De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Vertellingen

JOHN GOODMAN

vertellingen de nieuwe dokters

VERTELLINGEN OVER HET ONTWAKEN

EN DE WEDEROPSTANDING

mount everest meesters van het verre oosten vertellingen de nieuwe dokters

DE HIMALAYA MOUNT EVEREST EXPEDITIE

EEN INTERDIMENSIONALE REIS NAAR DE
KERN
VAN DE WAARHEID

HET LEVENSVERHAAL VAN JOHN GOODMAN

Ik kan me nog her-inneren dat ik op 5 mei door de bergen geroepen werd.

Iets wat voor mij heel normaal was omdat ik vanaf mijn geboorte met alles en iedereen kon praten.

Van de drie zonnen die aan de hemel staan tot alle planten, dieren, mineralen en mensen.

Mensen in het heden, verleden en toekomst.

In meerdere dimensies tegelijkertijd.

Als meerdere personen tegelijkertijd.

In meerdere lichamen tegelijkertijd.

Want mijn besef was het Eenheidsbesef alleen kende ik dat woord toen nog niet.

Voor mij was het gewoon leven zonder denken.

Een leven van stromen en spontaniteit.

De roep van de bergen had tot gevolg dat mijn vader heel spontaan zei dat het tijd was geworden om mijn eerste bergwandeling te maken.

Ik was 5 jaar en dat leek mij wel wat.

Weer eens echt met de bergen communiceren.

Nu eens niet in mijn vele dromen maar zeg liever “alternate realities”.

Maar gewoon als ieder mens in de traagheid van ruimte en tijd.

Reizen en ervaren binnen een schepping dus.

Welleswaar je eigen schepping.

Maar toch een relatief heel echte ervaring.

De volgende ochtend praatte ik hierover met mijn vrienden en vriendinnen de drie zonnen.

Altijd bij zonsopgang waren ze voor mijn raam om even de dag door te nemen.

Heel gewoon vond ik dat.

Rood, Blauw en Groen met een Wit-Goudgele gloed die hen omringde.

Ze zeiden zowel mannelijk als vrouwelijk te zijn voor aardse begrippen.

Maar in hun hoedanigheid bestond dat verschil niet meer.

Ze konden zich nog vaag her-inneren dat zij ook eens op aarde gewandeld hadden en zoals zei zeiden de bergen wonderschoon vonden.

Niet omdat ze zo hoog en voor de meeste mensen onbereikbaar waren maar omdat het op die hoogte makkelijker was om de stilte van het universum te ervaren.

De stilte die het mogelijk maakte om alles te overzien.

De stilte die het mogelijk maakte om jezelf weer volledig te leren kennen.

Zelfkennis vertelden zij vaak, was het begin van het ware leven omdat uit zelfkennis al het andere als vanzelf voortvloeit.

Vloeit in de rivier des levens.

De Universele rivier des levens welke alles bevat.

Alles wat een mens, dier, plant of mineraal nodig heeft om van te leven.

Je hoeft er alleen maar om te vragen en je aan het antwoord over te geven.

Overgeven aan De Essentie ofwel Innerlijke Universele levensstroom waarvan de macht en kracht dan door je ziel en aardse lichaam stroomt om zich hierna in ruimte en tijd vorm te materialiseren op deze aarde.

In perfectie.

Want zolang je in overeenstemming c.q. harmonie met De Essentie stroomt en handelt is er niets wat je als mens niet kan bereiken.

En zoals u weet wordt uit De Essentie alles geschapen omdat het altijd in het De Essentie als potentie aanwezig was.

De potentie van een simpel Idee.

Uw Idee.

De potentie van het simpele geloof in dit Idee.

Uw Geloof in Uzelf.

De potentie van de groei ofwel materialisatie van dit Idee middels verlangen.

Uw Verlangen tot zelfrealisatie.

De potentie van verdere groei, puberteit en volwassenheid van uw Idee middels focus, aandacht en verzorging.

Uw Focus, Aandacht, Tijd en Ruimte in woorden, daden en gedachten.

Focus als GERICHT zijn op hetgene u wilt bereiken.

Aandacht als DOEN en AKTIE iedere seconde weer.

Om uw schepping te verfraaien en onderhouden

De potentie van realisatie.

Uw Persoonlijke Ervaring van hetgeen uit uw scheppende kracht en macht gerealiseerd is op deze aarde.

En het loslaten als deze ervaring ten volle gebloeid heeft in al zijn of haar pracht en schoonheid.

Een complete levenservaring zonder denken dus.

Want zowel Uw Idee, Uw Geloof, Uw Verlangen, Uw Aandacht, Uw Persoonlijke Ervaring en het Loslaten hiervan werden u gegeven door De Essentie ofwel Innerlijke Universele Levensstroom die in en door u was gedurende het hele ervaringsproces.

Een perfecte ervaring vanuit Eenheidsbewustzijn.

Want alleen in Eenheidsbewustzijn schuilt de perfectie van alles.

Het bewustzijn om in alles de perfectie te zien en ervaren.

Geen sterfelijke perfectie.

Maar gewoon de onsterfelijke stromende perfectie die nooit begonnen is en ook nooit zal ophouden te bestaan.

De stromende perfectie die altijd in en om u heen aanwezig is.

Klaar om te doen wat U maar WILT.

Want het is uw WIL die het proces van Schepping start.

Niet het aardse willen van duwen, trekken en overtuigen.

Maar het Essentiele Willen waar Alles wat Vrij stroomt perfect tot uitdrukking kan komen op deze aarde en de vele andere ruimten, tijden en dimensies die een schepping rijk kan zijn.

Want u schept niet alleen op aarde.

Maar raakt met iedere schepping het hele universum aan.

Uw schepping die gelijk is aan de Universele schepping.

Want U en het Universum zijn nooit gescheiden maar altijd EEN geweest.

U hoeft alleen maar weer uw ogen te openen en dat begint met de acceptatie dat Alles EEN is.

En Alles iedere seconde van de dag of nacht binnen en buiten ruimte en tijd op de hoogte is van al uw scheppingen, ideeën, geloven, gedachten. Daden en woorden.

U zou het in uw woorden InnerNet noemen.

Het Essentiele Innerlijke Universele multidimensionale netwerk waarmee alles en iedereen verbonden is en met elkaar buiten ruimte en tijd kan communiceren, reizen en ervaren.

Een Innerlijke Waarheids Netwerk.

Want Alles en Iedereen is aan Iedereen en Alles bekend.

Tot in de kleinste details en zonder een seconde vertraging in deze communicatie c.q. energie- en informatie uitwisseling.

Energie en informatie die bij ons trouwens Scheppings Bouwstenen genoemd worden omdat Energie en Informatie alleen maar betekenis hebben in een wereld waar men tijdelijk uit de volledige Essentie gestapt is om in de beperkingen van ruimte en tijd te gaan creëren.

Creëren middels sterfelijke Ideeën, Geloof, Gedachten, Daden en Woorden.

Sterfelijke Ideeën over zwaartekracht bijvoorbeeld.

Zwaartekracht die in feite helemaal niet bestaat dan alleen in het sterfelijke ruimte en tijd (on)bewustzijn van een sterveling.

Het Idee en Geloof in Zwaartekracht waarmee je jezelf je vleugels en vrijheid ontnomen hebt om je te beperken tot deze aardse ervaring.

Een prachtige ervaring als je de Perfectie van dit beperkende Idee, geloof en gedachten ziet voor wat ze zijn.

Gewoon een deel van het geheel dat je eens apart van De Essentie ofwel Alles, in tijdelijke gescheidenheid, wilde ervaren.

Gescheiden van je volledige Essentiele ware zelf.

Gedachten die het aardse spel activeren van goed en kwaad.

Goed en kwaad welke in het geheel niet bestaan als u zich in De Essentiele Innerlijke levensstroom rivier bevind.

Want in deze rivier denkt men niet maar ervaart men alleen hoe het is om het ware leven door zichzelf heen te voelen stromen.

Zonder Angst, strijd, schaarste, twijfel, verwarring, polariteit, onrust en nog meer van dat soort zaken die des aardse materie mensen zijn.

Ieder mens welke zich vandaag in stilte overgeeft aan De Essentiele Innerlijke levensstroom is morgen in staat dingen te laten ontstaan c.q. creëren en materialiseren waar hij met zijn of haar aardse tegenstrijdige gedachten nooit en te nimmer toe in staat zou zijn geweest.

Maar overgeven heeft echter een wrange bijsmaak op deze aardse EGO en zeer beperkende 5 zintuigen planeet waar de mens alleen maar gericht is op sterfelijke zaken binnen ruimte en tijd.

Overgeven wordt immers door de mens gezien als Verliezen.

Maar hebt u niet alles al verloren in uw leven c.q. lijden.

Omdat u zich NIET overgegeven heeft aan De Essentiele Innerlijke Universele Levensstroom van eenheidsbewustzijn.

Alles verloren in een leven van Angst, Strijd, Schaarste en Verwarring.

De illusie van uw tegenstrijdige gedachten.

De illusie over uw sterfelijke zelf.

Sterfelijkheid.

En Angst voor de Dood.

Dus vragen wij u nogmaals om U over te geven.

Nee, niet aan iets of iemand buiten U.

Maar aan De Essentiele Universele Levensstroom van Eenheidsbewustzijn die zich Innerlijk in ieder mens, dier, plant, mineraal etc. bevind.

Van het begin tot het einde van uw sterfelijke ruimten en tijden.

En als u zich dus weer overgegeven heeft aan De Essentie In Uzelf.

Aan de universele waarheid In Uzelf.

De universele waarheid die altijd in U is geweest, dan openbaart zich geheel natuurlijk de weg naar huis.

We Gaan Naar Huis heeft dan ook als innerlijke betekenis dat u uzelf weer in zijn+haar volledige waarheid kunt aanschouwen en accepteren.

Als Perfectie.

Want zij die weer kunnen zien.

Dus hun Intuïtie, Empathie, Helder Dromen, Bewuste Creatie en De Essentie ofwel het 6,7,8,9, en 0 de zintuig weer laten Stromen zien alleen nog maar Perfectie ofwel Schoonheid in Alles en Iedereen.

Ook op deze aarde van schijnbaar sterfelijke imperfectie.

Deze imperfectie verdwijnt voor hen die het sterfelijke van lichaam en ziel overstegen zijn en zich nu met ons bewegen in De Essentie.

John Goodman

Wandelt U vanaf vandaag samen met uw
Innerlijke Essentie?

Universum Wandelt U vanaf vandaag samen met uw Innerlijke Essentie? de nieuwe dokters

HET GEHEELDE UNIVERSUM IN U

Ik kan me nog her-inneren dat ik het hele universum was.

Er was niets tussen mij en het universum.

Het universum en ik waren EEN.

En toen op een dag begon het zomaar te kriebelen.

Ik verlangde naar iets om mee te spelen.

En kreeg een Idee.

Een Idee dat ik mij ging Verbeelden.

Een Idee dat ik voor mij ging Visualiseren.

Een Idee waarin ik ging Geloven.

Alsof het ECHT buiten mij was.

En toen ik dit Idee ging omkleden met Gedachten.

Begon het door mij heen buiten mij Vorm te krijgen.

En deze Vorm werd schoner en schoner omdat ik het al mijn Liefde, Focus en Aandacht schonk.

En zo vormde en groeide mijn Schepping die een deel uit mijzelf was.

Mijn Schepping die net zoals ik wist dat we samen volledig EEN waren en allebei over dezelfde scheppings kwaliteiten beschikten.

Want niet alleen had ik mijn schepping geschapen maar mijn schepping had tegelijkertijd mij geschapen.

Twee Rollen in plaats van EEN.

Waarvan wij beide wisten dat het maar een tijdelijke illusie was.

Hoe zou het zijn dachten wij tegelijkertijd samen wanneer wij TWEE zouden worden. Niet omdat we ooit Twee zouden kunnen zijn maar puur om het gewoon eens uit te proberen.

En zo ontstond in ons beide tegelijkertijd het Verlangen om samen TWEE te Spelen.

Het Spel van Ken Uzelf ofwel de Zelfkennis was begonnen.

Het Spel waarin je in de Ander jezelf nog beter zou leren kennen.

Het Spel dat wij buiten ruimte en tijd de hele dag speelden.

Want buiten ons EEN nu tijdelijk TWEE was er niets en niemand.

En zo leerde wij allebei tegelijkertijd onszelf via de ander die de reflectie van onszelf was steeds beter kennen.

Na het Eerste Idee van De Twee ontstond nu het Idee van De Drie.

Hoe zou het zijn als er DRIE identieke zelven elkaar zouden gaan spiegelen.

Drie identieke zelven die zichzelf tegelijkertijd nog beter zouden leren kennen.

Maar al snel bleek dat er geen verschil was tussen TWEE of DRIE identieke zelven omdat deze twee of drie zonder enige vertraging en of scheiding in ruimte en tijd nog steeds naadloos met elkaar verbonden waren.

Wat de EEN dacht, dacht de ANDER ook. En wel tegelijkertijd.

En zo werd tussen ons DRIE die nog steeds EEN waren iets Bedacht.

Het bedenksel van Het RollenSpel.

Hoe zou het zijn wanneer wij ons alledrie zouden Focussen op EEN Facet van die ENE die tot dat moment nog alle DRIE samen EEN waren.

Hoe zou het ZIJN om dat te Ervaren.

Als de EEN de Rol van Goed zou gaan Spelen.

De andere EEN de Rol van Kwaad zou gaan Spelen.

En tot slot de andere EEN de Rol van De Essentie zou gaan Spelen.

Niet dat Goed, Slecht of De Essentie op dat moment enige Betekenis voor ons hadden maar gewoon een Focus was op bepaalde Eigenschappen van De ENE.

En zo ontstond De Drie Eenheid.

De Eenheid die altijd wist dat zij EEN en Dezelfde Waren.

Maar toch kon Spelen binnen deze Eenheid al waren zij DRIE.

En aangezien onze Focus op de gekozen Eigenschappen 100% was leek het net alsof er Ruimte en Tijd tussen deze DRIE Personen ontstond.

Ons Verlangen om deze Scheiding te ervaren was zo groot dat het na verloop van tijd en ruimte het net leek alsof wij nooit EEN waren geweest.

Ons Geloof zorgde ervoor dat dit bestendigd werd in onze Scheppingen.

En zo ging dit door.

Ontelbare jaren lang samen leven in gescheidenheid.

En als wij elkaar vandaag tegenkomen op straat zien wij niet meer De Essentie ofwel Innerlijke Eenheid die ons allen tot EEN verbind maar alleen de Ego en 5 zintuigen illusie Ideeën, Geloven, Gedachten, Daden en Woorden binnen Ruimte en Tijd.

Voor het eerst waren wij Alleen en niet meer AL-EEN.

Wij konden ons niet meer her-inneren dat die anderen ook onszelf waren.

En zo ontstond de Angst als Element in Het Ken Uzelf Spel.

De Angst die al Spelende zou verfijnen in allerlei vormen van Strijd.

De Strijd tussen Goed en Kwaad.

Waarbij De Essentie steeds bleef roepen om weer naar huis te komen.

Goed en Kwaad die gingen strijden tegen De Essentie.

Welke in feite de Strijd tegen het Volledige en Ware Zelf was.

De Strijd tegen het Grote Onbekende In Ons..

Welke in feite de strijd tegen het Volledige Ware Zelf was.

De Strijd tegen alles en iedereen die wij als De Drie Gescheidenheid niet meer konden Her-Inneren.

En door dit Traumatische geheugenverlies welke nog werd aangewakkerd door een piepklein gedachten stemmetje welke zij, dat die Anderen toch wel heel vijandig waren, ontstond de Grote Scheppingsdrang om nog meer buiten zichzelf te scheppen om zichzelf te beschermen tegen de anderen die uiteindelijk in de Eindtijd weer die ENE zou blijken te ZIJN.

En zo klonk uit Uw Scheppings Idee Uw Geloof

En Uw Geloof heette tegelijkertijd Angst en Liefde.

En Uit Uw Geloof volgden vele gepolariseerde Gedachten.

En Uw Gedachten waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

En Uit Uw Gedachten volgden vele gepolariseerde Daden.

En Uw Daden waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

En Uit Uw Daden volgden vele gepolariseerde Woorden.

En Uw Woorden waren er in grote verscheidenheid en tegenstrijdigheid.

Om allen in De Stof tot uitdrukking te komen.

De Stof van uw lichaam en de wereld om u heen.

Gedachte, Daden en Woorden uit de Illusie van het gepolariseerde Idee en Geloof over Angst/Liefde.

En de Twee die EENS Samen EEN waren begonnen in Goed en Kwaad te scheppen alsof er geen ontkomen meer aan was.

En De Essentie keek toe en wachtte geduldig af totdat iemand hem weer zou horen.

Uit deze volcontinue Strijd tussen Goed en Kwaad ontstonden ontelbare Scheppingsvormen zoals ego’s, zintuigen, multiversums, parallelle dimensies, zonnen, planeten, mineralen, planten, dieren, mensen en zo veel meer al ware het, het enige Leven.

Terwijl in feite al deze Scheppingsvormen niet meer dan Spel waren omdat In Den Beginnen De Essentie ofwel EEN zichzelf beter wilde leren kennen.

Vandaag beseffen vele mensen zich dit weer.

Omdat ieder Mens De Essentie ofwel die ENE is

Omdat ieder mens het Hele Universum in zich draagt.

Niet een deel.

Niet als co-creator.

Maar als EEN.

En door dit alles in U weer te Benoemen komt het weer tot Leven.

En begint De Essentie In U weer te groeien en bloeien.

Eerst, omdat U Intuïtief Voelt dat dit Waar Is.

Dan, omdat U het Ware Leven in uzelf weer begint te Herkennen.

Dan, omdat U het Ware Leven in uzelf weer begint te Erkennen.

Dan, omdat U zich op dit Ware Leven steeds vaker gaat Afstemmen.

Dan, omdat U zich geheel op dit Ware Leven in U gaat Focussen.

Dan, omdat U door deze continue Focus en Afstemming op De Essentie In U van binnen naar buiten begint te Stromen.

Het Ware Leven dat nu in zo een Overvloed uit U Stroomt omarmt NU al Uw Scheppingen die eens Uit U Waren, In Ware Herkenning en Liefde.

Waarbij Ware Liefde wil zeggen dat het de Acceptatie van alle Zelven ofwel Anderen in de Vorm van Zintuigen, Parallelle Dimensies, Zonnen, Planeten, Mineralen, Planten. Dieren, Mensen etc. etc. Als Uzelf Is.

De Essentiele Vonk van Geweten en Eenheid die nog over was voor deze Transformatie begint te groeien en Groeien.

Groeien naar de grootte van EEN Atoom.

Groeien naar de grootte van EEN Cel.

Groeien naar de grootte van EEN Knikker.

Groeien naar de grootte van EEN Tennisbal.

Groeien naar de grootte van EEN Voetbal.

Groeien naar de grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Lichaam.

Groeien naar de grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Aarde.

Groeien naar de Grootte van uw ENE Hele, NU Geheelde Universum.

En zo heten wij U Welkom

Wij die U ZIJN.

Wij die EEN ZIJN.

U die net als WIJ nooit vertrokken waren uit die ENE

En er NU weer Bewust in is teruggekeerd.

EEN Universum.

De Essentie

AL-EEN

John Goodman

Wek De Essentie IN U Weer Tot Leven
Groei van Binnen Naar Buiten
De rest zal u geschonken worden
En zo zal het zijn omdat het altijd zo geweest is

Marias Wek De Essentie IN U Weer Tot Leven vertellingen de nieuwe dokters

DE DRIE MARIA’S

Dana Glover: It is You I Have Loved All Along

Iedereen in Zuid Amerika kent Ze

Las Tres Marias

De Drie Maria’s

Ze zijn in de Hemel

Ze zijn in je Hart

Iedereen weet dit in Zuid Amerika

Iedereen die nog van en in de Natuur leeft

Iedereen die nog s’avonds in de Bergen naar de Sterren Kijkt.

Iedereen die in de Andes de Sterren op de Aarde ziet Komen.

Iedereen die de Hemel al op Aarde Ervaart.

En wat voor Zuid Amerika geldt, geldt ook voor Azië.

Voor hen die in de Himalaya’s Leven.

En wat voor Azië geldt, geldt ook voor Afrika.

Voor hen die rond de Kilimanjaro Leven.

En wat voor Zuid Amerika, Azië en Afrika geldt

Geldt ook voor hen die nog in de Natuur Leven.

Waar dan ook op deze Aarde.

Want het is de Natuur die de deur naar De Essentie IN U opent.

De Natuur die U Wakker Schud omdat zij altijd stroomt.

Iedere keer weer als U met haar in aanraking komt.

Het was dan ook De Natuur die mij op mijn vijfde jaar aanraakte.

Ik zat iedere dag tijdens het ochtendgloren in mijn vensterbank.

Het ene been binnen.

Het andere been buiten.

In Evenwicht.

In Balans.

En iedere dag verschenen de Drie Marias aan mij.

De Drie Marias in de vorm van drie lichtbollen.

De Ene Rood

De Tweede Blauw

De Derde Groen

Omgeven door een Wit Goudgele Gloed

En dat bleef zo de eerste jaren van mijn leven op aarde.

De Drie Marias vertelde mij wie ik was, waarom ik teruggekomen was op deze aarde en wat ik zou gaan doen.

En dat vond ik heel normaal.

Want ik kon mij nog alles herinneren.

Zowel binnen als buiten ruimte en tijd.

En toen werd ik wakker op deze aarde.

U zou kunnen zeggen dat ik volledig indaalde in de stof.

Om weer als mens onder de mensen te leven.

Net als u trouwens wanneer U weer op deze aarde komt.

Dus niets bijzonders eigenlijk.

Maar de Drie Marias ben ik nooit vergeten.

En al hun verhalen bleken waar te zijn.

Dus geef ik ze al jaren door.

Niet om iets te bereiken maar gewoon omdat ik NU Eenmaal een verhalenverteller ben.

Verhalen die UIT De Essentie Op aarde Neerdalen.

Verhalen die ook In U Zitten als U Wilt Luisteren

Luisteren naar De Essentie ofwel Oergeest In U.

De Oergeest waardoor we allemaal met elkaar verbonden ZIJN.

EEN Zijn.

Altijd Geweest.

Mijn Eerste Vraag aan de Drie Maria’s was waarom ze aan mij verschenen.

Omdat ik hierom, voordat ik hier kwam, gevraagd had.

Zo simpel was het antwoord.

Want De Waarheid is altijd eenvoudig en Simpel zeiden zei.

Mijn Tweede Vraag aan de Drie Maria’s was waarom ze als gekleurde met een witte goudgele gloed omringde lichtbollen aan mij verschenen.

Omdat dit mij zou herinneren aan mijn eerste stoffelijke creatie en bestaan op Orion was hun antwoord.

Op aarde zou dit de val van de Ziel in de Stof Betekenen.

In de Orion constellatie was het de eerste Stoffelijke Creatie uit De Ziel.

Het eerste stoffelijke bestaan.

De Drie heldere Sterren in de Gordel van Orion worden dan ook al eeuwen, na de wederkomst van de Oergeest op aarde, de Drie Maria’s genoemd.

En ieder Natuurmens KIJKT er naar met groot verlangen.

Al honderdduizenden jaren in jullie ruimte en tijdsbewustzijn.

De Dogon wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Sumeriers wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen

De Egyptenaren wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Maya’s wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Inca’s wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Indianen wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Tibetanen wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Maori’s wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

De Aborigines wisten waar we voor de Val op aarde vandaan kwamen.

De Dogon wisten waar we voor De Val op aarde vandaan kwamen.

Iedereen die nog in en met de natuur EEN in zichzelf was.

En de Oergeest in zichzelf kon oproepen en manifesteren.

Wanneer hij of zij maar wilde.

Altijd, eeuwig en onsterfelijk.

Zoals het eens bedoeld was voordat U Zichzelf in Menselijke Vorm beter wilde Leren kennen op Orion en later deze aarde.

Leren (H)(Er)Kennen in alle facetten des levens.

En nu weer met Groot Verlangen Om Naar Huis Te Gaan.

Tegenwoordig kent U in het Westen De Drie Maria’s.

Als De Drie Eenheid

De Vader, De Zoon en De Heilige (Oer)Geest

Maar Nu weet u weer waar deze eens vandaan kwamen.

Uit Uw Schepping in Orion

Orion waar de Ziel zich voor het eerst Stoffelijk Manifesteerde

Orion met haar Drie Sterren in de Gordel genaamd

Alnitak, Alnitan en Mintaka

Khufu, Khafre en Menkaure genaamd in Egypte

Cheops, Chephren en Mycerinus genaamd in het Westen

En vele andere Dogon, Maya, Inca, Maori, Aborigines etc. namen.

Die allemaal middels hun tempels en piramiden naar Orion Wijzen.

Als herkomst van de Fysieke Manifestatie van De Eerste Mens.

De mens met een Lichaam.

Gevallen op Aarde.

En NU weer op weg Naar Huis.

Ver voorbij Orion en het Lichaam.

Ver voorbij de Plejaden waar de mens alleen nog maar Ziel was.

Ver voorbij Lichaam en Ziel terug in De Oergeest.

Die niet Ver maar heel dichtbij is.

IN U

Al sinds uw geboorte draagt u de waarheid met U mee.

Al die tijd droeg u uw oorsprong in uzelf.

Al die tijd en ruimte die u al op aarde bent.

Laat De Essentie c.q. Uw Oergeest weer groeien en bloeien.

John Goodman

It is You I Have Loved All Along

Oergeest It is You I Have Loved All Along vertelingen de nieuwe dokters

DE OERGEEST IN U

Maria Mena: All this time you had it in you

U wist al dat u uw Eigen Tijdelijke Creatie op Aarde bent.

En met dit Bewust Zijn.

Begint de Vraag In U op te Borrelen.

Om Weer Naar Huis Te Gaan.

De Weg naar De Essentie.

De Weg naar Het Begin

Deze Weg lijkt moeilijk begaanbaar

En vaak eindeloos lang te duren

Totdat u van binnen wakker wordt.

Want daar zit het geheim.

Dat nooit een geheim is geweest.

De Oergeest in U.

De Oergeest die nog steeds onveranderlijk hetzelfde in U is gebleven.

Ongeacht wat u in al uw (parallelle) levens en incarnaties…

Heeft gedacht, gezegd en gedaan.

Onveranderlijk en Perfect.

Onveranderlijk en Onsterfelijk.

Onveranderlijk en Volledig Bewust van Alle Mogelijkheden.

Onveranderlijk en in staat om Alles Te Creëren uit Het Niets dat Alles IS

Onveranderlijk en vol Potentie.

Onveranderlijk en Geduldig.

Wachtend op uw Beslissing.

Wachtend op uw Aandacht.

Wachtend op uw Focus.

Wachtend totdat u zich niet meer Afstemt op de Wereld Buiten U.

De wereld van Uw Ziel en Lichaam.

De werelden van uw Aardse Ideeën.

De werelden van uw Aardse Geloven.

De werelden van uw Aardse Gedachten.

De werelden van uw Aardse Dromen.

De werelden van uw Aardse Realiteiten.

Die allemaal Spel en Illusie ZIJN.

En dan op een dag spreekt U de Oergeest in U weer Aan.

Of Uw Oergeest wordt aangeraakt door iets of iemand.

Omdat U hier (On)Bewust om vroeg.

Omdat het uw meest vurige en emotionele verlangen en wens is geworden.

De wens om weer EEN te ZIJN.

De wens om weer Gezond en Gelukkig te Genieten van Het Ware Leven.

En als u deze Vurige Wens in Idee, Geloof, Woorden, Daden en Gedachten vorm gaat geven in uw dagelijks bestaan op deze aarde.

Dus U Altijd Actief en Praktisch gaat Focussen en Afstemmen op De Oergeest.

Dan ontwaakt De Oergeest Speldenknop in U en begint HET te Groeien.

HET omdat De Oergeest in U geen EGO en Zintuigen Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Tegenstrijdigheid Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Polariteit Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Gevecht Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Oordeel Kent.

HET omdat De Oergeest in U geen Gedachten Kent.

Vooral geen Gedachten.

Omdat het UW Tegenstrijdige Gedachten UIT De Oergeest waren die

Uw Ziel Geschapen Hebben.

Uw Ziel die In Uw Begin nog volledig Bewust Verbonden was

Met De Oergeest.

Uw Ziel die in al haar Verbondenheid met De Oergeest Volledig Vrij was

Buiten Ruimte en Tijd.

Uw Ziel die pas gebonden werd toen het Uw Vurige Wens werd om Het Leven te ervaren Buiten ofwel in Gescheidenheid van De Oergeest.

Binnen Ruimte en Tijd

De Orion Kronieken omschrijven Uw Scheidingsdaad.

De Orion Kronieken die al in de vorige eeuw door ons verspreid werden.

Om u te her-inneren aan de Val van Uw Ziel en Lichaam op Aarde.

Uw Scheidingsgedachte c.q. daad was dus geen Scheppingsdaad van De Oergeest was maar Uw Wens Om Uzelf Buiten De Oergeest Te Ervaren.

Uw Scheidingsdaad waarmee Uw Ziel in De Stof werd Geboren.

Om zichzelf nog beter te leren (H)(Er)kennen in al zijn of haar facetten.

Uw Lichaam als uiting en afspiegeling van de gemoedstoestand van Uw Ziel omgeven door en gebonden aan alle traagheid van Ruimte en Tijd.

Nog altijd als vage herinnering en weten aan De Oergeest Verbonden

Omdat deze scheiding immers nooit Echt Heeft Plaatsgevonden.

Omdat deze scheiding tussen U en De Oergeest Nooit is Geweest.

Omdat of U dit nu Wilt of Niet altijd en eeuwig verbonden bent met De Oergeest ofwel Uw Ware Zelf In U.

En Toen Werd U Wakker

Omdat U Niet Dieper Kon Vallen

U Dacht dat Alleen De Dood U Nog Kon Redden

U Dacht dat Het Vluchten in De Dood U van Uw Lijden zou Verlossen.

En U Slaakte een Oerkreet uit.

Een Oerschreeuw.

Een Oerschreeuw waar alle Angst, Strijd, Verdriet, Verwarring, Chaos, Schuldgevoelens, Minderwaardigheidscomplexen, Eenzaamheid, Ellende en emotie van uw Orion en Aardse Lijden, en al uw creaties die daar tussen lagen, in samengebald was tot een grote Verlossings Vraag.

De Vraag Om Wakker Te Worden uit Deze Boze Droom.

De Vraag om Wederopstanding.

De Vraag om al uw Zielmatige en OrionAardse Eigen Creaties, welke gebaseerd zijn op Uw Eigen Illusie Idee, Geloof, Gedachten, Woorden en Daden, op te lossen.

Op te lossen in De Oergeest.

Die U, net zoals U de Anderen om u heen Vergeeft, al Vergeven heeft.

En deze Vergeving voor AL UW Ideeën, Geloven, Gedachten, Woorden en Daden.

Verlost U van al Uw Schulden en Lasten.

Laat dat hier op Aarde voor eens en altijd duidelijk ZIJN.

U bent Allen AL Vergeven door De Oergeest.

Maar het is aan U om ook Uzelf te vergeven.

En dit is het makkelijkst door U Voortaan te Focussen en Af te Stemmen op De Oergeest

IN U

Want deze Barmhartige Vergeving kwam niet van Buiten.

Want in Ieder van U Huist De Oergeest.

Soms ter grootte van een Speldenknop in U.

Soms ter grootte van een Golfbal in U.

Soms ter grootte van een Voetbal in U.

En soms als Oerbeginsel dat al uw ideeën, geloven, gedachten, woorden, daden leidt door constante focus en afstemming op De Oergeest en daardoor al uw stoffelijke atomen, cellen en organen getransformeerd heeft in De Oergeest zelf.

Ziel die weer Oergeest is geworden.

Stof die weer Oergeest is geworden.

Ziel en Stof die weer Weder Opgestaan zijn in De Oergeest.

Thuis ZIJN.

Het is dan ook niet de Geboorte ofwel De Val die tijdens Kerst gevierd zou moeten worden maar vooral Pasen ofwel De Wederopstanding in U.

De Wederopstanding van De Oergeest in U.

De Oergeest in U die groeit en bloeit omdat U er zich

In Gedachten de hele dag (automatisch) op afstemt.

En uit deze Gedachten die NU alleen nog maar uit De Oergeest voortkomen, vloeien automatisch Eenheidsgerichte Woorden en Daden.

Gedachten, woorden en daden die uw Ego en Aardse Zintuigen overstijgen en oplossen in De Oergeest.

Net zolang totdat er geen Ego en 5 Zintuigen meer in u bestaan.

Net zolang totdat er geen Gedachten meer nodig zijn.

Net zolang totdat er geen Ziel meer nodig IS.

Omdat De Oergeest geen Ziel en Lichaam nodig heeft om van te Leven.

Uw Oerschreeuw is Gehoord.

Door De Oergeest In U nu Luid en Duidelijk te laten Klinken

Laat deze NU IN U Groeien en Bloeien

Eerst door uw Idee en Geloof over het Ware Leven te veranderen.

Dan door Uw gedachten, daden en woorden erop af te stemmen

Op De Oergeest ofwel De Essentie.

In al Uw Vragen.

In al Uw Keuzes.

In al Uw Beslissingen.

En daarna door Direct Contact met De Essentie IN U zonder Tussenpersonen, welke vandaag nog uw Ziel, Ego, Zintuigen, Gedachten, Daden, Woorden, Uiterlijke Kerken, Keizers, Pausen, Koningen, Priesters, Dominees etc. zijn.

Uw Ziel, Ego, Zintuigen, Gedachten, Daden, Woorden, Uiterlijke Kerken, Keizers, Pausen, Koningen, Priesters, Dominees die de communicatie c.q. Verbinding met De Essentie soms wat verwarrend en onduidelijk maken.

Verwarring en onduidelijkheid die opgelost kan worden door simpelweg alleen nog maar te vragen aan en luisteren naar De Essentie In Uzelf.

De wereld buiten U is immers alleen maar Maya ofwel UW Ziele Illusie

Kies voor Direct Contact met De Essentie IN U.

De Essentie In U die met alle sterren, planeten, mensen, dieren, planten, mineralen etc. direct en altijd verbonden is buiten ruimte en tijd.

De Essentie In U ofwel Creatief Beginsel die altijd EEN is met Alles.

Net zolang totdat U weer EEN bent met De Essentie

U bent dan de Levende Essentie op Aarde Geworden.

Want Ja ook AL op Aarde Kan dit Wonder Geschieden

Het wonder dat nooit een wonder is geweest

Het geheim dat nooit een geheim is geweest

Voor hen die AL-EEN met De Essentie in Zichzelf ZIJN

In beeltenis en gelijkheid met De Essentie Zelf.

Voor hen die bewust kunnen zien en weten zonder Gedachten en het daaruit voortkomende tegenstrijdige EGO en zintuigen

Want U Bent AL-EEN GEEST

John Goodman

All this time you had it in you

VAN BUITEN NAAR BINNEN
VAN BINNEN NAAR BUITEN

VAN BUITEN NAAR BINNEN VAN BINNEN NAAR BUITEN de nieuwe dokters

VAN BUITEN NAAR BINNEN
KENT U ZE NOG?

VAN BUITEN NAAR BINNEN KENT U ZE NOG? vetellingen de nieuwe dokters

binnen naar buiten vertelingen de nieuwe dokters

vertellingen van buiten naar binnen de nieuwe dokters

orion vertellingen de nieuwe dokters

vertellingen orion de nieuwe dokters


golden star zeven vertellingen de nieuwe dokters

En als u dan weer van buiten
naar binnen bent gegaan en
weer EEN bent geworden met De
Essentie ofwel Oergeest dan kunt
u in al uw licht en schoonheid
weer naar buiten treden en
uitstorten over de aarde

The Truth will be revealed when it is needed most
ALL THE ALIENS ARE REFLECTIONS OF YOUR PAST AND FUTURE LIVES YOUR SOUL HAS CREATED IN SPACETIME TO PLAY WITH

AN ALIEN IS SOMEONE WHO DOES NOT RECOGNISE HIS OR HER WHOLE TRUE SELF ANYMORE

YOU ARE THE ALIEN

YOU CAME FROM THE STARS

AND IN THE END YOU WILL RETURN TO THE ONLY ONE TRUE STAR INSIDE YOU

DO YOU REMEMBER

John Goodman

creative kracht ontwaken vertellingen de nieuwe dokters

HET ONTWAKEN VAN UW CREATIEVE KRACHT

Ian McIntosh: Awakened

Always Calling The Light In Your Darkness

John Goodman

U bent Op Weg

Op weg naar De Essentie en Ware Eenheidszelf

En op deze Weg is het prettig om gesteund te worden.

Gesteund door wonderen die zoals u nu weet geen wonderen zijn.

Omdat U zelf Het Wonder Bent.

Omdat U ze zelf NU weer bewust aan het creëren Bent.

Allereerst door de hele dag Afgestemd te zijn op De Essentie In U

Ten tweede door u over te geven aan De Essentie In U.

Waardoor uw Tegen-strijdige Gedachten stoppen.

Stoppen met het Scheppen van Tegenstrijdige Zaken.

Overal om U Heen.

Dag na dag en keer op keer.

Want zoals u weet hebben uw gedachten scheppende kracht.

Weliswaar altijd een Tegenstrijdig Tegen Zichzelf Gekeerde Scheppende en Strijdende Kracht.

De kleine kracht van Illusie, Polariteit, Verwarring en Chaos.

Welke lijdt tot Angst, Strijd, Schaarste en Ellende.

Maar welzeker een kracht.

De kleine kracht waarmee u uw OrionAardse Spel in stand houdt.

Het Spel dat de meesten van u op aarde al duizenden jaren spelen.

Het Spel dat de meesten van u al miljoenen jaren tussen de sterren en sterrenbeelden spelen.

Wanneer u een sterfelijk tijd en ruimte gebonden bewustzijn heeft.

Tussen de sterren, sterrenbeelden en op deze prachtige Aarde.

De Ken Uzelf WEER Planeet In De Stof.

De Spiegelplaneet.

Waarop U de hele dag in de Anderen om U heen Uzelf tegenkomt.

Dus dat weet u zo langzamerhand wel.

Dat spelletje met en tegen uzelf kent u zo langzamerhand wel.

Dus Wat NU

U wilt U verwonderen over Uzelf.

Verwonderen over hetgeen waartoe u allemaal in staat bent.

Wanneer u besloten heeft om uzelf volledig op De Essentie In U Af te Stemmen.

Wanneer u besloten heeft om uzelf volledig aan De Essentie in Uzelf Over te Geven.

Want dan dames en heren beginnen de wonderen past echt die in onze wereld geen wonderen zijn maar gewoon bewuste creatie heten.

Het eerste wat u gaat merken c.q. zich over gaat verwonderen is dat alles makkelijker schijnt te worden.

Mensen lachten weer zonder enige rede naar U.

Het is de lach van De Essentie in Hen die U herkennen als De Ontwakende Essentie.

Er komen opeens allemaal dingen op uw pad en naar u toe die u vroeger in uw oude aardse lijden moest bevechten.

En het gemak dat deze dingen naar u toe komen is recht evenredig aan de Focus, Afstemming en Overgave van U aan De Essentie in U.

En uit ervaring kan ik zeggen dat dit wel even schrikken en wennen is.

Wennen aan het feit dat je niet meer hoeft te vechten om je brood omdat het aan je gegeven wordt.

Wennen aan het feit dat je niet meer hoeft te overtuigen om iets gedaan te krijgen.

Wennen aan het feit dat je alleen nog maar hoeft te zeggen en doen wat De Essentie je intuïtief ingeeft.

Wennen aan het feit dat je niet meer bang hoeft te zijn voor de toekomst omdat er altijd en eeuwig voor je gezorgd zal worden.

U zult immers de Dood niet meer smaken.

U zult immers de Angst niet meer proeven.

U zult immers het Lijden niet meer ondergaan.

U zult immers geen Schaarste meer beleven.

Uw lichaam en ziel zijn namelijk aan het Vergeestelijken ofwel op aan het gaan in De Essentie waar Alles weer mogelijk is.

Alles zowel binnen als buiten ruimte en tijd

Alles zowel binnen als buiten uw scheppingen.

In alle (parallelle) werelden en dimensies.

Tegelijkertijd.

NU

U bent nog wel Op deze wereld als dit uw Bewuste Keuze is.

Maar u bent niet meer Van deze Aardse Stoffelijke Zielen Wereld.

U Bent Weer Oergeest Geworden.

U Wandelt als Oergeest op Aarde.

U Helpt nu als Oergeest hen die geholpen willen worden.

Want dat is de enige wens van De Oergeest

Weer Samen EEN te ZIJN.

En zo loopt u de hele dag tussen hen die gevallen zijn uit De Oergeest.

Eerst op Orion en daarna op Aarde.

Of omgedraaid als dit uw schepping was.

Of tegelijkertijd als dit uw schepping was.

U weet nu u ziende bent dat de Eerste Gevallene op deze Aarde alweer opgestaan is en terug naar huis is gekeerd.

De Eerste gevallenen die ons even lief is als de Laatste gevallene.

De Laatst gevallene op deze Aarde die ook alweer opgestaan is.

Dus de Eerste en Laatste zijn u al in de Wederopstanding voorgegaan.

Want zij waren eens Uzelf

John Goodman

Always Calling The Light In Your Darkness

wederopstanding Always Calling The Light In Your Darkness de nieuwe dokters

DE WEDEROPSTANDING

“There is only one
truly significant
movement and it is
formed by all people
throughout the
centuries who have
contributed their
creativity, knowingly
or unknowingly, to
the awakening
of humanity.”

PKK: I Have A Dream

Mensen vragen wel eens aan mij hoe je mooi en succesvol kunt worden.

Nou dat is heel eenvoudig zeg ik dan.

Wordt een Binnenlander i.p.v een Buitenlander.

Een Binnen-Lander

Land altijd eerst van Binnen

Voordat U buiten uzelf vragen gaat stellen.

Een Binnen-Lander

Stelt al zijn of haar vragen dus altijd eerst van Binnen.

Aan De Essentie

In het land der Onsterfelijken.

Om daarna Intuïtief een tijd en ruimteloos antwoord te krijgen op al zijn of haar vragen.

Een Binnenlander laat de hele dag De Oergeest door zich stromen in al zijn of haar ideeën, geloven, gedachten, daden en woorden.

Net zolang totdat er geen ideeën, geloven, gedachten, daden en woorden meer zijn maar alleen De levende Oergeest door hem of haar op Aarde.

Buitenlanders lijden in de illusie wereld van hun tegenstrijdige gedachten.

De wereld van Angst, Strijd, Verwarring, Schaarste en Pijn.

De wereld van de stervelingen.

De wereld waar de dood heerst.

De wereld die nooit gezond en gelukkig zal zijn.

Maar er alleen is om tijdelijk mee te spelen.

John Goodman smaakt de 27 + en 27- Stress Veroorzakers niet meer

Omdat hij met de doden in al hun facetten gewandeld heeft op deze aarde en ver daarbuiten.

Gewandeld hebben met de dood zij aan zij.

En hand in hand

In de vallei der doden.

In Dantes Inferno

In Het Inferno van zijn Tegenstrijdige Gedachten.

Met de dood

In de dood

En als de dood

Om tijdens de wederopstanding

De dood wederom te consumeren.

Totdat er geen dood meer is.

Net zoals De Oergeest altijd klaar staat om u weer op te nemen.

En zo zal het zijn

Van sterfelijk mens tot onsterfelijk Oerbewustzijn.

In 27+ en 27- stappen die samen 0 zijn.

Zoals u reeds in de vorige eeuw in de boeken van De Grote Bewustzijnsverandering en De Nieuwe Dokters heeft kunnen lezen en vooral DOEN.

Want zonder het grote DOEN zult u niets van dit AL begrijpen.

Al miljarden jaren geleden

Al miljoenen jaren tussen de sterren.

Al duizenden jaren op deze aarde.

Net zoals vandaag.

Want gisteren en vandaag zijn NU weer EEN

Want waar uw Ideaal ligt.

Daar bent U!

Want waar uw Afstemming ligt.

Daar bent U!

Want waar uw Focus op ligt.

Daar bent U

NU

Waar ligt uw Liefde vandaag

Liefde is een ander woord voor De Essentie in U, Uw Ideaal, Uw Afstemming en Uw Focus.

Dat zijn de mensen te lang vergeten.

Waar hun ware liefde ligt.

Leven na leven

Keer op keer

Uw Liefde kan vandaag weer gericht worden op De Oergeest in U

Kom weer tot leven

Laat De Oergeest in u weer groeien en bloeien

Geef het Uw Licht

Geef het Uw Geluid

Geef het Uw Water

Geef het Uw Aarde

Om weer volwassen te worden in het AL

Op te gaan in ons AL

John Goodman

I Had a Dream and My Dream Came True

leven of lijden I Had a Dream and My Dream Came True de nieuwe dokter

RECONNECTION

HET HERSTELLEN VAN DE VERBINDING TUSSEN HEMEL EN AARDE EN ALLE MENSEN, PLANTEN EN DIEREN DIE DAARTUSSEN SPELEN, LEVEN EN LIJDEN

Griet’s Theme

Zo nu De Oergeest In Uzelf weer aan het groeien en bloeien is gaan we deze schoonheid en blijdschap weer met de rest van de wereld delen.

Jawel het is de hoogste tijd geworden om weer te gaan stralen.

Stralen in al uw herwonnen schoonheid.

Het stralende middelpunt van uw eigen schepping op aarde te zijn.

En door deze nu weer prachtige heldere Oerstraling raakt u iedereen aan.

Een aanraking zo subtiel dat u er niet eens over na hoeft te denken.

Een aanraking zo subtiel dat u er niet eens woorden voor hoeft te gebruiken.

Een aanraking zo subtiel dat u er niet eens meer goede daden in de stof voor hoeft te verrichten.

Een alles overstijgende aanraking.

De aanraking van Het Oerlicht IN U dat nu weer zonder hindernissen over de wereld schijnt en stroomt.

In overvloed.

Want De Essentie c.q. De Oergeest c.q. Het Oerlicht IN U is Oneindig, Onveranderlijk, Onsterfelijk en Onuitputtelijk in al haar schoonheid.

Zij is de resonantie c.q. trilling der trillingen.

Zij is De Oertrilling waar alle andere scheppende trillingen op varen.

Zonder deze Oertrilling is er geen leven.

Daarom draagt ieder levend wezen deze Oertrilling in zich.

Levende wezens als Lichtwezens, Mensen, Dieren, Planten, Mineralen en natuurlijk ook de daaruit voortkomende Dimensies, Planeten en Zonnen.

En geen andere scheppende trilling kan haar overstemmen.

En geen andere scheppende trilling kan haar doen vervagen.

En geen andere scheppende trilling kan haar plaats innemen.

Omdat zij de enige ware Levenstrilling IS.

En Al-TIJD zal ZIJN.

Nu zult u zich afvragen hoe deze aanraking in zijn werk gaat.

En zoals altijd is dit kinderlijk eenvoudig.

Want alle ware dingen zijn eenvoudig dus simpel.

Allereerst heeft u De Oergeest weer in Uzelf gewekt.

En dit Oerlicht is door uw Focus en Afstemming gaan groeien en bloeien.

En vroeg of laat overstijgt dit Oerlicht uw lichaam en ziel om eerst uw directe omgeving te omvatten en dan al snel uw hele buurt, wijk, dorp, gemeente of stad.

Dan neemt het Oerlicht IN U, u mee naar ver daarbuiten.

Uw Land
Uw Aarde
Uw Zonnestelsel
Uw Melkweg
Uw Universum
Uw Dimensie
Uw Multiversum
Uw Multidimensies
EEN

Een alles overtijgend licht.

Over alle grenzen.

Want het Oerlicht IN U kent geen grenzen, ruimte of tijd.

Het is en zal immers altijd VRIJ ZIJN.

En is dan ook tegelijkertijd met alles en iedereen IN U verbonden.

Want IN U omvat nu Alles en iedereen.

Er is geen BUITEN U meer.

U bent weer EEN met de ENE geworden.

De Oergeest en U zijn weer EEN en dezelfde.

Maar nu nog even terug.

U bent net weer een beetje aan het stralen.

Uw Oergeest is net weer een beetje aan het groeien en bloeien IN U.

Uw Oergeest heeft nog de grootte van een golfbal, tennisbal, voetbal.

Hoe raakt u de andere mensen dan om U heen aan.

Want UW Oerlicht omvat hen nog niet helemaal van nature.

Dan wilt u natuurlijk dat dit wel het geval is.

Dat U en al die anderen om U heen weer EEN zijn met U.

Ook dit is zeer eenvoudig te bereiken.

U Focust zich AL-EEN nog maar op De Oergeest in Al de mensen, dieren, planten en mineralen om U heen.

U Focust zich AL-EEN nog maar op de Schoonheid in AL de mensen, dieren, planten en mineralen om U heen.

U Focust zich AL-EEN nog maar op het Mooie in Al de mensen, dieren, planten en mineralen om U heen.

U heeft dus AL-EEN nog maar AANDACHT voor De Oergeest en daarmee natuurlijk samenhangende eenheidsgerichte, evenwichtige, schone en mooie gedachten, woorden en daden.

De rest laat u los.

De kranten die het tegengestelde verkondigen.

Zij zijn niet meer van belang

Heb er geen oordeel over.

Maar laat deze los.

Want ze zijn niet meer van uw NU Bewuste Oergeest Wereld.

Een wereld die u nu stap voor stap aan het betreden bent.

Waardoor de andere onevenwichtige wereld die eens IN U was begint te vervagen en verdwijnen.

Eerst IN Uzelf en dan als natuurlijk gevolg ook om u heen.

De Oude onevenwichtige wereld lost op om plaats te maken voor een nieuwe volledig Bewuste Oerwereld van licht en schoonheid.

En zo creëert U van binnen naar buiten.

Niet als Co-Creator maar als De Creator van uw Eigen Wereld om U Heen.

Want U weet nu dat De Essentie en U altijd EEN zij geweest.

Er dus nooit afscheiding heeft bestaan dan behalve in de Maya 2012 illusies van de mens en haar Maya gedachten, woorden en daden.

En zo laat u, zonder oordeel, naast de kranten

Ook Uw Radio Los

Ook Uw Televisie Los

Ook Uw Internet Los

Ook Uw GSM Los

Ook Uw Social Networks

Ook Uw Augmented Realities

Ook Uw Menselijke Creaties Los

Welke niet meer passen bij Het Oerbewustzijn.

Dus wanneer u nog Aardse Kranten, Radio, Televisie, Internet, GSM, Social Media, Augmentd Realities etc. gebruikt STEMT u zich alleen nog maar af op de SCHOONHEID in deze multimedia.

Want in Alles en Iedereen zit De Oergeest

In alles en iedereen zit Schoonheid.

Dus ook in uw huidige krant, radio, tv etc.

En natuurlijk alle mensen om U heen.

Want alles en iedereen draagt De Oergeest in zich.

Altijd een eeuwig.

Wachtend om door De Oergeest weer aangeraakt en dus gewekt te worden.

Eerst in U.

Dan om U Heen.

Om dan weer in de Allesomvattendheid van U weer opgenomen te worden in het GeHEEL

John Goodman

Absorbing and Reconnecting The Whole World Inside

U

NU WEER EEN ONBESCHREVEN
BOEK DAT ALLES WEER BEVAT
EN WAAR ALLES WEER MOGELIJK IS

NU

U bent weer Een met de ENE

Drie zijn weer EEN

Welkom Thuis

De weg van de afgelopen jaren

Van “We Gaan Naar Huis”

Naar “We Zijn Weer Thuis”

Is Gelopen

Ja, ik weet dat het voor u niet makkelijk was

Want ook ik heb mijn weg naar huis gelopen

Maar ook U heeft er eens zelf voor gekozen

Om uit EEN Uzelf te Scheppen

Even weg van huis

Even op Eigen benen

Even binnen de beperkingen van Ruimte en Tijd

Maar nu weer samen

Welkom Vrienden en vriendinnen

Welkom Thuis

John Goodman

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts