De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

The Osiris

The Osiris de nieuwe dokters

THE OSIRIS IS
COMING

JOHN GOODMAN SAYS GOODBYE AND THANK YOU ALL

Human Ascension into An Activated Lightbody

Zo mijn taak op aarde zit erop.

Ik wil u allen danken voor uw tijd en aandacht.

En tot wederziens aan de andere kant.

De wederkomst van De Osiris op aarde zal u verder op weg helpen.
 
Voor meer informatie lees en DOE de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties, John Goodman The 4 Comets of The End Time en John Goodman Het Huwelijk Tussen Hemel en Aarde.

Doe Het Experiment Deel 1,2 en 3 van John Goodman

Dank U

John Goodman

The Never Ending Story Starts And Ends With You
 
THE OSIRIS IS COMING

DE OSIRIS

De menselijke ascentie in een geactiveerd lichtlichaam


Volgens De Osiris is de hoofdvraag van het leven het hebben van indirect of direct contact met de bron van AL het leven. De Bron die bekend staat onder verschillende namen zoals De Essentie, Het Licht, De Ene, Nulpunt, Alles, Ohm, Amen, God, enzovoorts.

Wanneer het uw wens is om tijdens dit leven het directe contact met de Bron weer te herstellen zullen gedurende uw leven, voor uw persoonlijke situatie, passende aanwijzingen gegeven worden die u naar het juiste pad leiden. Een pad dat u stap voor stap weer EEN met Alles zal maken.

De eenvoudigste manier om dit pad te vinden is door te beginnen bij het licht in uzelf.

Ieder levend wezen draagt immers een exacte kopie van Alles in zich om zijn oorsprong te herinneren en vinden wanneer dit gewenst is.

Zonder deze kopie van Alles in U zou geen leven of creatie mogelijk zijn omdat al het leven emaneert uit de Bron door alle creaties zoals mens, dier, plant, mineraal enzovoorts.

Het is Alles dat U leven geeft.

En dit Alles is U.

U als onderdeel van Alles kunt kiezen voor een tijdelijk sterfelijk illusie leven om alles heen.

Een tijdelijk, sterfelijk illusie leven vol avontuur en ervaringen in vele dimensies, universums, zonnestelsels en planeten, zoals u op Aarde zou zeggen.

Om uiteindelijk weer terug te keren naar uw onsterfelijke alomvattende ware zelf.

Dus als u uw ware zelf snel wilt vinden is de eerste stap u te focussen en af te stemmen op het Licht in u. De rest zal u dan makkelijk afgaan, omdat u alleen maar gebruik hoeft te maken van uw Nulpunt zintuigen te beginnen met uw intuïtie, empathie, heldere dromen, bewuste creatie en weer Alles zijn.

Alles zijn betekent denken, doen en spreken uit Alles dat Stilte is.

Stilte die alle scheppende gedachtes, woorden en daden in het niets oplost.

En zo zult u weer EEN worden.

Snel.

U bent De Osiris.

Voor meer informatie over innerlijk direct contact en het te volgen pad naar de Bron doet u de werken van mijn goede vriend John Goodman zoals de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties, John Goodman The 4 Kometen van de Eindtijd, John Goodman Het Huwelijk Tussen Hemel en Aarde en John Goodman De Erfenis en Toekomst van de planeet Aarde.

The Osiris deel 2 de nieuwe dokters

De Osiris

De Lange Weg naar Huis en de Unifying Comparative Cosmology

Een tijdelijk sterfelijk leven vol avontuur

De Beweging van Sirius aan de nachtelijke hemel

Voor vele delen van Alles is het zeer uitdagend om de lange weg naar huis te vinden

De lange weg van indirect contact middels tussenpersonen, religies, mythes, symbolen, rituelen, dogma’s enzovoorts.

Voor deze avonturiers hebben we vandaag wat uitdagingen.

Allereerst de uitdaging om Wetenschap en Religie weer tot EEN te verenigen.

Omdat de vereniging van Wetenschap en Religie de enige manier is om De Bron van AL het leven en natuurvolken op deze aarde weer te begrijpen. Het zijn vandaag immers vooral de inheemse natuurvolken en oude culturen die nog steeds delen van onze ware oorsprong met zich meedragen opdat iedereen deze innerlijk kan ervaren en uiterlijk kan zien.

Het vertalen, uitleggen en begrijpen van de oude Orion, Plejaden, Mars, Maan, Dogon, Sumerische, Egyptische, Tibetaanse, Chinese, Japanse, Maya, Inca, Aborigines, Maori etc. religies, mythes, symbolen, hiërogliefen is immers onmogelijk met een Westers Newton Darwin Freud bewustzijn welke het ware zelf beperkt tot een Ego en 5 zintuigen welke volledig gefocust en afgestemd zijn op het hebben van een leven op deze Aarde.

Pas wanneer de Bewuste Religieuze Wetenschapper van De Bron In Uzelf weer wakker wordt zult u ware betekenis van de inheemse stammen en eeuwenoude culturen weer volledig kunnen vertalen en begrijpen.
 
De raadsels en keuzes tussen:

Ik ben of Ik ben niet
Te zijn of Niet te zijn
Indirect of Direct Contact
Ego en 5 (á 6) zintuigen of 9+0 zintuigen

Zijn geen raadsels of keuzes voor iemand die de eenheid leeft op deze Aarde.
Voor zo iemand is alles Zo Boven Zo Beneden of, zoals wij zeggen, zoals het binnen is, is het buiten.

Het gaat Allemaal over U.

Als uw geest beperkt wordt door Ego en de 5 zintuigen zult u het avonturen en ervaringsspel eindeloos blijven spelen.

Als uw innerlijk geopend is voor Het Licht en Nulpunt ofwel Alle Zintuigen kunt u weer zijn wie, wat of waar u maar wilt zijn. Een vrij deel van Alles dat weer bewuste onsterfelijke keuzes maakt of besluit om weer naar huis te gaan om Stil te ZIJN.

Dus voor hen die de zeer lange weg naar huis willen gaan en zeer gesteld zijn op hun sterfelijk spel van illusies op Aarde is er maar één advies: Ontken alles dat buiten het ego en de 5 zintuigen bestaat en geniet van uw tijdelijke spel op aarde.

Als u een vermakelijke, avontuurlijke en gewaagde weg terug naar huis wilt, open dan uw bewustzijn en al uw zintuigen en neem de eerste stap door een student te worden van de Unifying  Comparative Cosmology ofwel Verenigende Vergelijkende Kosmologie.

Verenigende Vergelijkende Kosmologie

De Aardse definitie van Kosmologie is de studie van de creatie van het universum, de fysieke basis van tijd en ruimte en de informatie en structuur van materie.

Kosmologie is sinds de 17de eeuw voorbehouden aan keizers, koningen en wetenschappers die zichzelf astrofysici noemen. Dit alles om het monopolie van de kerk en haar pausen, kardinalen en priesters over deze kosmische zaken te doorbreken. Een monopolie die tot aan het eind van de middeleeuwen heeft geduurd in de Westerse wereld. De kloof tussen Religie en Wetenschap was de kloof en strijd tussen Pausen en Keizers die allebei wilden regeren over Hemel en Aarde zoals de Egyptische Farao’s en Romeinse Keizer (Maximus) eens voor hen gedaan hadden. Dit kon echter alleen wanneer de rest van het volk zich niet bewust was van de waarheid en de oorsprong van al het leven welke de verbindingen is tussen alle dimensies, universums, sterrenstelsels, planeten, mensen, dieren en gehele natuur als EEN.

Tot de 21ste eeuw was dit “houd ze dom spel” bijzonder populair op Aarde. Een spel dat iedereen de mogelijkheid geeft om tijdens een volgende reïncarnatie te kiezen voor de rol van heerser of slaaf en alles wat u maar kunt verzinnen tussen deze twee extremen. Maar nu breekt een nieuwe tijd aan. De tijd van de Verenigende Vergelijkende Kosmologie en Verbinding in een We Zijn Allemaal EEN Bewustzijn. Het is de transformatie van 20 donkere eeuwen naar een meer verlicht en bewust georiënteerd spel waar iedereen bewust verbonden is en naar dit nieuwe weten handelt.

In dit bewustzijn wordt de verscheurde c.q. gepolariseerde Kosmologie vervangen door de Verenigende Vergelijkende Kosmologie. Een kosmologie die zich baseert op de veronderstelling dat alle huidige volken, inheemse stammen en eeuwenoude culturen dezelfde voorvader hadden in het begin van de creatie. Een veronderstelling die uiteraard leidt naar de Bron van Alles.

Dus laten we de transformatie-reis beginnen naar de Ene Ware Wetenschap/Religie.

U bent De Osiris.

The osiris deel 2 de nieuwe dokters

De Osiris

The Origin of Species en The Missing Link van het We Are All ONE Model
De Evolutie van Onze Voorouders

The Origin of Species Out of Africa en Multiregional Models Verklaard

Zowel jullie Oorsprong der Soorten Uit Afrika en Multiregionale Model zijn gebaseerd op de aanname dat de Aarde de enige planeet in het universum is waarop leven mogelijk is.

Deze ‘Inside The Earth Box’ identiteit en gedachten leidde tot de donkere eeuwen van kosmologie en astrofysica die meer dan 6.000 jaar zou duren tot aan het begin van de 21ste eeuw.

De 21ste eeuw opende een heel nieuw tijdperk van Verenigde Vergelijkende Kosmologie.

Een Kosmologie die De Aarde-Box opende voor het universum.

Eerst van binnen, waardoor het aarde gebonden bewustzijn transformeerde in een universeel we zijn allen één bewustzijn. Daarna van buiten, waarbij de nieuwe inzichten en kennis uitstraalden middels onze gedachten, woorden en daden.

Maar wat gebeurde er 6.000 jaar geleden, vraagt u zich misschien af, waardoor de mensheid zich in de duisternis stortte.

Was het de Zondvloed
Was het een Poolshift
Was het een Meteorietenregen
Was het een Komeet

Nee, het was gewoon de geboorte van een Nieuwe Planeet uit jullie Zon.

De Zon die elke grote zonnecyclus een nieuw planeet baart.

De Zon die het leven gaf aan Mercurius, wat resulteerde in het verschuiven (Orbital Shift) van alle andere planeten in jullie Zonnestelsel.

Na zijn (weder)geboorte nam Mercurius de plek in van Venus.

Venus nam de plek in van Aarde
Aarde nam de plek in van Mars
Mars nam de plek in van Jupiter
Jupiter nam de plek in van Saturnus
Saturnus nam de plek in van Uranus
Uranus nam de plek in van Neptunus
Neptunus nam de plek in van Pluto
Pluto nam de plek in van Mercurius

En Mercurius, als laatste planeet van de Zon werd geconsumeerd en gerecycled in een nieuwe geboorte.

Het proces van geboorte, stilte en wedergeboorte en resulterende verschuivingen van alle planeten in jullie zonnestelsel is een heel natuurlijk, geleidelijk en vredig proces wat gedurende een periode van 6000+1000+6000 etc. jaar plaatvind. Alleen wanneer de bewoners van een planeet proberen om dit natuurlijk proces te beheersen, controleren en beïnvloeden, met hun blinde materie technologieën, gaat het mis met als resultaat klimaatveranderingen, overstromingen, pole shifts, meteorenregens en komeetinslagen waardoor een deel van de wezens die tussenbeide probeerden te komen zichzelf verwoesten.

Dit cyclische transformatie proces van geboorte, stilte en wedergeboorte (uitademen, stilte, inademen, stilte en weer uitademen) vindt overal in het universum plaats.

Elke Zon in het universum baart een aantal planeten, afhankelijk van zijn/haar doel en samenstelling.

In jullie Zonnestelsel heeft de Zon 9 kinderen die telkens gerecycled worden met een doel.

Dus wat is dit doel, zult u zich misschien afvragen?

Het is er simpelweg om alle creaties de mogelijkheid te geven om te spelen en/of zichzelf weer als EEN te herkennen en worden.

Het is als een 9+0 Dimensies Play Station Game en/of Wasmachine die alle EGO en begrensde 5 zintuigen uit je identiteit c.q. systeem spoelt.

Zoals u weet kennen alle gepolariseerde creaties ofwel cycli drie fasen: De exploderende, stilte en imploderende fasen.

Vandaag zit u aan het einde van de Imploderende ofwel Big Crunch fase.
En dit zal u leiden naar het centrum van Alle creatie.

De Stilte in De Storm van Alle Creatie.

Na de 1000 jaar Stilte periode in Creatie kunnen jullie mensen opnieuw kiezen deel te zijn van de volgende grote zonnecyclus die jullie essentie zal omhullen met de zelfgekozen identiteit en stof van creatie.

En zoals een Zon planeten baart, zo baren planeten hun manen en asteroïden.
Jullie Zon is natuurlijk geboren uit de Centrale Zon van jullie Melkweg.

De Centrale Zon van jullie Melkweg is natuurlijk geboren uit de Centrale Zon van Het Universum.

En in het begin werd de Centrale Zon van Het universum geboren uit De ENE.

De ENE die Universums, Melkwegen, Zonnestelsels, Planeten, Manen, Kometen, Asteroïden etc. creëert om het mogelijk te maken voor multidimensionale levensvormen om tijdelijk mee te spelen in oneindige variaties.

Multiplanetaire Geschiedenis

Nu u de cyclische geboorte, stilte en wedergeboorte van alle Creaties, Universa, Melkwegen, Zonnen, Planeten, Manen en levende wezens begrijpt, zult u ook begrijpen dat De ENE ofwel het collectieve bewustzijn alles dat ooit gebeurt is omvat in al zijn tijdelijke creaties van begin tot eind.

Dit collectieve bewustzijn ofwel “We zijn Allen Een” bewustzijn kan gedeeltelijk of geheel gebruikt worden door elk levend wezen dat deelneemt in de volgende grote of kleine zonnecyclus, of het nu de creatie als geheel of simpelweg de cyclus van een Universum, Melkweg, Planeet, Maan, Mineraal, Plant, Dier, Mens of wat voor multidimensionale levensvorm dan ook betreft.

Dus bestond er leven op Aarde 6.000 jaar geleden?

Zeker, maar u zult specifieker moeten zijn met uw vraag.

De eerste vraag die u zou moeten stellen is Welke Aarde.

De Aarde is immers, net als Mercurius, vele malen geboren in uw Zonnestelsel.

En omdat het collectieve bewustzijn van alle identiteiten en ervaringen in alle cycli nog steeds beschikbaar zijn voor alle levende wezens moet u zich afvragen welk stukje Collectief Geheugen u meenam toen u geboren werd op deze ruimte/tijd plek Aarde. Bent u geboren zonder herinnering aan deze creatie illusies of bent u geboren met herinneringen aan vorige illusie Aardes en levens die vele duizenden, zelfs miljoenen jaren geleden bestonden. Als u gekozen hebt voor de laatste optie wordt het begrijpelijk dat u zich vele scenario’s, identiteiten en ervaringen kunt herinneren die sequentieel na elkaar of gelijktijdig parallel naast elkaar lopen.

De tweede vraag die u zou moeten stellen is Welke Planeet.

Net voor de geboorte van een Nieuwe Planeet of Nieuwe Baanverschuiving krijgen alle levende wezens vijf opties:

A. U kunt weer EEN worden met De Ene ofwel Stilte worden.

B. U kunt transformeren in een Lichtwezen waarbij u uw sterfelijk Ego en Identiteit oplost en u uw onsterfelijke 9+0 zintuigen opent.

 C. U kunt vertrekken naar het volgende bewoonbare universum, melkweg of zonnestelsel dat er ongeveer hetzelfde uitziet en voelt als de omstandigheden waar u aan gewend bent op aarde.

D. U kunt vertrekken naar de volgende bewoonbare planeet in de rij voor de volgende grote zonnecyclus. Na de Aarde staat Venus klaar om Aarde gebonden wezens te dragen.

E. U kunt op Aarde blijven en uzelf en uw planeet transformeren in een We Zijn Allen EEN bewustzijn en genieten van 1000 jaar vrede.

Vooral optie E is interessant en rechtstreeks verbonden met optie A, wat ons leidt naar de derde vraag:

De derde vraag die u zou moeten stellen is Welke Creatie.

Zoals u al weet bestaan Tijd en Ruimte niet in het De ENE ofwel het Eenheidsbewustzijn.

Tijd en Ruimte zijn als Licht versus Donker, Aërobisch versus Anaërobisch, Alkalisch versus Zuur en alle andere vormen van polariteit welke net zoals het Ego c.q. Identiteit en 1 of meer zintuigen nodig zijn om een illusie creatie tijdelijk in stand te houden. Ego’s en begrensde zintuigen die nog meer gefixeerd c.q. vastgehouden worden door het gebruik van tegenstrijdige geloofssystemen in gedachten, woorden en daden in de vorm van religies, mythes, symbolen, hiërogliefen, geschreven (Latijns) talen, rituelen, dogma’s enzovoorts.

U kunt zich bevrijden van alle illusie creaties die uw Innerlijke Essentie ofwel We Zijn Allen EEN Bewustzijn omringen door alle illusionaire gedachtes, daden en woorden los te laten.

Zelfs de Geboorte van een Eerste Centrale Zon van Het Universum is onderdeel van de Grote Creatie ofwel Illusie.

Zelfs de Geboorte van de Eerste Planeet in jullie Zonnestelsel is onderdeel van de Grote Creatie ofwel Illusie.

Zelfs de Oorsprong der Soorten en Evolutie is onderdeel van de Grote Creatie ofwel Illusie.

Zelfs de Geboorte van de Eerste Mens is onderdeel van de Grote Creatie ofwel Illusie.

Als u weer EEN bent kunt u weer gaan waar u wilt, wanneer u wilt en hoe u wilt in alle stilte en/of creaties.

U kunt zelfs een Aarde creëren van 19 miljard of 5 miljard of 6000 jaar oud, of welke tijdsperiode u maar wilt. U kunt skeletten van dinosauriërs vinden die zou oud zijn als u wilt dat ze zijn. Begrijp dat u uw idee, concept, geloof van de/uw schepping, ego en 5 zintuigen kunt fixeren op 19 miljard, 5 miljard, 6.000, 1 of nul seconden jaren in het illusie creatiespel genaamd Aarde. Wat we hiermee bedoelen te zeggen is dat Tijd en Ruimte niet vaststaan in uw tijdelijke illusie creatie en dat deze op ieder moment getransformeerd kunnen worden in een onsterfelijke of stilte ervaring.

Maar laten we teruggaan naar uw Universele, Melkweg, Zonnestelsel, Aarde-spel dat u NU nog aan het spelen bent.

De ontbrekende schakel in de evolutie

De ontbrekende schakel in de evolutie tussen jullie Home Sapiens en Homo Erectus kan nu natuurlijk simpelweg verklaard worden door gebruik te maken van het We Zijn Allen EEN en/of Verenigde Vergelijkende Kosmologie bewustzijn.

In diverse fasen van de vorige Grote Zonnecyclus van 26.000 jaar hadden de mensen op Mars dezelfde 5 keuzes als jullie Aardmensen vandaag hebben.

Een aantal van de Marsmensen kozen voor optie D (zie de vorige paragraaf) en migreerden naar de Aarde na de EERSTE cyclus van 6000 jaar van de Grote Zonnecyclus.

Een aantal van de Marsmensen kozen voor optie D (zie de vorige paragraaf) en migreerden naar de Aarde na de TWEEDE cyclus van 6000 jaar van de Grote Zonnecyclus waar zij zich vermengden met de Marsmensen nu Aardbewoners geheten van de eerste cyclus.

Een aantal van de Marsmensen kozen voor optie D (zie de vorige paragraaf) en migreerden naar de Aarde na de DERDE cyclus van 6000 jaar van de Grote Zonnecyclus waar zij zich vermengden met de Marsmensen nu Aardbewoners geheten van de eerste en tweede cyclus.

Begrijp dat net zoals tegenwoordig op Aarde er op Mars ook een aantal continenten en landen waren met hun eigen (Meester) Handelaren, heersers, mensen en Vrede en Oorlog Allianties welke naar verschillende Continenten en Landen op Aarde migreerden tijdens de planetaire baanverschuivingen (Orbital Shifts) aan het einde van iedere grote en kleine zonnecyclus.

Dit verklaart waarom alle eeuwenoude (granieten) piramides op Aarde er allemaal ongeveer hetzelfde uitzien en waarom ze in dezelfde periode gebouwd zijn tijdens de 1ste 2de en 3de (6.0000 jaar geleden) val van een aantal (blinde) Marsmensen op Aarde. Het verklaart ook waarom alle religies in hun kern hetzelfde geloofsystemen hebben. Het verklaart ook waarom alle mensen er ongeveer hetzelfde uitzien.

Waarom?

Omdat alle Gevallen Marsmensen welke nog gebonden waren aan een stoffelijk lichaam er ook ongeveer hetzelfde uitzagen op Mars. Het enige wat ze na hun migratie op aarde moeten doen was hun lichamen aanpassen aan de Aardse zwaartekracht (De Reusachtige Marsmensen werden steeds kleiner), Elektromagnetische Velden, planten, dieren en mineralen met behulp van biogenetische engineering. Een (blinde) wetenschap die hoog ontwikkeld was aan het einde van iedere cyclus voor de val.

Het resultaat van het kruisen van de Marsmensen met de Home Mars Erectus, Neanderthaler Mars Man, en Cro Mars Magnon was de Home Mars Sapiens die eigenlijk een Mars/Aarde en vele andere planeten Hybride is die ernaar verlangt om weer naar huis te gaan.

Thuis naar Mars, Thuis naar de Sterren, Thuis om weer Een te zijn met De ENE.
De rede voor de Martiaanse migratie was natuurlijk dezelfde als de Aardmensen vandaag hebben.

In de afgelopen 6.000 jaar hebben jullie AardMarsmensen alweer bijna jullie planeet verwoest en hebben 5 opties.

En deze cyclus herhaalt zich keer op keer in jullie zonnestelsel.

Tot jullie je bewustzijn transformeren in We Zijn Allen EEN.

Jullie zijn De Osiris.

Wees Stil NU en luister naar uw Innerlijke Waarheid

Voor meer informatie over innerlijk direct contact en het te volgen pad naar de Bron doet u de werken van mijn goede vriend John Goodman zoals de John Goodman Vertellingen, John Goodman Sta Op!, John Goodman Beyond Realties, John Goodman Orion, Mars, Maan en Aarde Incarnaties, John Goodman The 4 Kometen van de Eindtijd, John Goodman Het Huwelijk Tussen Hemel en Aarde en John Goodman De Erfenis en Toekomst van de planeet Aarde.

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts