Vertellingen

Vertellingen Over Het Ontwaken En De Wederopstanding

Vertellingen Over Het Ontwaken En De Wederopstanding

De Himalaya Mount Everest Een Inter-dimensionale Reis Naar De Kern Van De Waarheid

De Himalaya Mount Everest

Een Inter-dimensionale Reis Naar De Kern Van De Waarheid

Een Levensverhaal

Ik herinner me nog toen ik jong was dat ik door de bergen geroepen werd.

Iets wat heel normaal was omdat ik vanaf mijn geboorte met alles en iedereen kon praten.

Van de drie zonnen die aan de hemel staan tot alle planten, dieren, mineralen en mensen.

Mensen in het heden, verleden en toekomst.

In meerdere dimensies tegelijkertijd.

Als meerdere personen tegelijkertijd.

In meerdere lichamen tegelijkertijd.

Want mijn besef was het Eenheidsbesef alleen kende ik dat woord toen nog niet.

Voor mij was het gewoon leven zonder denken.

Een leven van stromen en spontaniteit.

De roep van de bergen had tot gevolg dat mijn vader heel spontaan zei dat het tijd was geworden om mijn eerste bergwandeling te maken.

Ik was jong en dat leek mij wel wat.

Weer eens echt met de bergen communiceren.

Nu eens niet in mijn vele dromen maar zeg liever “Alternatieve Realiteiten”.

Maar gewoon als ieder mens in de traagheid van ruimte en tijd.

Reizen en ervaren binnen een schepping dus.

Weliswaar je eigen schepping.

Maar toch een relatief heel echte ervaring.

De volgende ochtend praatte ik hierover met mijn vrienden en vriendinnen de drie zonnen.

Altijd bij zonsopgang waren ze voor mijn raam om even de dag door te nemen.

Heel gewoon vond ik dat Rood, Blauw en Groen met een Wit-Goudgele gloed die hen omringde.

Ze zeiden zowel mannelijk als vrouwelijk te zijn voor aardse begrippen.

Maar in hun hoedanigheid bestond dat verschil niet meer.

Ze konden zich nog vaag her-inneren dat zij ook eens op aarde gewandeld hadden en zoals zei zeiden de bergen wonderschoon vonden.

Niet omdat ze zo hoog en voor de meeste mensen onbereikbaar waren maar omdat het op die hoogte makkelijker was om de stilte van het universum te ervaren.

De stilte die het mogelijk maakte om alles te overzien.

De stilte die het mogelijk maakte om jezelf weer volledig te leren kennen.

Zelfkennis vertelden zij vaak, was het begin van het ware leven omdat uit zelfkennis al het andere als vanzelf voortvloeit.

Vloeit in de rivier des levens.

De Universele rivier des levens welke alles bevat.

Alles wat een mens, dier, plant of mineraal nodig heeft om van te leven.

Je hoeft er alleen maar om te vragen en je aan het antwoord over te geven.

Overgeven aan De Essentie ofwel Innerlijke Universele levensstroom waarvan de macht en kracht dan door je ziel en aardse lichaam stroomt om zich hierna in ruimte en tijd vorm te materialiseren op deze aarde.

In perfectie

Want zolang je in overeenstemming c.q. harmonie met De Essentie stroomt en handelt is er niets wat je als mens niet kan bereiken.

En zoals u weet wordt uit De Essentie alles geschapen omdat het altijd in het De Essentie als potentie aanwezig was.

De potentie van een simpel Idee.

Uw Idee.

De potentie van het simpele geloof in dit Idee.

Uw Geloof in Uzelf.

De potentie van de groei ofwel materialisatie van dit Idee middels verlangen.

Uw Verlangen tot zelfrealisatie.

De potentie van verdere groei, puberteit en volwassenheid van uw Idee middels focus, aandacht en verzorging.

Uw Focus, Aandacht, Tijd en Ruimte in gedachten, woorden en daden.

Focus als GERICHT zijn op hetgeen u wilt bereiken.

Aandacht als DOEN en AKTIE iedere seconde weer.

Om uw schepping te verfraaien en onderhouden.

De potentie van realisatie.

Uw Persoonlijke Ervaring van hetgeen uit uw scheppende kracht en macht gerealiseerd is op deze aarde.

En het loslaten als deze ervaring ten volle gebloeid heeft in al zijn of haar pracht en schoonheid.

Een complete levenservaring zonder denken dus.

Want zowel Uw Idee, Uw Geloof, Uw Verlangen, Uw Aandacht, Uw Persoonlijke Ervaring en het Loslaten hiervan werden u gegeven door De Essentie ofwel Innerlijke Universele Levensstroom die in en door u was gedurende het hele ervaringsproces.

Een perfecte ervaring vanuit Eenheidsbewustzijn.

Want alleen in Eenheidsbewustzijn schuilt de perfectie van alles.

Het bewustzijn om in alles de perfectie te zien en ervaren.

Geen sterfelijke perfectie.

Maar gewoon de onsterfelijke stromende perfectie die nooit begonnen is en ook nooit zal ophouden te bestaan.

De stromende perfectie die altijd in en om u heen aanwezig is.

Klaar om te doen wat U maar WILT.

Want het is uw WIL die het proces van Schepping start.

Niet het aardse willen van duwen, trekken en overtuigen.

Maar het Essentiële Willen waar Alles wat Vrij stroomt perfect tot uitdrukking kan komen op deze aarde en de vele andere ruimten, tijden en dimensies die een schepping rijk kan zijn.

Want u schept niet alleen op aarde.

Maar raakt met iedere schepping het hele universum aan.

Uw schepping die gelijk is aan de Universele schepping.

Want U en het Universum zijn nooit gescheiden maar altijd EEN geweest.

U hoeft alleen maar weer uw ogen te openen en dat begint met de acceptatie dat Alles EEN is.

En Alles iedere seconde van de dag of nacht binnen en buiten ruimte en tijd op de hoogte is van al uw scheppingen, ideeën, geloven, gedachten, woorden en daden.

U zou het in uw woorden InnerNet noemen.

Het Essentiële Innerlijke Universele multidimensionale netwerk waarmee alles en iedereen verbonden is en met elkaar buiten ruimte en tijd kan communiceren, reizen en ervaren.

Een Innerlijk Waarheid Netwerk

Want Alles en Iedereen is aan Iedereen en Alles bekend.

Tot in de kleinste details en zonder een seconde vertraging in deze communicatie c.q. energie- en informatie uitwisseling.

Energie en informatie die bij ons trouwens Schepping Bouwstenen genoemd worden omdat Energie en Informatie alleen maar betekenis hebben in een wereld waar men tijdelijk uit de volledige Essentie gestapt is om in de beperkingen van ruimte en tijd te gaan creëren.

Creëren middels sterfelijke Ideeën, Geloof, Gedachten, Woorden en Daden.

Sterfelijke Ideeën over zwaartekracht bijvoorbeeld.

Zwaartekracht die in feite helemaal niet bestaat dan alleen in het sterfelijke ruimte en tijd (on)bewustzijn van een sterveling.

Het Idee en Geloof in Zwaartekracht waarmee je jezelf je vleugels en vrijheid ontnomen hebt om je te beperken tot deze aardse ervaring.

Een prachtige ervaring als je de Perfectie van dit beperkende Idee, geloof en gedachten ziet voor wat ze zijn.

Gewoon een deel van het geheel dat je eens apart van De Essentie ofwel Alles, in tijdelijke gescheidenheid, wilde ervaren.

Gescheiden van je volledige Essentiële ware zelf.

Gedachten die het aardse spel activeren van goed en kwaad.

Goed en kwaad welke in het geheel niet bestaan als u zich in De Essentiële Innerlijke levensstroom rivier bevind.

Want in deze rivier denkt men niet maar ervaart men alleen hoe het is om het ware leven door zichzelf heen te voelen stromen.

Zonder Angst, strijd, schaarste, twijfel, verwarring, polariteit, onrust en nog meer van dat soort zaken die des aardse materie mensen zijn.

Ieder mens welke zich vandaag in stilte overgeeft aan De Essentiële Innerlijke levensstroom is morgen in staat dingen te laten ontstaan c.q. creëren en materialiseren waar hij met zijn of haar aardse tegenstrijdige gedachten nooit en te nimmer toe in staat zou zijn geweest.

Maar overgeven heeft echter een wrange bijsmaak op deze aardse EGO en zeer beperkende 5 zintuigen planeet waar de mens alleen maar gericht is op sterfelijke zaken binnen ruimte en tijd.

Overgeven wordt immers door de mens gezien als Verliezen.

Maar hebt u niet alles al verloren in uw leven c.q. lijden?

Omdat u zich NIET overgegeven heeft aan De Essentiële Innerlijke Universele Levensstroom van eenheidsbewustzijn.

Alles verloren in een leven van Angst, Strijd, Schaarste en Verwarring.

De illusie van uw tegenstrijdige gedachten.

De illusie over uw sterfelijke zelf.

Sterfelijkheid

En Angst voor de Dood.

Dus vragen wij u nogmaals om U over te geven.

Nee, niet aan iets of iemand buiten U.

Maar aan De Essentiële Universele Levensstroom van Eenheidsbewustzijn die zich Innerlijk in ieder mens, dier, plant, mineraal etc. bevind.

Van het begin tot het einde van uw sterfelijke ruimten en tijden.

En als u zich dus weer overgegeven heeft aan De Essentie In Uzelf.

Aan de universele waarheid In Uzelf.

De universele waarheid die altijd in U is geweest, dan openbaart zich geheel natuurlijk de weg naar huis.

Naar Huis heeft dan ook als innerlijke betekenis dat u uzelf weer in zijn+haar volledige waarheid kunt aanschouwen en accepteren.

Als Perfectie.

Want zij die weer kunnen zien, dus hun Intuïtie, Empathie, Helder Dromen, Bewuste Creatie en De Essentie ofwel het 6,7,8,9, en 0 de zintuig weer laten Stromen zien alleen nog maar Perfectie ofwel Schoonheid in Alles en Iedereen.

Ook op deze aarde van schijnbaar sterfelijke imperfectie.

Deze imperfectie verdwijnt voor hen die het sterfelijke van lichaam en ziel overstegen zijn en zich nu bewegen in De Essentie.

Lees meer over genees jezelf van binnenuit in het Gratis boek De Nieuwe Dokters.

Door het GRATIS boek "De Nieuwe Dokters" 7 Stappen Naar Een Gezond En Gelukkig Leven In De 21ste Eeuw aan te klikken opent zich in uw browser direct het GRATIS boek. U kunt dit boek De Nieuwe Dokters direct opslaan.

Klik op onderstaande boek en ontvang direct het boek.

 

Gratis boek De Nieuwe Dokters "7stappen naar een gezond en gelukkig leven in de 21ste Eeuw"

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.

Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van de "De Nieuwe Dokters".

Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts

Website onderhoud Wim Vos Automatisering.