De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Osiris Deel 2

DE TERUGKEER VAN DE OSIRIS deerl 2 de nieuwe dokters

DE TERUGKEER VAN DE OSIRIS
DEEL 2

Na de terugkeer van de Osiris in U (*) is er nogal wat gebeurd met uzelf en alles en ieder-een op de aarde en ver daarbuiten.

Uw transformatie in een eenheidsbewust Lichtwezen is volop aan de gang en vele mensen zien letterlijk hun stoffelijke c.q. sterfelijke angsten, eenzaamheid, illusies, begeerten, oordelen etc. verdampen tot niets.

Alles waar u in 2012 nog van dacht dat het waar was bestaat niet meer.

Nog sterker, alles waarvan u dacht dat het waar was heeft in feite nooit bestaan.

Het waren allemaal tijdelijke sterfelijke illusies ofwel creaties in ruimte en tijd.

Aan het einde van deze transformatie cyclus in een eenheidsbewust lichtwezen staan u echter nog een aantal verleidingen ofwel uitdagingen te wachten.

We zullen ze hieronder kort opsommen om aan te geven wat u in de komende dagen nog allemaal kunt tegenkomen op uw weg naar huis ofwel het eenheidsbewustzijn.

Wanneer u onderstaande vanuit uw innerlijke onsterfelijke eenheidsbewustzijn leest en doorvoelt zal u helder worden hoe u deze laatste sterfelijke illusies in uzelf angstloos kunt transformeren in onsterfelijk eenheidsbewustzijn.

Wanneer u onderstaande vanuit uw uiterlijke sterfelijke gepolariseerde bewustzijn leest en met uw tegenstrijdige verstand c.q. gedachten probeert te begrijpen zult u voor de zoveelste keer vervallen in angst, vluchten, hulp buiten uzelf zoeken, ellende en alles wat uit dit ontkennen van uw ware zelf voortkomt.

De massale verleidingen waar de mensheid in de laatste dagen van deze cyclus nog voor staat zijn de volgende sterfelijke illusies.

    1. De Aliens c.q. ufo’s komen - om ons te veroveren of redden.

Buiten het feit dat de meeste ufo’s (zero gravity spaceships) van aardse makelij zijn beseft iedereen die “De Terugkeer van de Osiris Deel 1 en De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 gelezen heeft dat we zelf de Aliens ofwel planeten c.q. sterrenkinderen zijn die een tijdelijke (uitwerk) ervaring hebben op ruimteschip aarde en daarvoor een aards ruimtepak genaamd stoffelijk lichaam aangetrokken hebben welke past bij de zwaartekracht, frequenties en elementen van deze planeet.

Het mag ook duidelijk zijn dat echte eenheidsbewuste Lichtwezens helemaal geen ruimteschepen en technologie nodig hebben om zich te verplaatsen binnen ruimte en tijd ofwel het materie universum. Echte eenheidsbewuste lichtwezens leven buiten ruimte en tijd en hebben dus geen enkel stoffelijke (technologische) hulpmiddel nodig voor creatie, transport, communicatie etc. etc.

De Amerikanen hebben sinds de vijftiger jaren 2.3 Triljard ofwel 2.300.000.000.000 middels “quantitive easing en black ops budgets” van het defensiebudget geïnvesteerd in deze aardse ufo achtige ruimtevaartuigen en dat is een stuk meer dan de paar miljard die ze in de ontwikkeling van de primitieve Spaceshuttle, SpaceLab, F16, YSF, F35, P8-A en X47B vuurpijlen gestoken hebben. Primitieve ruimtevaartprogramma’s die in de afgelopen jaren in versneld tempo worden afgebouwd om, ja u voelt hem al aankomen, het in het geheim met o.a. uw belastinggeld opgebouwde aardse UFO programma te lanceren. Zouden deze gewone sterfelijke aardbewoners zich zelf straks net zoals in de tijden van Sumerie, Egypte en Griekenland weer goden of halfgoden gaan noemen. De Europeanen, Russen, Chinezen, Zuid Amerikanen, Japanners, Indiërs etc. hebben soortgelijke budgeten uitgetrokken in de afgelopen 60+ jaar. Kortom het is een schijnbaar geheim feest welke in realiteit allang een publiek geheim is geworden waar alleen nog wat politici en goedbetaalde bevriende relaties in geloven. Nu begrijpt u ook waar al dat geld van al die zogenaamde reddingsoperaties voor Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Italië, Oost Europa etc. etc. is gebleven in de afgelopen jaren. Daar is geen cent van naar de landen en hun burgers zelf gegaan maar is keurig via wat bancaire, derivaten en speculatieve constructies doorgesluisd naar deze Next Generation Spaceworld. Om de geloofwaardigheid van deze technologische fantasiewereld nog wat op te smukken geven de privé eigenaren van de NSA, CIA, Pentagon en hun westerse vrienden meer dan 250 miljard per jaar van uw belastinggeld uit om onder het mom van veiligheid een fantasie Cybersecurity wereld te bouwen die tussen de fysieke (aardse) en echte wereld geplaatst wordt om de mens nog meer te verwarren en verleiden met allerlei sterfelijke technologische hocus pocus zonder enige waarde of basis. Een virtuele fantasie ruimtewereld die we al eens in Orion gebouwd hebben en waar via de Unifying Kosmische Puls EMP in 1 seconde een einde aan kwam. Zie De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3

Na het bovenstaande gelezen te hebben is het misschien handig om u af te vragen of het verstandig is om aan een feest mee te doen waar in 1 seconde de stekker uitgetrokken kan worden. Kortom laat u niet verleiden door aarde technologische Alien fantasieën waar men u vis geeft maar wederom niet leert om zelf te vissen.

    2. De komst van de Tweede Zon (Nibiru)

Al sinds de tachtiger jaren duiken er verhalen op over de komst van een tweede zon, gigantisch ruimtevaartschip al dan niet gecamoufleerd als komeet (Ison) en bemand met Aliens zoals de Anunnaki, in ons zonnestelsel. Voor een sterfelijk bewust wezen kan dit een angstige ervaring zijn. Een tweede zon en/of ruimteschip kan immers grote transformerende materie gevolgen hebben voor de mens en haar zonnestelsel.

Iedereen die in de afgelopen jaren echter zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen om zichzelf innerlijk te transformeren in een onsterfelijk eenheidsbewust lichtwezen heeft niets van dit al te vrezen. Voor hen die immers de sterfelijke aardse en/of alien illusies ontstegen zijn is het niet meer dan een cyclisch gebeurtenis binnen ruimte en tijd ofwel dualiteit. Ruimte en tijd die in feite niet meer bestaan voor hen die deze gepolariseerde illusie al ontstegen zijn.

Laat u dus niet verleiden door stoffelijke zaken die onsterfelijken niet kunnen deren.

    3. De Electro Magnetic Pulse (EMP)

Sinds 1962 beschikken vele naties op aarde over Electro Magnetic Pulse (EMP) apparaten die wanneer ze op 250 km boven het aardoppervlakte gedetoneerd worden al het niet organische leven ofwel technologie in de vorm van ufo’s, satellieten, gps, microchips, sensors, (mobiele) telefoons, beveiligingscamera’s, computers,  internet, energiecentrales, netwerken en alle daarop aangesloten systemen etc. binnen een paar seconden plat leggen. Kortom de mens is op dit moment al zelf in staat om haar zogenaamde op technologie gebaseerde beschaving stil te zetten en terug te brengen naar het jaar 1763. Het jaar voordat de eerste stoommachine in gebruik werd genomen en 30 jaar voordat de eerste telegraaf verbinding tussen Parijs en Rijssel geactiveerd werd. Wat de wetenschap echter niet beseft is dat er naast de door mens ontwikkelde uiterlijke E1, E2 en E3 EMP’s er ook nog zoiets bestaat als een innerlijke E0 Puls. Dit is een Unifying Kosmische Puls ook wel startvonk c.q. levensenergievonk genoemd die in ieder mens latent aanwezig is en wanneer geactiveerd en verbonden alle andere kunstmatige pulsen, frequenties en technologieën in 1 seconde permanent stillegt/overstijgt maar tevens ook de klok van uw eigen ruimte en tijd gedachten op 0 zet. Hierdoor is ieder mens op aarde in staat om via dit 0 punt zijn of haar schepping op ieder moment in ruimte en tijd (dus volledig onafhankelijk van welke illusie cyclus dan ook) te verlaten of te kiezen voor nog een cyclus ofwel rondje op aarde en/of een van de vele sterren en planeten in deze prachtige maar tijdelijke kosmos. Kortom iedereen ongeacht rangen of standen heeft op ieder moment van de dag de mogelijkheid om in 0 seconde weer naar huis te gaan ofwel op te gaan in de eenheid of nog een creatie spelletje te spelen waar het schijnbaar onverwerkte verleden en toekomst spel der illusies c.q. trauma’s net zoals in dit leven/lijden weer gewoon van voren af aan begint totdat u wakker wordt.

U als onsterfelijk eenheidsbewust lichtwezen heeft deze innerlijke E0 puls natuurlijk allang geactiveerd en ontwikkeld waardoor deze al ver buiten uw huidige fysieke lichaam rijkt en met vele gelijkgestemden op aarde verbonden is tot EEN. Dit lichtnetwerk, welke al vanaf het begin van de schepping bestaat, neemt zoals altijd aan het einde van een materie ofwel ruimte en tijd cyclus in sterkte toe omdat het letterlijk steeds meer direct vanuit het 0 punt gevoed wordt. Het wordt voor ieder mens dus steeds eenvoudiger om zich nu aan te sluiten en weer naar huis te gaan.

Laat u dus in de komende dagen niet verleiden door mooie technologische EMP apparaten die geen enkele macht of kracht kunnen uitoefenen over uw E0 Puls.

    4. De reddende engel ofwel valse profeet

Valse profeten zijn altijd te herkennen omdat ze ondanks hun beloften dat ze u komen redden uit deze crisis altijd vergeten om u zelf te leren vissen. Kortom ze maken u afhankelijk van maar een bron van (verslavende en gemanipuleerde) vis in de vorm van gepolariseerde lucht, water, voedsel, energie, medicijnen etc. die zij zelf volledig proberen te beheersen en controleren. Omdat dit de afgelopen jaren niet gelukt is in de natuurlijke fysieke wereld proberen deze personen het nu middels de bouw van een tijdelijke Cybersecurity wereld waar ze alles en iedereen proberen te vangen in hun eigen tijdelijke illusie van angst, polariteit en schaarste.

Het maakt hierbij niet uit of deze sterfelijke heersers van de aarde, maan, mars of waar dan ook vandaag komen in de stoffelijke kosmos. Het is altijd hetzelfde verhaal. Als u ze volgt en precies doet wat ze zeggen zult u gered worden. Hetgeen natuurlijk altijd uitloopt op een teleurstelling voor zowel de leider en zijn/haar volgers. Oordeel deze sterfelijke personen niet. Ze doen gewoon nog een rondje in de volgende cyclus der zelfverwerkelijking. De ware profeet maar zeg liever vriend(in) c.q. lichtwerker helpt u altijd uw eigen weg naar huis te vinden en volgen. Kortom volg uw eigen unieke weg naar huis waarbij uw kerntalent en zelfhelend vermogen op een geheel natuurlijke wijze de weg naar huis wijst.

Valse profeten zijn ook te herkennen aan het feit dat ze problemen zoals identiteitscrisissen, landencrisissen, bankencrisissen, watercrisissen, voedselcrisissen, veiligheidscrisissen, global warming crisissen, terrorisme etc. eerst zelf creëren dan iemand anders de schuld geven om daarna net te doen alsof ze u komen redden. Je wordt dus in feite gered door degenen die het probleem zelf veroorzaakt hebben.

Tsja, dat hebben we wel eens vaker in de geschiedenis meegemaakt met alle gevolgen van dien. Laten we dit keer niet in herhaling vallen.

    5. Meteorieten, kometen, aardbevingen, tsunami’s, pole shifts etc.

Net als bij aliens, de komst van de tweede zon, EMP’s, valse profeten zijn dit angsten van sterfelijk (on)bewuste personen. Kortom personen die nog steeds denken dat ze maar een keer leven/lijden op deze aarde en dat we de enige bewuste wezens zijn in dit universum. Tsja, als u dat nog gelooft in de 21e eeuw dan kunt u uzelf gaan afvragen wat u hier ins hemelsnaam doet op aarde.

Om daar antwoord op te krijgen klikt u op deze link:

en/of meld u aan voor een workshop of cursus.

Laat u dus niet verleiden door onwetende sterfelijk (on) bewuste personen, organisaties en systemen die de verantwoordelijkheid voor uw eigen leven (tijdelijk) willen overnemen c.q. afnemen waardoor ze zelf nog sterfelijker worden.

Waarschijnlijk kunt u nog vele verleidingen bedenken.

De hierboven genoemde verleidingen waren de meest actuele verleidingen c.q. illusies waar alle mensen op aarde in de komende dagen massaal mee te maken gaan krijgen. De vraag is vanuit welk bewustzijn u met deze illusies zult omgaan.

Ook in deze cyclus hebben we weer geen advies.

Als u nog een rondje c.q. cyclus wilt leven/lijden dan is dat uw keus.

Wanneer u echter naar huis wilt is het zaak om uw tegenstrijdige illusie gedachten niet meer vast te pakken en uw eindeloze zoeken naar antwoorden op levensvragen die nooit beantwoord worden los te laten. Het zijn immers uw ideeën, gedachten, rituelen, symbolen, dogma’s etc. die u vastgeketend houden in een aards sterfelijk bewustzijn van onwetendheid en lijden. Een bewustzijn die niet het ware leven maar tijdelijke spel van lijden is.

Uiteindelijke zal in Ieder-Een de Startvonk, Levensenergie en E0 Puls ontwaken en gaan groeien, bloeien en zich verbinden met alle andere lichtwezens op aarde. Of dit aan het einde van deze materie cyclus voor u ook al het geval is bepaald u zelf.

Voor meer informatie gaat u naar de gratis bibliotheek van De Nieuwe Dokters

(*) Zie de “De Terugkeer van De Osiris Deel 1 in de Bibliotheek

DE TERUGKEER VAN DE OSIRIS deel de nieuwe dokters

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts