De Nieuwe Dokters

Genees Jezelf In De 21ste Eeuw

Licht In Uzelf

ZERO-POINT
KUNT U HET LICHT IN UZELF AL VERDRAGEN

Stilte

Voordat u uw lichaam en aarde verlaat is het handig om NU te investeren in de toekomst.

De toekomst die soms sneller komt dan enig mens kan bedenken.

De toekomst die voor ieder-een het onsterfelijke oneindige leven is als een.

Dit in vergelijking met het sterfelijke tijdelijke lijden en worstelen op aarde.

Het sterfelijke tijdelijke lijden in de vorm van angst, verwarring, ziekten, ellende, schaarste en ongeluk dat veroorzaakt wordt door uw gedachten, woorden en daden die het licht in u nog niet kunnen verdragen ofwel worstelen met uw geweten.

Dus weet waarin u investeert in de komende dagen, weken en maanden.

Weet dat u zich aan de andere kant nergens meer achter kunt verschuilen.

Weet dat u aan de andere kant als mens in en voor het licht zal staan.

Het licht in u dat u als mens wederom ter verantwoording zal roepen.

Het licht in u dat uw geweten is aan hoe u eens als een met de ene was.

Het licht in u welke laat zien wie u tijdelijk op aarde bent geweest.

Het licht dat van binnen naar buiten door alles en iedereen heenstraalt en vraagt of al uw gedachten, woorden en daden het licht, van de ene in u, al kan verdragen.

Kunt u al in dit licht staan dat alles van u weet.

Kunt u al in dit licht staan zonder u achter iets of iemand te verschuilen.

Kunt u al in het licht staan al ware u zelf dit licht.

Het licht dat zich aan de andere kant op geen enkele manier meer kan verschuilen achter:

    Ideeën
    Verhalen
    Concepten
    Gedachten
    Woorden
    Daden
    Organisaties
    Personen
    Religies
    Landen
    Titels
    Macht
    Geld
    Media
    Censuur
    Propaganda

en nog meer van dit soort tijdelijke illusies op aarde.

Kunt u daar al onsterfelijk oneindig in het licht als het licht op aarde staan.

Zo ja, dan zijn al uw onevenwichtige woorden, daden en gedachten U NU al vergeven.

Zo ja, dan zullen al uw ziekten en ongeluk nu al op aarde oplossen in het niets tot niets.

Zo ja, dan kunt u nu al op aarde een vrij mens zijn zoals u in wezen altijd bent geweest.

En staat U NU daadwerkelijk als het licht in uw eigen licht op aarde en zal u alles en ieder-een met uw stralen omhullen al ware de hemel al op aarde ingedaald en verwezenlijkt.

Voor u zal deze wereld dan al hetzelfde zijn als de wereld aan gene zijde.

Weest wijs waarin u de komende dagen, weken en maanden gaat investeren.

In het tijdelijke vergankelijke of het oneindige onsterfelijke.

Het tijdelijke vergankelijke dat u altijd probeert te verleiden, infecteert en ziek maakt.

Het tijdelijke vergankelijke dat altijd sterft.

Het oneindige onsterfelijke dat u altijd probeert te verlichten van binnen naar buiten.

Het oneindige onsterfelijke dat altijd leeft.

Aan gene zijde is alles al over u bekend.

Kunt u het licht in u al verdragen.

Wie dient u vandaag?

P.S. Vraag vanaf vandaag: Kan deze gedachte, woord en/of daad Het Licht Zijn op aarde!

P.S. Het maakt niet uit wat u doet in uw leven maar vanuit welk standpunt u dit doet.

P.S. Het licht kan stralen uit burgers, ambtenaren, boekouders, directeuren, kapsters, volksvertegenwoordigers, aandeelhouders, edelen, slagers, bakkers, IT’ers, cyber specialisten, soldaten, generaals, artsen, zusters, rechters, advocaten, verkopers, inkopers, bouwvakkers, timmerlieden, loodgieters, slaven, huisvrouwen, kinderen etc. etc. die al een zijn met de ENE. Het licht is al om u heen voor hen die het willen zien.

Stilte

WIST U DAT IEDEREEN DIE OOIT CHRONISCH ZIEK IS GEWEEST, WEET DAT GEZONDHEID HET ALLERBELANGRIJKSTE IN HET LEVEN IS.
Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden
Belangrijk: Raadpleeg bij lichamelijke en geestelijke klachten altijd eerst uw huisarts