN
DE GODEN

528 Hz Frequency Transformation and Miracles (DNA Repair)

In bovenstaande wandschildering ontvangt Nefertiti De Adem van De Goden want de Ankh is niet meer dan een Symbool van en (Af)Stemvork op De Adem ofwel Levenskracht c.q. De Essentie van de Goden die zij aan hun vertegenwoordigers op aarde doorgeven.

Nu moet u begrijpen dat deze wandschilderingen net zoals de Piramiden en Tempels niet meer dan propaganda van De Farao’s, Hogepriesteres en hun gevolg waren om de macht in het rijk te behouden.

Niet alleen Farao’s, Hogepriesters en hun gevolg krijgen De Adem van God ingeblazen maar ieder Mens, Dier, Plant en Mineraal en wel in exact dezelfde mate.

Iedereen is dus De Vertegenwoordiger van God op Aarde.

Nu zult u zich afvragen wanneer we begonnen zijn om God op te splitsen in meerdere Goden.

Nou dat begon toen De Mens Rangen en Standen begon uit te vinden.

Kortom de Eenheid ging vervangen door Verdeel en Heers.

En bij iedere Rang en Stand hoorde een of meer Goden.

Dit liep in de tijd van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen zo uit de hand dat er wel voor alles en nog wat een God was.

En voor iedere God moest wel een Brood en Spelen ceremonie, ritueel en feestje gebouwd worden met de daarbij behorende mythen, symbolen, relikwieën, dogma’s en attributen om het geheel wat luister bij te zetten en het gewone volk te imponeren met wat trucjes en goochelarij.

Kortom die Egyptenaren, Grieken en Romeinen waren het contact met De Essentie in zichzelf net zoals wij al bijna geheel kwijt en hadden het Eenheidsbewustzijn ingeruild voor hoofdzakelijk uiterlijk vertoon.

Maar er was een verschil met de huidige Westerse Tijd.

Omdat de meeste Farao’s en Hogepriesters stekenblind waren en absoluut geen flauw benul meer hadden van wat het leven na de dood nu precies inhield maakte zij gebruik van de Bijna Dood Ervaringen van Jonge Priesteressen en Slaven om een kijkje te nemen aan de andere kant.

De Orde ofwel Cultus van Osiris (Van Sirius De Ster) was, tot groot ongenoegen van de eerste Farao op aarde genaamd Osiris, geboren en regelmatig werden wat jongelui in een sarcofaag voor rond de 8 minuten opgesloten om ze daarna levend met Bijna Dood Ervaring of gewoon dood er weer uit halen. Ja, de oude machthebber van Egypte waren een lekker stelletje blinden bij elkaar en hebben er systematisch voor gezorgd dat alles wat met De Andere Kant en dus ook De Bijna Dood Ervaringen te maken had werd gemonopoliseerd door De Elite van Het Land. Het zou immers bijzonder vervelend zijn wanneer Het Volk erachter zou komen dat al die Farao’s en Hogepriesters gewoon een stelletje blinde oplichters waren die De Ware Boodschap van De Essentie ofwel Osiris voor het Gewone Volk verborgen hielden voor eigen gewin en voordeel.

Toch willen we de Egyptenaren, Grieken en Romeinen met al hun Goddelijke Kermisattracties wel de credit geven dat zij nog geloofden in  de “Bicameral Mind”. Wat is een Bicameral Mind zult u zich afvragen.

Nou dat zit zo in elkaar.

De Egyptenaren, Grieken en Romeinen geloofde nog dat AL hun GEDACHTEN van De Goden Vandaan kwamen.

Laat ik dit wat verduidelijken.

De Egyptenaren, Grieken en Romeinen geloofde dat zij niet meer dan werktuigen lees speelgoed van de Goden op aarde waren.

Het mag daarom duidelijk zijn dat er nogal wat geofferd werd.

Er werden niet alleen offers gebracht aan de weergoden, watergoden, wijngoden, liefdesgoden etc. maar vooral aan de Goden om hen prettige te stemmen opdat zij de offerende mens zou voorzien van gelukkige en gezonde gedachten die vooral voor (materiele) voorspoed zouden zorgen.

Nadat Newton een Appel op zijn hoofd kreeg en het startschot werd gegeven voor de moderne wetenschap in de Westerse wereld is dit bijna onvoorstelbaar.

Onze huidige wetenschappers geloven immers dat het verstand, ziel en geest in het hoofd van een mens zit. In welke kwab of hersenkronkel die nu precies zitten is nog niet geheel duidelijk maar de gemiddelde wetenschapper is er wel van overtuigd dat het in je hoofd zit en zeker niet ergens anders laat staan geïnspireerd zou worden door vele Goden of nog erger EEN God die door alles en iedereen 24/7 heen stroomt.

Nu stellen wij al jaren voor om Geest en Wetenschap weer eens te gaan verenigen om het gehele plaatje te reconstrueren waardoor er een einde komt aan het nutteloze gevecht tussen Geloof en Wetenschap.

Een Geestelijke Wetenschap dus die zowel Leven als Dood in kaart brengt en de eindfase in het leven niet wegspuit met grote dosis morfine en bijna verplichtte euthanasie.

Want netjes doodgaan in Westerse Wereld is wanneer je de dood doodzwijgt en lastige patiënten zo snel mogelijk plat en wegspuit.

Hoe anders was dit nog in de tijd voor Newton toen men de stervende nog begeleiden naar de andere kant en rustig in eigen tempo liet overgaan in volle bewustzijn en bijzijn van familie en vrienden.

Iedereen die niet bang is voor de dood gaat toch weer terug naar het licht. Dat hebben duizenden Bijna Dood Ervaringen wel bewezen die in de afgelopen 20 jaar zijn opgetekend en gepubliceerd.

Nu alleen nog al die uiterlijke Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews en de Beslissing om al dan niet terug te keren op aarde loslaten en DIRECT in contact treden met DE ESSENTIE In Jezelf.

Dat scheelt een hoop tijd, ruimte en omwegen.

Hoe komen we aan al die Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews etc. ervaringen zult u zich afvragen. Nou dat komt dus door die Farao’s, Hogepriesters en hun Hiërarchische Verhalen over Hemel en Aarde.

Als je al deze Hemel en Hel Hiërarchieën je hele leven lang geïndoctrineerd en onderwezen krijgt dan ga je dood met een portie illusies die je bij je volgde incarnatie op aarde behoorlijk parten kunnen spelen. Het is dan ook niet voor niets dat ook jonge kinderen met bijna dood ervaringen over deze Lichttunnels, Lichtwezens, Levensreviews etc. maar zeg liever Hiërarchieën en Tussenpersonen praten. Besef echter wel dat bijna ieder aards kind de incarnatie is van een geïndoctrineerde volwassenen die dezelfde onzin leven na leven meeneemt op aarde totdat hij het eindeloze levenswiel van herhaling loslaat en gewoon weer eens direct contact heeft met De Essentie in Zichzelf.

Persoonlijk denk ik dat u nu wel weer even voldoende stof heeft om Intuïtief over na te voelen.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties en John Goodman The 4 Comets of The End Time.

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Direct Contact With Your Inner Essence Is The Only Way Home

THE SILENCE OF THE UNIVERSE
IS CLOSE TO YOU

hemel en aarde de nieuwe dokters

WANNEER DE
HEMEL OP
AARDE KOMT

852 Returning To Spiritual Order

Er is maar een oorzaak van alle angst, ziekte, pijn, ellende en verwarring en dat is dat U zich verwijderd heeft van De Essentie In Uzelf.

U kunt de hele dag schreeuwen wat U Wilt.

U kunt de hele dag huilen wat U Wilt.

U kunt de hele dag smeken wat U Wilt.

U kunt de hele dag bidden wat U Wilt.

Er zal niets maar dan ook helemaal niets aan uw situatie veranderen wanneer U zelf niet begint om de innerlijke weg weer naar huis te lopen.

En de enige manier waarop dit gaat is middels het veranderen van de Focus van Uw Gedachten, Daden en Woorden.

Want het zijn deze tegenstrijdige onevenwichtige op uw uiterlijke wereld gerichte gedachten, daden en woorden die u gevangen houden In Uw Storm die Uw Creatie heet.

Heb niet de Illusie dat De Essentie, De Stilte ofwel Het Oog Van De Storm naar U toekomt.

Dat gaat niet gebeuren.

Want wanneer De Overanderlijke in u zou meedoen aan Uw Storm der gedachten, daden en woorden, die U de hele dag om u heen zaait dan zou er geen weg meer terug zijn naar huis.

Dan bent u gedoemd om voor eeuwig en altijd in Uw Storm ofwel chaos die u zelf veroorzaakt heeft te verkeren.

Dus hoe boos U ook op De Onveranderlijke bent het zal u niet helpen.

U bent immers Alleen maar boos op uzelf.

Ook al haat u De Onveranderlijke als geen ander.

U haat Alleen uzelf.

Ook al vervloekt u De Onveranderlijke.

U vervloekt Alleen uzelf.

Ook al begraaft u zijn Naam in de Diepste Put.

U begraaft Alleen uzelf.

Ook al verbied u uw hele volk zijn naam uit te spreken.

U verbied uzelf Alleen te leven en gelukkig te zijn.
 
En hoe langer u hiermee doorgaat hoe verder u zich verwijderd van De Onveranderlijke In U.

De Onveranderlijke Stilte.

Het Oog van De Storm.

En als u dan op een gegeven moment zo angstig, ziek, ongelukkig, ellendig en verward leven na leven ronddoolt op deze aarde komt het moment dat u Buigt en Breekt.

Nee, niet voor De Almachtige God buiten U.

Maar voor De Onveranderlijke Waarheid IN U.

En dan is het tijd geworden om naar Uw Ware Huis en Zelf terug te keren.

Het huis waar U eens vandaan kwam.

Het huis wat u nog steeds in u draagt.

U Bent Immers Altijd Zelf De Onveranderlijke Geweest.

U heeft al die tijd Alleen maar tegen Uzelf gevochten.

Wij komen vandaag zelfs nog mensen op deze aarde tegen die alleen maar boos zijn op De Onveranderlijke omdat deze GEEN ENKELE STAP IN HUN RICHTING ZET. Dit soort personen ontaarden vaak in een zo grote boosheid, haat en woede jegens De Onveranderlijke dat zij liever de hele wereld en alles wat daarop leeft verbranden, oplazen en zo nodig zelfmoord plegen voordat zij zich overgeven.

U Bent De Onveranderlijke.

Ieder-EEN is De Onveranderlijke

Wordt eens Wakker Joh!

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties en John Goodman The 4 Comets of The End Time.

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Return To Your True Self. It Is Inevitable in the End

THE SILENCE OF THE UNIVERSE
IS CLOSE TO YOU

the party is over again de nieuwe dokters

The Party Is Over Again

THE PARTY IS
OVER AGAIN

1 hour Pineal Gland Activation with 936Hz Solfeggio Meditation Music

En als je het spel dan eindelijk door hebt is het feest opeens over.

U bent van het ene op het andere moment van een onbewuste sterfelijke speler een bewuste onsterfelijk speler geworden.

U ziet voor het eerst weer echt wat er In U aan de hand is.

In U wat zich buiten u constant manifesteert.

En dan wordt het opeen stil in U.

En daarna wordt het automatisch stil buiten U.

U en de onveranderlijke zijn weer EEN en dezelfde.

U kijkt nog wat rond in uw tijdelijke schepping en verbaast zich over het feit dat een mens zichzelf zolang voor de gek kan houden.

Maar ja wanneer je jezelf bijna je hele geheugen aan De Essentie hebt ontnomen dan kan het even door hebben voordat je door hebt wie je daadwerkelijk echt bent.

Maar het is dan eindelijk zover.

Eigenlijk wel jammer bedenkt je je dan.

Al dat geheugenverlies en onwetendheid heeft ondanks alle angst, ziekte, pijn, ellende en verwarring ook zijn charme.

Want ja als Alles wil je ook wel eens op vakantie uit de stilte in de chaos.

Dus zullen we dan nog maar een keer SAM.

Lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties en John Goodman The 4 Comets of The End Time.

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Welkom Thuis!

John Goodman

Play It Again Sam Or Stay At Home This Time

THE SILENCE OF THE UNIVERSE
IS CLOSE TO YOU

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts